Aktuelnosti

Zdravstvene specijalizacijeOBAVEŠTENJE!
Test za specijalizante koji su prijavili specijalistički ispit iz Interne medicine u oktobarsko/novembarskom ispitnom roku održaće se 22.10.2019. god u 11:00h u sali za sastanke na  V spratu klinike za Intenu medicinu, Klinički centar Vojvodine


Konkurs za upis na zdravrstvene specijalizacije i uže specijalizacije u oktobarskom upisnom roku 2019/2020 godine.

Prijavni list


Raspored nastave za školsku 2019/2020. godinu - zimski semestar


OBAVEŠTENJE!

OGLAS SA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE UPISA NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE I/ILI LEKARE KOJI SU ZAPOSLENI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VAN REPUBLIKE SRBIJE SE PRODUŽAVA DO 24.09.2019. GODINE.

Iz službe


OBAVEŠTENjE!!!

Svi specijalizanti su dužno da NAJKASNIJE do 01.10.2019. godine vrate sve uputeza kruženja koja su određena i da dođu po nove upite. Posle 01.10.2019.godine uputi se više neće izdavati retroaktivno.
Svi specijalizanti koji su na kruženju a nemaju izdat uput, kruženje neće biti prihvaćeno i za taj period će im se produžiti specijalistički staž.
Rad sa strankama službe za specijalizaciju je od 9 do 13 časova i specijalizanti koji dođu van tog termina neće biti primljeni.

Iz službe.


PRIJAVA ZA DVOSEMESTRALNU NASTAVU ŠKOLSKE 2019/2020.
Popuniti i dostaviti u službu od 01.09. – 15.09.2019. godine
od 9 do 13 časova.


OBAVEŠTENJE!
OGLAS SA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE UPISA NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE KOJI SU ZAPOSLENI U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SE PRODUŽAVA DO 27.08.2019. GODINE.

 


Raspored nastave za školsku 2018/2019. godinu - letnji semestar

 

Uputstvo za polaganje i odbranu završnog rada iz užih specijalizacija

Usvojeni plan i program specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu


Usvojeni plan i program užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu


Cenovnik za zdravstvene specijalizacije  Objavljen:10.07.2017. 

Tekst uneo: ivanatojic