Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
21/03/2019Važno obaveštenje Šefa Katedre - predmet Hitna stanja u internoj mediciniOpširnije >>>
20/03/2019Basic Trauma Education 15-16.3.2019.Opširnije >>>
20/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVO-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
20/03/2019KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM - APRILSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
19/03/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - APRILSKI ROKOpširnije >>>
19/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente 2,3 i 4 god u vezi praktične nastaveOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za SER - rezultati testa znanja iz Procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitacijiOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Drugi kolokvijum iz predmeta Medicinska rehabilitacijaOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za patologiju - aprilski ispitni rokOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Praktična nastava iz predmeta Kineziterapija 2-VAŽNOOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GOD. MED. REHABILITACIJEOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- predavanje Master studije-Interdisciplinarna med. rehabilitacijaOpširnije >>>
18/03/2019Informacija o dodeljivanju mentora za studente VI godine medicine koji nemaju raspored - turnusiOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Izborni predmet HIPOTERAPIJA-Početak nastaveOpširnije >>>
18/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Izborni predmet RANA RAZVOJNA HABILITACIJA-VAŽNOOpširnije >>>
18/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - PRAKTIČNA NASTAVA ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
18/03/2019Važno obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinuOpširnije >>>
18/03/2019Test iz Dermatovenerologije za studente FARMACIJE u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
18/03/2019Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u APRILSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
18/03/2019ISPIT IZ ZDRAVSTVENE NEGE U OFTALMOLOGIJI u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
17/03/2019TERMIN POLAGANJA ISPITA IZ OFTALMOLOGIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
15/03/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita za medicinu VI god.Opširnije >>>
15/03/2019ISPRAVLJENI RASPORED predavanja iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA, KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOMOpširnije >>>
15/03/2019Zdravstvena/Medicinska statistika - rezultati ispita u martovskom ispitnom roku (14.03.2019.)Opširnije >>>
15/03/2019Katedra za biohemiju - termini polaganja testova u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
15/03/2019Katedra za SER - Rezultati ispita iz Individualnog obrazovnog planaOpširnije >>>
14/03/2019Rezultati pismenog dela ispita iz Veština komuniciranja-mart 2019.Opširnije >>>
14/03/2019Rezultat iz pismenog ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologijeOpširnije >>>
14/03/2019STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije)-rezultati ispita održanog 14.03.2019Opširnije >>>
14/03/2019MIKROBIOLOGIJA-Rezultati ispita-mart 2019-StomatologijaOpširnije >>>
13/03/2019Rezultat testa iz Fizioterapije u gerijatriji za studente medicinske rehabilitacije – martovski ispitni rok 2018/2019Opširnije >>>
13/03/2019Emergency medicine test results MARCH 2019 Oral exam informationOpširnije >>>
13/03/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz SomatopedijeOpširnije >>>
13/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
13/03/2019Martovski ispitni rok - medicina rezultati testaOpširnije >>>
13/03/2019Rezultati testa iz ORL za studente medicine i stomatologije u martovskom rokuOpširnije >>>
13/03/2019RASPORED predavanja iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA, KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOMOpširnije >>>
12/03/2019RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
12/03/2019Katedra za SER - rezultati pismenog ispita iz Procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitacijiOpširnije >>>
12/03/2019REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA MART 2019.Opširnije >>>
12/03/2019RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ DERMATOVENEROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Broj ostvarenih poena na testu za studente medicine-martovski ispitni rokOpširnije >>>
12/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Obaveštenje za studente 2,3 i 4 godine Med. rehabilitacijeOpširnije >>>
12/03/2019Izvučena komisija za ispit iz interne medicine za studenta medicine posle testa od 11. 03. 2019.Opširnije >>>
12/03/2019Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega - rezultati testa u martovskom rokuOpširnije >>>
11/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita-MEDICINA-Mart 2019Opširnije >>>
11/03/2019Rezultati testa iz interne medicine za studente medicine, stomatologije i z. nege - martovski ispitni rok 2019.Opširnije >>>
11/03/2019TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ GINEKOLOG.I AKUŠERSTVA I ZDRAVSTVENA NEGA ŽENA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U MARTOVSKOM ROKOpširnije >>>
11/03/2019TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVA ZA STUDENTE MEDICINE U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
11/03/2019REZULTATI TESTA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA I ZDRAV.NEGA ŽENA U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
11/03/2019REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2018/19Opširnije >>>
11/03/2019Mikrobiologija - Farmacija - Rezultati testa iz Opste i specijalne bakteriologije - Martovski rok 2019Opširnije >>>
11/03/2019VEŽBE IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
11/03/2019IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKAOpširnije >>>
11/03/2019Raspored predavanja iz epidemiologije za studente medicine koji su bili na razmeni u školskoj 2018/19Opširnije >>>
11/03/2019RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
11/03/2019REZULTATI ISPITA IZ OFTALMOLOGIJE ODRŽANOG DANA 11.3.2019.Opširnije >>>
11/03/2019KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM- REZULTATI TESTA I TERMINI PRAKTIČNOG I USMENOG DELA ISPITAOpširnije >>>
11/03/2019Kolokvijum iz infektivnih bolesti-opšta medicinaOpširnije >>>
11/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVA - RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
11/03/2019KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU - RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA ZA MARTOVSKI ROKOpširnije >>>
08/03/2019IZVLAGENJE ISPITIVAČA ZA PREDMET PSIHIJATRIJA, ZA STUDENTE MEDICINE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
08/03/2019 Opširnije >>>
08/03/2019IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKAOpširnije >>>
08/03/2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ФОРМЕ ТЕСТА ИЗ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕOpširnije >>>
08/03/2019Test iz predmeta Ortopedija vilica, Ortopedija vilica I i Ortopedija vilica IIOpširnije >>>
08/03/2019VEŽBE IZ DERMATOLOGIJEOpširnije >>>
08/03/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku-FarmacijaOpširnije >>>
08/03/2019Prva POMOĆ - letnji semestar raspored praktične nastave i polaganja praktičnog ispitaOpširnije >>>
08/03/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-spisak studenata MEDICINE koji polažu test u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
08/03/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-Raspored polaganja praktičnog i usmenog dela ispita u martovskom ispitnom roku-MEDICINAOpširnije >>>
07/03/2019Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
07/03/2019ONCOLOGY exam medicine 6th yearOpširnije >>>
07/03/2019Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u MARTOVSKOM roku školske 2018/19. godineOpširnije >>>
07/03/2019EMERGENCY MEDICINE TESTOpširnije >>>
07/03/2019TEST iz predmeta URGENTNA MEDICINA-MARTOpširnije >>>
07/03/2019Katedra za biohemiju - test u APRILSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
07/03/2019Katedra za infektivne bolesti - obaveštenje o početku praktične nastave - studenti IV godine medicine i II godine zdravstvene negeOpširnije >>>
07/03/2019TEST IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJEOpširnije >>>
07/03/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja usmenog dela ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
07/03/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja testa i praktičnog dela ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
07/03/2019Katedra za medicinu rada AKADEMSKE I STRUKOVNE STUDUJE ZDRAVSTVENE NEGE PREDMET ZAŠTITA U RADNOJ SREDINI - ISPITOpširnije >>>
06/03/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - martovski ispitni rok - Med. rehabilitacijaOpširnije >>>
06/03/2019STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master studije)- martovski ispitni rokOpširnije >>>
06/03/2019Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_MARTOVSKI ISPITNI ROK 2019. godine Opširnije >>>
06/03/2019Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega - rezultati kolokvijuma i obaveštenja za ispit u martovskom rokuOpširnije >>>
06/03/2019ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2019. GODINEOpširnije >>>
06/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored usmenog dela ispita iz predmeta Medicinska rehabilitacija-Mart 2019.Opširnije >>>
06/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini testova za martovski ispitni rok 2019. god.Opširnije >>>
06/03/2019Osnovi embriologije - Obaveštenje za studente II godine FarmacijeOpširnije >>>
06/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SER - NOVI RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA ZA VEŽBE IZ HUMANE GENETIKEOpširnije >>>
06/03/2019OBAVEŠTENjE O ISPITU IZ PREDMETA PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM, DIDAKTIKA, OSNOVI PEDAGOGIJE I UVOD U PEDAGOGIJUOpširnije >>>
05/03/2019Katedra za SER - rezultati kolokvijuma iz Preventivno-korektivnog rada sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
05/03/2019Ispit za studente zdravstvene nege - master iz predmeta KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOMOpširnije >>>
05/03/2019Fizioterapija u onkologiji-Termin testa-Mart 2019. godOpširnije >>>
05/03/2019Katedra za biohemiju - ispit u martovskom ispitnom roku za apsolventeOpširnije >>>
05/03/2019Termin polaganja testa iz predmeta Infektivne bolesti za studente opšte medicineOpširnije >>>
05/03/2019PRAKTIČNA NASTAVA NA KLINICI ZA PEDIJATRIJUOpširnije >>>
05/03/2019Zakazan test za studente medicine, stomatologije i zdravstvene negeOpširnije >>>
04/03/2019Katedra za SER - termin ispita iz predmeta Senzorna integracija i terapija pokretom u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Test za studente ZDRAVSTVENE NEGE u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Basic Trauma Education 1-2.3.2019.Opširnije >>>
04/03/2019Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u MARTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Klinička praktična nastava - VAŽNO OBAVEŠTENJE za studente osnovnih akademskih studija zdr. negeOpširnije >>>
04/03/2019Klinička praktična nastava - VAŽNO OBAVEŠTENJE za studente osnovnih strukovnih studija zdr. negeOpširnije >>>
04/03/2019Katedra za psihologiju - Raspored ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog ispita za predmet REUMATOLOGIJA za studente Med. reha.Opširnije >>>
04/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog ispita za studente SER-mart 2019.Opširnije >>>
04/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog ispita za studente zdr. nege-mart 2019.Opširnije >>>
04/03/2019Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Termin testa za studente medicine-martovski ispitni rok 2019.Opširnije >>>
04/03/2019Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi - termin ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - termin ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Metodika nastave zdravstvene nege - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019FIZIOLOGIJA SPORTA - apsolventski (MARTOVSKI) ispitni rokOpširnije >>>
04/03/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit za studente Vi godine medicine u martovskom rokuOpširnije >>>
04/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
04/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
04/03/2019Zakazano izvlačenje ispitivača u martovskom ispitnom roku za studente koji od ranije imaju položen testOpširnije >>>
04/03/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - PRAKTIČNA NASTAVA ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
04/03/2019Mikrobiologija - Obaveštenje za Martovski rok 2019.godineOpširnije >>>
04/03/2019VEŽBE IZ DERMATOLOGIJE Opširnije >>>
02/03/2019Vazno obavestenje Sefa Katedre za internu medicinu predavanja za engleske studente iz klinicke propedevtike Opširnije >>>
02/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- MASTER-Rezultati sa prvog kolokvijuma (01.03.2019.)Opširnije >>>
01/03/2019Katedra za psihologiju - Izmena termina početka nastave iz predmeta Terapija igromOpširnije >>>
01/03/2019Nastava iz izbornog predmeta: OGLEDNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNI MODELIOpširnije >>>
01/03/2019BASIC TRAUMA EDUCATION 22-23.2.2019.Opširnije >>>
01/03/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Predavanje Specijalna kineziterapija 2Opširnije >>>
01/03/2019Katedra za sudsku medicinu - martovski ispitni rokOpširnije >>>