Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
05/12/2019Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u DECEMBARSKOM roku školske 2019/20. godineOpširnije >>>
05/12/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE SA PERIOPERATIVNOM MEDICINOM - Studenti integrisanih akademskih studija stomatologije - DecembarOpširnije >>>
05/12/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE I PERIOPERATIVNE MEDICINE - Studenti integrisanih akademskih studija medicine - Decembarski rokOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. godine Opširnije >>>
05/12/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u decembarskom rokuOpširnije >>>
05/12/2019Termin ispita u decembarskom roku koje organizuje Katedra za psihologijuOpširnije >>>
05/12/2019Patološka fiziologija Decembarski rok 2019 Raspored polaganja studenata koji imaju položen test-MedicinaOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Decembarski rok Radiološka tehnologija Raspored-Osnove nuklearne med.Opširnije >>>
05/12/2019Patološka fiziologija Decembarski ispitni rok 2019 Raspored polaganja ispita-FARMACIJAOpširnije >>>
05/12/2019FIZIOLOGIJA-ISPIT U APSOLVENTSKOM ROKUOpširnije >>>
05/12/2019Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za decembarski rokOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu - Apsolventski/decembarski ispitni rokOpširnije >>>
05/12/2019Obaveštenje za studente zdravstvene negeOpširnije >>>
05/12/2019Obaveštenje za studente medicineOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicini i rehabilitaciju-Ispit iz predmeta Balneoklimatologija-Decembar 2019. god.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Decembar 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente ZDRAV.NEGE-Decembar 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za patologiju - Raspored polaganja usmenog ispita u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini testova i usmenih ispita u decembarskom ispitnom roku 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Važno obaveštenje za studente medicine II godine o terminima održavanja vežbi iz UKP2 u Centru za simulaciju MF-aOpširnije >>>
04/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 05.12.2019 GODINEOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Termin testa za studente medicine-Decembarski ispitni rok 2019. god.Opširnije >>>
04/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO SIMULACIONI CENTAR - 05.12.2019 GODINE Opširnije >>>
04/12/2019ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA MEDICINARE U DECEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
04/12/2019DOKTORSKE STUDIJE-PREDMMET: AKTUELNOSTI U MED. REHABILITACIJIOpširnije >>>
04/12/2019Rezultati parcijalne provere znanja za studente ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
03/12/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU Decembarski ispitni rok (svi smerovi) Opširnije >>>
03/12/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - Vežbe za studente Medicinske rehabilitacije Opširnije >>>
03/12/2019Zakazan test za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege - Decembarski ispitni rok 2019.Opširnije >>>
03/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Važno-Master predavanjeOpširnije >>>
03/12/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSS RT ZA IZBORNI PREDMET SPECIFIČNOSTI RADA SA INFEKTIVNIM PACIJENTIMA U RADIOLOGIJI Opširnije >>>
02/12/2019Vazno obavestenje za studente Stomatologije na sprskom jezikuOpširnije >>>
02/12/2019Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u decembarskom rokuOpširnije >>>
02/12/2019Termini ispita u decembarskom ispitnom roku koje organizuje Katedra za zdravstvenu neguOpširnije >>>
02/12/2019Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
02/12/2019Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u DECEMBARSKOM ispitnom roku Opširnije >>>
02/12/2019TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
02/12/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta PREVENTIVNO-KOREKTIVNI RAD SA DECOM ŠKOLSKOG UZRASTAOpširnije >>>
02/12/2019UG “Otvoreni krug Novi Sad” u decembru organizuje besplatne radionice telesne muzike za mlade i odrasleOpširnije >>>
01/12/2019Test iz Stomatologije sa MFH i Maksilofacijalne hirurgije u decembarskom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Test: Otorinolaringologija, Medicinske osnove poremećaja glasa i govora i Poremećaji glasa u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Ispit iz FONIJATRIJE i ZDRAVSTVENE NEGE U OTORINOLARINGOLOGIJI u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Raspored polaganja ispita iz OTORINOLARINGOLOGIJE i MEDICINSKIH OSNOVA POREMEĆAJA GLASA I GOVORA u DECEMBARSKOM rokuOpširnije >>>