Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
20/08/2019RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
20/08/2019Izvučeni ispitivači za usmeni ispit iz interne medicine za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege Opširnije >>>
20/08/2019Katedra za patologiju, Rezultati testa u AVGUSTOVSKOM roku 2019.Opširnije >>>
20/08/2019ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA RANI RAZVOJ DECEOpširnije >>>
20/08/2019TEST IZ PREDMETA RAZVOJNA PEDIJATRIJAOpširnije >>>
20/08/2019TEST IZ IZBORNOG PREDMETA KLINIČKA GENETIKA Opširnije >>>
20/08/2019TEST IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJE Opširnije >>>
19/08/2019Rezultati testa i spisak ispitivačaOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA I OCENE IZ INTERNE MEDICINE (AVGUSTOVSKI ROK) 19.08.2019. - RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJAOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE (AVGUSTOVSKI ROK) 19.08.2019. - ZDR. NEGAOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE (AVGUSTOVSKI ROK) 19.08.2019. - STOMATOLOGIJAOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE (AVGUSTOVSKI ROK) 19.08.2019. - OPŠTA MEDICINAOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (STOMATOLOGIJA) ODRŽANOG 19.08.2019. GODINE Opširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (MEDICINA) ODRŽANOG 19.08.2019. GODINE Opširnije >>>
19/08/2019TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE U AVGUST. ROKUOpširnije >>>
19/08/2019REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
19/08/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored usmenog dela ispita iz Kineziologije 2 - Avgust 2019.Opširnije >>>
19/08/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Raspored za usmeni deo ispita-Kineziologija 1-Avgust 2019.Opširnije >>>
19/08/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita-MEDICINA- Avgust 2019.Opširnije >>>
19/08/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Rezultati el. testa iz Med. rehabilitacije-Medicina (Avgust 2019.)Opširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA PALI TESTOpširnije >>>
19/08/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati elim. testa iz Kineziologije 2 - Avgust 2019.Opširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA POLOŽILI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, MEDICINSKA REHABILITACIJA PALI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, MEDICINSKA REHABILITACIJA POLOŽILI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, ZDRAVSTVENA NEGA PALI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, ZDRAVSTVENA NEGA POLOŽILI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, STOMATOLOGIJA PALI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, STOMATOLOGIJA POLOŽILI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, MEDICINA PALI TESTOpširnije >>>
19/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019, MEDICINA POLOŽILI TESTOpširnije >>>
19/08/2019MIKROBIOLOGIJA-AVGUST 2019-RASPORED ZA PRAKTIČNI DEO ISPITAOpširnije >>>
19/08/2019FIZIOLOGIJA-REZULTATI POPRAVNIH SEMESTRALNIH TESTOVA (AVGUST)Opširnije >>>
19/08/2019ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019. GODINEOpširnije >>>
19/08/2019Test iz predmeta Ortopedija vilica i Ortopedija vilica IOpširnije >>>
17/08/2019ISPIT IZ ZDRAVSTVENE NEGE U OFTALMOLOGIJI u SEPTEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
17/08/2019ISPIT IZ ZDRAVSTVENE NEGE U OFTALMOLOGIJI u AVGSTOVSKOM ISPITOM ROKU Opširnije >>>
16/08/2019Obaveštenje za ispit Zdr. neg hirurških bolesnika sa hirurgijom - avgustovski ispitni rokOpširnije >>>
16/08/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE TERMINI ZA POLAGANJE TESTA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
15/08/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA,OBAVEŠTENJE ZA AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK 2019 RASPORED POLAGANJA USMENOG-OSNOVE NUKLEARNE MEDICINEOpširnije >>>
15/08/2019Patološka fiziologija Obaveštenje za avgustovski rok Raspored polaganja usmenog dela ispita - FarmacijaOpširnije >>>
15/08/2019Patološka fiziologija Obaveštenje za avgustovski rok Raspored polaganja usmenog dela ispita - StomatologijaOpširnije >>>
15/08/2019Patološka fiziologija Obaveštenje za avgustovski rok Raspored polaganja usmenog dela ispita - MedicinaOpširnije >>>
14/08/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja praktičnog ispita u AVGUSTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
14/08/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja usmenog ispita u AVGUSTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
14/08/2019Sudska medicina - avgustovski ispitni rokOpširnije >>>
14/08/2019ISPIT IZ INTENZIVNOG LEČENjA - Studenti integrisanih akademskih studija medicineOpširnije >>>
14/08/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE SA PERIOPERATIVNOM MEDICINOM - Studenti integrisanih akademskih studija stomatologijeOpširnije >>>
14/08/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE I PERIOPERATIVNE MEDICINE - Studenti integrisanih akademskih studija medicineOpširnije >>>
13/08/2019Test iz urgentne medicineOpširnije >>>
12/08/2019Katedra za biohemiju - usmeni ispit u avgustovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/08/2019Ispit iz ENGLESKOG JEZIKA i ENGLESKOG JEZIKA 2 u AVGUSTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
12/08/2019ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2019. GODINEOpširnije >>>
12/08/2019Rezultati "kvisko testa" održanog 12.08.2019.Opširnije >>>
09/08/2019Ispit iz OFTALMOLOGIJE u SEPTEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
09/08/2019Ispit iz OFTALMOLOGIJE u avgustovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
08/08/2019Test iz palijativne medicineOpširnije >>>
08/08/2019Test iz Nege zaraznog bolesnikaOpširnije >>>
08/08/2019Obavestenje za studente medicine-test iz infektivnih bolestiOpširnije >>>
08/08/2019Ispit iz epidemiologije za studente OAS ZN i IAS medicine na engleskom jeziku u Avgustovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
08/08/2019Nove izmene pojedinih datuma i ispitivača za studente medicine - predmet Klinička propedevtika - avgustovski rok 2019Opširnije >>>
08/08/2019Septembarski ispitni rok Specijalističke studije iz rane intervencije u detinjstvuOpširnije >>>
08/08/2019Obaveštenje o septembarskom ispitnom roku 2019.Opširnije >>>
07/08/2019Važna informacija Katedre za internu medicinuOpširnije >>>
07/08/2019Katedra za patologiju - obavestenje o avgustovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
07/08/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - ispit za studente zdr.nege u avgustuOpširnije >>>
07/08/2019Termin ispita iz predmeta KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA NA MEDICINSKOJ REHABILITACIJIOpširnije >>>
07/08/2019Termin ispita za studente zdravstvene nege - master iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKAOpširnije >>>
07/08/2019IZMENA TERMINA ZA TEST IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
07/08/2019IZVLAČENJE ISPITIVAČA ZA AVGUSTOVSKI ROK - MEDICINAOpširnije >>>
07/08/2019TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
06/08/2019ISPIT IZ TRANSFUZIOLOGIJE I TRANSFUZIOLOŠKE PRAKSEOpširnije >>>
05/08/2019Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u AVGUSTOVSKOM roku školske 2018/19. godineOpširnije >>>
05/08/2019Ispit iz predmeta Istorija medicine u avgustovskom roku za studente koji studiraju na srpskom i engleskom jeziku Opširnije >>>
02/08/2019STOMATOLOGIJA SA MFH - AVGUSTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
02/08/2019MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA AVGUSTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
01/08/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Avgust 2019. god.Opširnije >>>