Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
24/03/2020FIZIOLOGIJA - predavanja iz KVS za studente ZN, SER i MROpširnije >>>
24/03/2020HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - Održavanje nastave za vreme vanrednog stanjaOpširnije >>>
16/03/2020Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office ExcelOpširnije >>>
13/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO OBAVEŠTENJE VEZANO ZA PRAKTIČNU NASTAVUOpširnije >>>
13/03/2020Sudska medicinaOpširnije >>>
13/03/2020Vazno obavestenje Šefa Katedre za internu medicinu u vezi odrzavanja predavanja i vezbiOpširnije >>>
12/03/2020Rezultati pismenog dela ispita iz Veština komuniciranja – Mart 2020.Opširnije >>>
12/03/2020Rezultat iz pismenog ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologije-Mart 2020Opširnije >>>
12/03/2020REZULTATI TESTA IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA SA PEDIJATRIJOMOpširnije >>>
12/03/2020Zdravstvena statistika (SRE, radiologija), Statisticke metode u nauci i praksi (master)-Rezultati ispita 10.03.2020.Opširnije >>>
12/03/2020Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - rezultati testa održanog 11.03.2020. i termin upisa ocena Opširnije >>>
11/03/2020Usmeni ispit iz urgentne medicine kod Doc. Pajtić - OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
11/03/2020VAZNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IV GODINA - PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE - UTORKOM I ČETVRTKOMOpširnije >>>
11/03/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
11/03/2020FARMACIJA - OPŠTA I SPECIJALNA PRAKTIČNI - MART 2020Opširnije >>>
11/03/2020KATEDRA ZA PEDIJATRIJU - VAŽNO OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
11/03/2020Katedra za anatomiju - aprilski ispitni rokOpširnije >>>
11/03/2020GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - PRAKTIČNA NASTAVA - ČETVRTAK - 12.03.2020. GODINEOpširnije >>>
11/03/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicina- nisu položili test, mart 2020Opširnije >>>
11/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Predavanja iz predmeta Ft u onkologijiOpširnije >>>
10/03/2020OFTALMOLOGIJA ispravka Rezultati testa martovski ispitni rok i raspored polaganjaOpširnije >>>
10/03/2020MIKROBIOLOGIJA-MART 2020-FARMACIJA-OPSTA I SPEC-REZULTATI TESTAOpširnije >>>
10/03/2020Katedra za SER - rezultati kolokvijuma iz Preventivno-korektivnog rada sa decom školksog uzrastaOpširnije >>>
10/03/2020FIZIOLOGIJA-APSOLVENTSKI ROK-REZULTATIOpširnije >>>
10/03/2020Резултати испита из Ургентне и термини усменихOpširnije >>>
10/03/2020Anestezija i perioperativna medicina - ispitni rok mart 2019/2020Opširnije >>>
10/03/2020Izvučeni ispitivači za ispit iz interne medicine za studente stomatologije u martovskom ispitnom roku 2020.Opširnije >>>
10/03/2020OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE I MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
10/03/2020Multidisc. inten. zdr. nega - rezultati testa održanog 9.03.2020.Opširnije >>>
10/03/2020Rezultati testa i termini polaganja ispita iz Maksilofacijalne hirurgije za studente stomatologije Opširnije >>>
10/03/2020Rezultati testa i termini polganja ispita iz Stomatologije sa MFHOpširnije >>>
10/03/2020 GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - PRAKTICNA NASTAVA - UTORAK - 10.03.2020. GODINEOpširnije >>>
09/03/2020TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE U MART. ROKUOpširnije >>>
09/03/2020REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (MEDICINA) ODRŽANOG 09.03.2020. GODINEOpširnije >>>
09/03/2020REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (STOMATOLOGIJA) ODRŽANOG 09.03.2020. GODINEOpširnije >>>
09/03/2020REZULTATI TESTA MEDICINA I ZDRAVSTVENA NEGA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
09/03/2020Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente MEDICINE-Mart 2020.Opširnije >>>
09/03/2020Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Rezultati eliminacionog testa iz med. rehabilitacije-Mart Opširnije >>>
09/03/2020Obaveštenje o terminima ispita u aprilskom roku iz predmeta BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM za studente FarmacijeOpširnije >>>
09/03/2020Obaveštenje o terminima ispita u aprilskom roku iz predmeta HUMANA GENETIKAOpširnije >>>
09/03/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta SOMATOPEDIJA za studente Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
09/03/2020RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
09/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Važno-Vežbe iz Spec.Kineziterapije 2Opširnije >>>
09/03/2020Rezultati testa i raspored polaganja ispita iz DERMATOVENEROLOGIJE u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/03/2020REZULTATI TESTA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
09/03/2020OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STRUKOVNIH STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE za predmete Osnovi nuklearne medicine i Klinička nuklearna medicinaOpširnije >>>
09/03/2020OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE - izborni predmet Nuklearna medicinaOpširnije >>>
06/03/2020Test iz Ortopedije vilicaOpširnije >>>
06/03/2020Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Klinička nuklearna medicinaOpširnije >>>
06/03/2020Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Osnove nuklearne medicineOpširnije >>>
06/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 3.god.za praktičnu nastavu u školi za trudniceOpširnije >>>
06/03/2020Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- raspored polaganja ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
06/03/2020ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINEOpširnije >>>
06/03/2020Katedra za sudsku medicinu - martovski ispitni rokOpširnije >>>
06/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente 3. god. med. rehabilitacije-praktična nastavaOpširnije >>>
06/03/2020FIZIOLOGIJA - apsolventski rokOpširnije >>>
05/03/2020ISPIT IZ HISTOLOGIJE - APRILSKI ISPITNI ROK - ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE, FARMACIJE, MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
05/03/2020ISPIT IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
05/03/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-specijalna radioterapija, ispit u martuOpširnije >>>
05/03/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-Ispit za studente zdr.negeOpširnije >>>
05/03/2020ONCOLOGY exam-6th yearOpširnije >>>
05/03/2020TEST IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJE Opširnije >>>
05/03/2020MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI - PLAN NASTAVEOpširnije >>>
05/03/2020Katedra za psihijatriju - Obaveštenje o terminu eliminacionog testa za martovski (apsolventski) ispitni rokOpširnije >>>
05/03/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Farmacija- usmeni ispit, mart 2020Opširnije >>>
05/03/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicina- usmeni deo ispita, martovski ispitni rok 2020Opširnije >>>
05/03/2020Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Termin el.TESTA iz med.rehabilitacije za studente Medicine-Mart 2020.Opširnije >>>
05/03/2020Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente SER i ZDRAV.NEGE-Mart 2020.Opširnije >>>
05/03/2020Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Mart 2020.Opširnije >>>
05/03/2020Obaveštenje za studente treće godie medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
05/03/2020Test iz Urgentne medicine u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u martovskom roku za studente medicineOpširnije >>>
04/03/2020Test iz Nege zaraznog bolesnikaOpširnije >>>
04/03/2020Test iz infektivnih bolestiOpširnije >>>
04/03/2020Katedra za psihijatriju - Obaveštenje o terminu izvlačenja ispitivača za martovski (apsolventski) ispitni rokOpširnije >>>
04/03/2020GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - MEDICINA- PRAKTICNA NASTAVA - ČETVRTAK - 05.03.2020. GODINEOpširnije >>>
04/03/2020Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_MARTOVSKI ISPITNI ROK 2020. godine Opširnije >>>
04/03/2020March 2020. exam term OCCUPATIONAL MEDICINEOpširnije >>>
04/03/2020Test iz predmeta Zaštita u radnoj srediniOpširnije >>>
04/03/2020 RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ MEDICINE RADA U MARTOVSKOM ROKU 2020. god. Opširnije >>>
04/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2020Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Martovskom ispitnom roku - Spisak studenata za polaganje ispitaOpširnije >>>
04/03/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje studentima za praktičnu nastavu kod Ass. dr Tanje JankovićOpširnije >>>
04/03/2020Katedra za biohemiju - ispit u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2020Termin ispita u martovskom roku koje organizuje Katedra za psihologijuOpširnije >>>
04/03/2020ZDRAVSTVENA NEGA U OFTALMOLOGIJI u MARTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/03/2020OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDR. NEGE-TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-MARTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
04/03/2020OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE-TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-MARTOVSKI ISPITNI ROK Opširnije >>>
03/03/2020Obaveštenje za studente zdravstvene nege_II godinaOpširnije >>>
03/03/2020STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije)- martovski ispitni rok Opširnije >>>
03/03/2020TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
03/03/2020FIZIOLOGIJA-RASPORED POLAGANJA ISPITA APRIL 2020Opširnije >>>
03/03/2020Obavestenje - Martovski rok 2020Opširnije >>>
03/03/2020Raspored polaganja ispita iz OTORINOLARINGOLOGIJE i MEDICINSKIH OSNOVA POREMEĆAJA GLASA I GOVORA u MARTOVSKOM rokuOpširnije >>>
03/03/2020Ispit iz FONIJATRIJE i ZDRAVSTVENE NEGE U OTORINOLARINGOLOGIJI u MARTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
03/03/2020Test: Otorinolaringologija, Medicinske osnove poremećaja glasa i govora i Poremećaji glasa u MARTOVSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
03/03/2020OBAVEŠTENJE za studente 4. godine SER - Nastava iz predmeta UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RADOpširnije >>>
03/03/2020VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE KOJI IMAJU VEŽBE NA KLINICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVOOpširnije >>>
03/03/2020OBAVEŠTENJE STUDENTIMA VI GODINE MEDICINE, RASPORED STUDENATA ZA TURNUS NA KLINICI ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVOOpširnije >>>
03/03/2020Ispit iz OFTALMOLOGIJE u martovskom ispitnom roku: rezultati ispita raspored polaganjaOpširnije >>>
03/03/2020GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - MEDICINA - PRAKTICNA NASTAVA - UTORAK - 03.03.2020. GODINEOpširnije >>>
02/03/2020Proračuni u zdravstvenoj nezi - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
02/03/2020ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
02/03/2020 GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - PRAKTICNA NASTAVA - MEDICINA - UTORAK - 03.03.2020. GODINEOpširnije >>>
02/03/2020Važno obaveštenje! Zakazan test za martovski ispitni rok 2020.Opširnije >>>
02/03/2020ZAJEDNIČKE VEŽBE IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
02/03/2020GERIJATRIJA - MARTOVSKI ISPITNI ROK 2019/2020 Svi smeroviOpširnije >>>
02/03/2020 IZBORNI PREDMET INTENZIVNA NEGA I TERAPIJA U PEDIJATRIJI - RASPORED PREDAVANJAOpširnije >>>
02/03/2020TEST iz Stomatologije sa MFH i MFH u martovskom rokuOpširnije >>>