Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
13/12/2018URGENTNA MEDICINA- REZULTATI TESTA I USMENI ISPIT Opširnije >>>
13/12/2018EMERGENCY MEDICINE TEST RESULTS AND FINAL EXAMOpširnije >>>
13/12/2018Izborni predmet - PORODIČNA MEDICINA I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAOpširnije >>>
13/12/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
13/12/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJIOpširnije >>>
12/12/2018Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju- rezultati kolokvijuma iz Metodike rada sa VO decomOpširnije >>>
12/12/2018Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u JANUARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
12/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD ČETVRTKAOpširnije >>>
12/12/2018Katedra za biohemiju - raspored polaganja testova u januarskom ispitnom roku 2019Opširnije >>>
12/12/2018Katedra za biohemiju - test 1 iz Medicinske biohemije za studente 2 godine MedicineOpširnije >>>
11/12/2018Mikrobiologija - Rezultati testa - Decembarski rok 2018.godineOpširnije >>>
11/12/2018REZULTATI ISPITA IZ OFTALMOLOGIJE ODRŽANOG DANA 11.12.2018.Opširnije >>>
11/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSS RT ZA PREDMET SPECIFIČNOSTI RADA SA INFEKTIVNIM PACIJENTIMA U RADIOLOGIJIOpširnije >>>
11/12/2018RASPORED POLAGANJA ISPITA – PREDMET PSIHIJATRIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
11/12/2018R A S P O R E D - polaganja ispita iz predmeta: ANESTEZIJA I PERIOPERATIVNA MEDICINA (STOMATOLOŠKA ANESTEZIOLOGIJA)Opširnije >>>
11/12/2018Rezultati testa iz ORL za studente medicine i stomatologije u decembarskom rokuOpširnije >>>
11/12/2018TERMINI POLAGANJA USMENOG ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
11/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente 3. god. Medicinske rehabilitacije Opširnije >>>
11/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-MASTER STUDIJE MED. REHABILITACIJE-OBAVEŠTENJE O PREDAVANJUOpširnije >>>
11/12/2018TERMINI POLAGANJA USMENOG ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ZA STUDENTE MEDICINE U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
11/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. I 4. GODINEOpširnije >>>
11/12/2018Mikrobiologija - Obaveštenje za studente Medicine o terminu uvida u parcijalni test iz Opšte bakteriologijeOpširnije >>>
11/12/2018Izvučeni ispitivači za ispit iz interne medicine za studente zdravstvene nege - decembarski ispitni rokOpširnije >>>
11/12/2018Izvučeni ispitivači za ispit iz interne medicine za studente stomatologije - decembarski ispitni rokOpširnije >>>
11/12/2018Izvučeni ispitivači za ispit iz interne medicine za studente medicine - decembarski ispitni rokOpširnije >>>
11/12/2018PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA (Rezultati testa-decembarski ispitni rok)Opširnije >>>
11/12/2018PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA (Rezultati testa-decembarski ispitni rok)Opširnije >>>
11/12/2018REZULTATI TESTA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA I ZDRAVSTVENA NEGA ŽENA Opširnije >>>
11/12/2018RESULTS OF TESTS FOR MEDICAL STUDENTS IN ENGLISH GYNECOLOGY AND OBSTETRICS in DECEMBER 2018/19 Opširnije >>>
11/12/2018REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
11/12/2018Multidisciplinarna intenzivna zdrav. nega - rezultati kolokvijuma i OBAVEŠTENJA za decembarski rokOpširnije >>>
11/12/2018Mikrobiologija - Medicina - Rezultati parcijalnog testa iz Opšte bakteriologijeOpširnije >>>
10/12/2018SPECIFIČNOSTI RADA SA INFEKTIVNIM PACIJENTIMA U RADIOLOGIJI - OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
10/12/2018Emergency medicine test - December 2018Opširnije >>>
10/12/2018ТЕСТ ургентна медицина децембарски рок Opširnije >>>
10/12/2018Medicinska rehabilitacija-Raspored polaganja usmenog ispita (decembarski rok)Opširnije >>>
10/12/2018RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ DERMATOVENEROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
10/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD UTORKA Opširnije >>>
10/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-OBAVEŠTENJE-Predavanje iz Kineziterapije 1Opširnije >>>
10/12/2018FIZIOLOGIJA SPORTA - rezultati ispita u decembarskom ispitnom roku Opširnije >>>
10/12/2018RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
07/12/2018Infektivne bolesti - studenti medicine - termin polaganja testa u DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU.Opširnije >>>
07/12/2018Katedra za psihologiju-Raspored ispita iz Neropsihologije i Razvojne i klinička neuropsihologijeOpširnije >>>
07/12/2018Katedra za psihologiju (decembarski rok)-Raspored ispita iz Veština komuniciranjaOpširnije >>>
07/12/2018KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u decembarskom roku-Zdravstvena negaOpširnije >>>
07/12/2018Patološka fiziologija - decembarski ispitni rok Raspored polaganja ispitaOpširnije >>>
07/12/2018Test iz Dermatovenerologije za studente FARMACIJE u decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
06/12/2018FIZIOLOGIJA SPORTA - ispit u decembarskom (apsolventskom) rokuOpširnije >>>
06/12/2018NOTICE FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH-Taking the test from gynecology and obstetrics in decemberOpširnije >>>
06/12/2018Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- raspored polaganja ispita u decembarskom rokuOpširnije >>>
06/12/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJIOpširnije >>>
06/12/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
06/12/2018Mikrobiologija - Obaveštenje za Decembarski rok 2018. godineOpširnije >>>
06/12/2018STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master studije)- decembarski ispitni rokOpširnije >>>
06/12/2018Fizioterapija u onkologiji-Termin ispitaOpširnije >>>
06/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termin usmenog ispita za studente 4. godine Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
06/12/2018Occupational Medicine - DECEMBER EXAM TERMOpširnije >>>
06/12/2018Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u DECEMBARSKOM ispitnom roku školske 2018/19. godineOpširnije >>>
06/12/2018Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. godine Opširnije >>>
05/12/2018IZVLAČENJE ISPITIVAČA ZA PREDMET PSIHIJATRIJA, ZA STUDENTE MEDICINE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U DECEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
05/12/2018Katedra za Patologiju - decembarski ispitni rok - USMENI DEO ISPITAOpširnije >>>
05/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD ČETVRTKAOpširnije >>>
05/12/2018Notification for medical students who have Dermatovenerology exam in English – DecemberOpširnije >>>
05/12/2018Katedra za biohemiju - raspored polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku za apsolventeOpširnije >>>
05/12/2018REUMATOLOGIJA-Termini usmenog dela ispita za studente Med. rehabilitacije (Decembar 2018.)Opširnije >>>
05/12/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente Zdr. nege (Med. rehabilitacija)Opširnije >>>
05/12/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Raspored usmenog dela ispita za stidente SRE(Med. rehabilitacija)Opširnije >>>
05/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini ispita (decembarski ispitni rok)Opširnije >>>
05/12/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-MEDICINSKA REHABILITACIJA-TERMIN TESTA-MEDICINA (Decembar 2018.)Opširnije >>>
05/12/2018ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINEOpširnije >>>
05/12/2018Humana genetika - Rezultati prvog semestralnog testa za studente I godine Medicine - ispravljena tabelaOpširnije >>>
05/12/2018Katedra za SER - termin ispita iz predmeta Programi rane intervencije za decu sa govorno-jezičkim poremećajimaOpširnije >>>
05/12/2018TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
05/12/2018KATEDRA ZA GERIJATRIJU - vežbe za studente Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
04/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Kolokvijum iz predmeta Propedevtika u med. rehabilitacijiOpširnije >>>
04/12/2018Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje za studente 3. god. med. rehabilitacijeOpširnije >>>
04/12/2018Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije - termin ispita u decembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - termin ispita u decembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Interprofesionalna edukacija u medicini- termin ispita u decembarskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Interdisciplinarna zdravstvena nega - termin ispita u decembarskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Metodika nastave zdravstvene nege - termin ispita u decembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Multidisciplinarna intenzivna zdrav. nega - termin ispita u decembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- potvrđivanje izlaska na ispit u decembarskom rokuOpširnije >>>
04/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE III GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - IV GRUPAOpširnije >>>
03/12/2018Katedra za SER - termini ispita za studente Master studija specijalne edukacije i rehabilitacije u decembarskom rokOpširnije >>>
03/12/2018KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM-DECEMBARSKI ISITNI ROKOpširnije >>>
03/12/2018Katedra za SER - termini ispita za studente Medicinske rehabilitacije u decembarskom rokuOpširnije >>>
03/12/2018Katedra za SER - termini ispita za studente Specijalne edukacije i rehabilitacije u decembarskom rokuOpširnije >>>
03/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD UTORKAOpširnije >>>
03/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE - TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU - ŠK 2017/18 GODINE Opširnije >>>
03/12/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE - TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU - ŠK 2017/18Opširnije >>>
03/12/2018Katedra za patologiju - obavestenje o decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>