Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
22/03/2018Katedra za psihologiju - Obaveštenje za studente IV godine SER (Prevencija socijalnih konflikata)Opširnije >>>
22/03/2018Pathology Department - April examination periodOpširnije >>>
21/03/2018Rezultati kolokvijuma iz DermatovenerologijeOpširnije >>>
21/03/2018ESTETIKA U STOMATOLOGIJIOpširnije >>>
21/03/2018Katedra za patologiju - obaveštenje o aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
21/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
21/03/2018VEŽBE IZ PEDIJATRIJE PO GRUPAMAOpširnije >>>
20/03/2018HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJEOpširnije >>>
20/03/2018HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE, FARMACIJE, MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
20/03/2018Katedra za psihologiju - Rezultati drugog kolokvijuma iz Razvojne psihologijeOpširnije >>>
20/03/2018KOLOKVIJUM IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RADOpširnije >>>
19/03/2018Obaveštenje za studente VI godine Medicine - prijave za turnuse i dodeljivanje mentora Opširnije >>>
19/03/2018Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije - rezultati ispita održanog 15.3.2018.Opširnije >>>
16/03/2018Katedra za biohemiju - rezultati testa BM1 održanog 16.03.2018.Opširnije >>>
16/03/2018Rezultati ispita iz epidemiologije u MARTOVSKOM ispitnom roku 2018. godine za studente medicine i zdravstvene negeOpširnije >>>
15/03/2018KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati testa iz OnkologijeOpširnije >>>
14/03/2018REZULTATI I RASPORED POLAGANJA USMENOG MART 2018.Opširnije >>>
14/03/2018EMERGENCY MEDICINE TEST RESULTS MARCH 2018.Opširnije >>>
14/03/2018Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz predmeta Psihologija invaliditetaOpširnije >>>
14/03/2018OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE - IZBORNI PREDMETI - ŠKOLSKA 2017/2018 GOD - LETNjI SEMESTAROpširnije >>>
14/03/2018Obaveštenje za studente ZDRAVSTVENE NEGE - upis ocena u indeksOpširnije >>>
14/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
13/03/2018Katedra za psihologiju -Rezultati ispita iz predmeta Neuropsihologija i Razvojna i klinička nuropsihologijaOpširnije >>>
13/03/2018Katedra ya psihologiju / rezultati kolokvijuma iz predmeta Porodično savetovanjeOpširnije >>>
13/03/2018Katedra za biohemiju - popravni test iz hemijeOpširnije >>>
13/03/2018ISPIT IZ ETIKE - MASTER STUDIJEOpširnije >>>
13/03/2018Rezultati testa iz ORL za studente medicine i stomatologije u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
13/03/2018Izvučeni ispitivači za ispit iz IM za studente Medicine, Stomatologije i Z. nege posle položenog testa - martovski rokOpširnije >>>
13/03/2018Rezultati testa iz interne medicine za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege - martovski rokOpširnije >>>
12/03/2018Raspored polaganja ispita iz predmeta medicinska rehabilitacija za studente medicine, mart 2018.Opširnije >>>
12/03/2018Katedra za patologiju - raspored polaganja usmenog ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
12/03/2018TERMINI POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2017/18Opširnije >>>
12/03/2018TERMINI POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - REZULTATI TESTA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - REZULTATI TESTA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-KINEZITERAPIJA 2 (raspored polaganja)Opširnije >>>
12/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Fizioterapija u pedijatriji (rezultati ispita)Opširnije >>>
12/03/2018REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ DERMATOVENEROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/03/2018Notification for medical students who have Dermatovenerology exam in English - MARCHOpširnije >>>
12/03/2018RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
12/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA- RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
10/03/2018KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-Ispit za studente zdr.negeOpširnije >>>
10/03/2018KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-raspored polaganja testa iz Onkologije VI godina medicinaOpširnije >>>
10/03/2018Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega - termin polaganja ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
10/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GOD. MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
10/03/2018KATEDRA ZA GERIJATRIJU - martovski ispitni rok za studente Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
10/03/2018Raspored polaganja ispita iz predmeta reumatologija za studente medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
10/03/2018Medical rehabilitation- EXAM SCHEDULE FOR MEDICAL STUDENTS, MART 2018.Opširnije >>>
10/03/2018Raspored polaganja ispita iz predmeta medicinska rehabilitacija za studente negeOpširnije >>>
10/03/2018Raspored polaganja ispita iz predmeta medicinska rehabilitacija za studente SREOpširnije >>>
09/03/2018Test za studente ZDRAVSTVENE NEGE u martovskom rokuOpširnije >>>
09/03/2018OBAVEŠTENJE O NASTAVI IZ IZBORNOG PREDMETA- ORAGNIZACIJA I MENADŽMENT U ZDRAVSTVUOpširnije >>>
09/03/2018Katedra za medicisnku rehabilitaciju-TERMINI TESTOVA (Martovski ispitni rok)Opširnije >>>
09/03/2018Patološka fiziologija Martovski ispitni rok - raspored polaganja usmenog dela ispitaOpširnije >>>
09/03/2018Hirurgija i nega hir. bolesnika i Zdr. nega hir. bolesnika sa hir.- termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
09/03/2018FIZIKA LJUDSKOG ORGANIZMA - test Opširnije >>>
09/03/2018FIZIOLOGIJA - termini ispita (M,S,F, ZN, SRE, MRE, RT)Opširnije >>>
09/03/2018Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
09/03/2018Raspored predavanja za specijalizante iz interne medicine - Gastroenterologija i hepatologijaOpširnije >>>
09/03/2018Test iz Dermatovenerologije u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/03/2018Informacija o datumu i vremenu održavanja ispita iz epidemiologije u Martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/03/2018STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master studije)- martovski ispitni rokOpširnije >>>
08/03/2018Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA - MART 2018Opširnije >>>
08/03/2018Infektivne bolesti - studenti medicine - termini polaganja testa u MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2017/2018.god.Opširnije >>>
08/03/2018Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
08/03/2018Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi-termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
08/03/2018Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi - termin ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
08/03/2018MARCH EXAM TERM OCCUPATIONAL MEDICINEOpširnije >>>
08/03/2018Test iz predmeta Zaštita u radnoj srediniOpširnije >>>
12/03/2018ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINEOpširnije >>>
08/03/2018Raspored ispita iz SOCIJALNE MEDICINE, ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA i ZDRAVSTVENE STATISTIKE u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
08/03/2018Mikrobiologija - Obaveštenje - Martovski rok 2018.godineOpširnije >>>
08/03/2018Fizioterapija u onkologiji-Termin ispitaOpširnije >>>
08/03/2018ИСПРАВКА! CORRECTION! ТЕСТ УРГЕНТНА МЕДИЦИНА ДАТУМИ EMERGENCY MEDICINE TEST DATEOpširnije >>>
08/03/2018Katedra za biohemiju - završni ispit u martovskom ispitnom roku za apsolventeOpširnije >>>
08/03/2018Katedra za psihologiju - Termin kolokvijuma i ispita iz predmeta Porodično savetovanjeOpširnije >>>
07/03/2018Katedra za psihologiju - raspored ispita u martovskom rokuOpširnije >>>
07/03/2018Katedra za psihologiju - Termin ispita iz predmeta Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetomOpširnije >>>
07/03/2018Katedra za biohemiju - obaveštenje o testovima za studente Medicine Opširnije >>>
07/03/2018IZVLAČENJE ISPITIVAČA ZA PREDMET PSIHIJATRIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE ZA MARTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
07/03/2018Hirurgija i nega hir. bolesnika i Zdr. nega hir. bolesnika sa hir.- potvrđivanje izlaska na ispit u martovskom rokuOpširnije >>>
07/03/2018TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
07/03/2018Test iz predmeta Ortopedija vilica u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
07/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
07/03/2018MARTOVSKI ISPITNI ROK IZ NEUROLOGIJEOpširnije >>>
06/03/2018Početak predavanja iz BIOMEHANIKE u letnjem semestru školske 2017/18. godineOpširnije >>>
06/03/2018Izmenjen raspored predavanja iz IM za studente Medicine IV godinaOpširnije >>>
06/03/2018Test iz medicinske rehabilitacije za studente medicineOpširnije >>>
06/03/2018Master akademske studije medicinske rehabilitacije-Početak nastave u letnjem semestruOpširnije >>>
06/03/2018Izvlačenje ispitivača za ispit iz IM za studente medicine, stomatologije i z. nege - koji imaju položen test od ranijeOpširnije >>>
06/03/2018Zakazan test iz interne medicine za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
06/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-KINEZIOLOGIJA 2 (početak nastave)Opširnije >>>
06/03/2018Zakazivanje Kolokvijuma iz predmeta Infektivne bolesti - obaveštenjeOpširnije >>>
05/03/2018MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SE PREBACUJU NA OVAJ IZBORNI PREDMETOpširnije >>>
05/03/2018KATEDRA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJUMARTOVSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
05/03/2018STUDIJE STOMATOLOGIJE, SUDSKA MEDICINA, PREDAVANJAOpširnije >>>
05/03/2018Katedra za biohemiju - raspored tematskih jedinica u okviru praktične nastave u toku letnjeg semestra 2017/18Opširnije >>>
05/03/2018NOTICEW FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH - TAKING THE TEST FROM GYNECOLOGY AND OBSTETRICS IN MARCHOpširnije >>>
05/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-TERMIN POLAGANJA OBAVEZNOG TESTA U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
05/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - TERMIN POLAGANJA OBAVEZNOG TESTA U MARTOVSKOM ROKUOpširnije >>>
05/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
05/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - RADOVNO ODVIJANJE PRAKTIČNE NASTAVEOpširnije >>>
05/03/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE VI GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA OD 05.03.2018Opširnije >>>
02/03/2018Katedra za SRE - početak nastave na izbornom predmetu Atipični jezički razvojOpširnije >>>
02/03/2018Katedra za SRE - ispit iz izbornih predmeta na master studijama specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
02/03/2018KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u martovskom roku za studente medicine VI godinaOpširnije >>>
02/03/2018Katedra za SRE - obaveštenje za studente Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
02/03/2018Katedra za SRE - termini ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
02/03/2018Obaveštenje za studente master akad. studija zdr. nege - nastava iz predmeta Interprofesionalna edukacija u mediciniOpširnije >>>
02/03/2018Sudska medicina - termin polaganja ispita u martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
02/03/2018Patološka fiziologija Martovski ispitni rokOpširnije >>>
02/03/2018Patološka fiziologija MEDICINA -RASPORED TEORETSKIH PREDAVANJA i PRAKTIČNIH VEŽBI LETNJI SEMESTAR 2017/2018Opširnije >>>
01/03/2018Katedra za psihologiju - obaveštenje o početku nastave iz predmeta Prevencija socijalnih konflikataOpširnije >>>
01/03/2018KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-PROTETIKA I ORTOTIKA (termini predavanja)Opširnije >>>
01/03/2018Nastava iz izbornog predmeta: EKSPERIMENTALNE FARMAKODINAMSKE METODE NA OGLEDNIM ŽIVOTINJAMAOpširnije >>>
01/03/2018Nastava iz predmeta: OGLEDNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNI MODELI i OGLEDNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNA FARMAKOLOGIJAOpširnije >>>
01/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-MEDICINSKA REHABILITACIJA (termini predavanja)Opširnije >>>
01/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-SPECIJALNA KINEZITERAPIJA 2 (termini predavanja)Opširnije >>>
01/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-KINEZIOLOGIJA 2(termini predavanja)Opširnije >>>
01/03/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-KINEZITERAPIJA 2 (termini predavanja)Opširnije >>>