Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
19/02/2020Važno obaveštenje za studente III godine stomatologijeOpširnije >>>
19/02/2020Osnove klinički orijentisane embriologije - dogovor o terminu predavanjaOpširnije >>>
19/02/2020Medicinska statistika i informatika-Obaveštenje o početku nastave za studente I godine (medicina, stomatologija) Opširnije >>>
18/02/2020Zdravstvena statistika- Obavestenje o pocetku nastave (Specijalna edukacija i rehabilitacija;Logopedija-izborni predmet)Opširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Podela studenata 1. god. Med. rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 2. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 3. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 4. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Raspored teoretske nastave iz predmeta Med. rehabilitacija-Letnji semestar 2020.Opširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Raspored teoretske nastave iz predmeta Specijalna KTH 2-Letnji semestar 2020Opširnije >>>
18/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Raspored teoretske nastave iz predmeta Kineziterapija 2-Letnji semestar 2020.Opširnije >>>
18/02/2020Obaveštenje o početku nastave u okviru predmeta Kognitivni razvoj sa principima učenjaOpširnije >>>
18/02/2020OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
18/02/2020Obaveštenje za studente medicine održavanje predavanja - Katedra za ginekologiju i akušerstvoOpširnije >>>
18/02/2020OBAVEŠTENjE O POČETKU NASTAVE IZ PROFESIONALNE ETIKEOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za patologiju, Obaveštenje za MARTOVSKI apsolventski rokOpširnije >>>
18/02/2020Vazno obaveštenje za studente zdravstvene nege u vezi predavanja iz predmeta Zdravstvena nega internističkih bolesnikaOpširnije >>>
18/02/2020Fizioterapija u onkologiji-Obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za patološku fiziologiju i lab.medicinu Raspored letnji semestar 2019/20 Radiološka tehnologija-PatofiziologijaOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Raspored letnji semestar 2019/20 FarmacijaOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Raspored letnji semestar 2019/20 StomatologijaOpširnije >>>
18/02/2020Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Raspored letnji semestar 2019/20 MedicinaOpširnije >>>
15/02/2020Katedra za SER - obaveštenje studentima I godine Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
14/02/2020Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz predmeta Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetomOpširnije >>>
14/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-raspored nastave za studente zdr.nege u letnjem semestruOpširnije >>>
14/02/2020Master studije zdravstvene nege - obaveštenje o početku nastave za izborni predmet Interdisciplinarna zdravstvena negaOpširnije >>>
14/02/2020Bezbednost bolesnika u medicinskoj radiologiji - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
14/02/2020Zdravstvena nega u medicinskoj radiologiji - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
14/02/2020REZULTATI Januarski ispitni rok - svi smeroviOpširnije >>>
14/02/2020Katedra za biohemiju - obaveštenje o početku održavanja nastave u letnjem semestru 2019/20Opširnije >>>
14/02/2020Obaveštenje za studente medicine održavanje vežbi - Katedra za ginekologiju i akušerstvoOpširnije >>>
14/02/2020Katedra za SER - Obaveštenje za studente specijalističkih studija Rana intervencija u detinjstvuOpširnije >>>
14/02/2020Obaveštenje o početku nastave iz predmeta za koje nastavu organizuje Katedra za zdravstvenu negu Opširnije >>>
14/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje o početku nastave u letnjem semestruOpširnije >>>
14/02/2020UPIS OCENA STUDENATA MASTER STUDIJA IZ PREDMETA ETIČKI PRINCIPI U MED NAUCI I PRAKSIOpširnije >>>
14/02/2020Početak nastave iz predmeta UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD u letnjem semestruOpširnije >>>
14/02/2020OBAVEŠTENjE O POČETKU NASTAVE IZ INFORMATIKE Opširnije >>>
13/02/2020Korigovani rezultati iz Prve pomoćiOpširnije >>>
13/02/2020Uvid u testove iz Prve pomoćiOpširnije >>>
13/02/2020Raspored predavanja iz predmeta zdravstvena nega internističkih bolesnika za studente zdr. nege - letnji sem. 2019-2020.Opširnije >>>
13/02/2020Raspored predavanja iz Interne medicine za studente medicine 4. godina - letnji semestar školske 2019-2020. god.Opširnije >>>
13/02/2020Raspored predavanja iz kliničke propedevtike za studente medicine III godine - letnji semestar školske 2019-2020.Opširnije >>>
13/02/2020Spisak studenata Zdravstvene nege 2. godina - letnji semestar školske 2019-2020. godineOpširnije >>>
13/02/2020Spisak studenata 4. godine Integrisanih akademskih studija medicine - letnji semestar školske 2019-2020. godineOpširnije >>>
13/02/2020Spisak studenata Integrisanih akademskih studija medicine treća godina - letnji semestar školske 2019-2020.Opširnije >>>
13/02/2020Raspored vezbi iz predmeta Zdravstvena nega internističkih bolesnika sa IM-II god. - letnji semesta školske 2019-2020.Opširnije >>>
13/02/2020Raspored vezbi iz kliničke propedevtike za studente medicine III godine - letnji semestar školske 2019-2020. godineOpširnije >>>
13/02/2020Raspored vezbi iz Interne medicine za studente medicine - letnji semestar 2019-2020.Opširnije >>>
13/02/2020Informacione tehnologije u nauci i praksi - Rezultati ispitaOpširnije >>>
13/02/2020Potpisivanje indeksa i prijava za ispit iz Prve pomoćiOpširnije >>>
13/02/2020FIZIOLOGIJA-SPORTSKA MEDICINAOpširnije >>>
12/02/2020Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - rezultati testa održanog 12.02.2020. i termin upisa ocenaOpširnije >>>
12/02/2020Zdravstvena nega za fizioterapeute- rezultati ispita i termin upisa ocena u januarskom rokuOpširnije >>>
12/02/2020Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi - rezultati testa održanog 12.02.2020. i termin upisa ocenaOpširnije >>>
12/02/2020Multidisc. int. zdr. nega - rezultati testa održanog 12.02.2020. i termin upisa ocenaOpširnije >>>
12/02/2020Rezultati TESTA za studente ZDRAVSTVENE NEGE u januarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/02/2020STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master studije)-rezultati ispita održanog 11.02.2020Opširnije >>>
12/02/2020Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_JANUARSKI ISPITNI ROK 2020. godineOpširnije >>>
12/02/2020OAS Specijalna edukacija i rehabilitacija - REZULTATI TESTA IZ NEUROLOGIJE Opširnije >>>
12/02/2020OAS MEDICINSKA REHABILITACIJA - REZULTATI TESTA IZ NEUROLOGIJE Opširnije >>>
12/02/2020REZULTATI TESTA IZ ZDRAVSTVENE NEGE NEUROLOŠKOG BOLESNIKA SA NEUROLOGIJOMOpširnije >>>
12/02/2020Upis ocena sa eseja iz predmeta Interna medicina za studente Medicinske rehabilitacije od 29. 01. 2020.Opširnije >>>
12/02/2020Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE za apsolvente i studente završnih godina studija u Martovskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/02/2020Obaveštenje o početku nastave iz predmeta HUMANA GENETIKA za studente prve godine Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
12/02/2020OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE: IZBORNI PREDMETI - ŠKOLSKA 2019/2020 GOD - LETNjI SEMESTAROpširnije >>>
12/02/2020Katedra za SER - obaveštenje studentima III godine Medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
12/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta ZNAKOVNI JEZIKOpširnije >>>
11/02/2020Rezultati testa iz predmeta Radiološka dijagnostika u pulmologiji od 11. 02. 2020. godineOpširnije >>>
11/02/2020Upis ocena iz eseja na predmetu Interna medicina za studente Medicinske rehabilitacije kod Doc. dr Biljane JovešOpširnije >>>
11/02/2020Rezultati-NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD (specijalna rehabilitacija i edukacija; zdravstvena nege i medicinska rehabilitacija)Opširnije >>>
10/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz izbornog predmeta na master studijama SER - Principi i praksa u rehabilitacijiOpširnije >>>
10/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Didaktičko-metodičke osnove rada sa osobama sa oštećenjem sluhaOpširnije >>>
10/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz SOMATOPEDIJEOpširnije >>>
10/02/2020Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz Porodičnog savetovanjaOpširnije >>>
10/02/2020Rezultati ispita iz predmeta Imunologija sa virusologijom - Farmacija - Januar 2020. godine Opširnije >>>
10/02/2020Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-IZMENA termina usmenog dela ispita-Kineziterapija 2Opširnije >>>
10/02/2020ISTORIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE - PROMENA TERMINA ODRŽAVANJA TESTA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
10/02/2020UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - POTPISIVANJE INDEKSA I UPIS OCENAOpširnije >>>
10/02/2020Uvod u naučnoistraživački rad - Rezultati završnog testa održanog 07. 02. 2020. godine Opširnije >>>
10/02/2020Test za studente ZDRAVSTVENE NEGE u januarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
10/02/2020FIZIOLOGIJA-OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
09/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Preventivno-korektivni rad sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
08/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-obaveštenje vezano za upis ocenaOpširnije >>>
08/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita medicina 6.godina (grupa 2)Opširnije >>>
08/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita medicina 6.godina (grupa 1)Opširnije >>>
08/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita za strukovne radiološke tehničareOpširnije >>>
08/02/2020Oncology-exam results 6th yearOpširnije >>>
07/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Instrumenti procene ranog razvoja kod deceOpširnije >>>
07/02/2020NEUROFIZIOLOGIJA - Rezultati ispita u januarskom roku Opširnije >>>
07/02/2020Rezultati ispita iz predmeta Mikrobiologija i imunologija - Zdravstvena nega - Januar 2020.godineOpširnije >>>
07/02/2020SPORTSKA MEDICINA - Ispit u januarskom rokuOpširnije >>>
07/02/2020FIZIOLOGIJA - Rezultati ispita za studente ZN, MRE, SER (06.02.2020.)Opširnije >>>
06/02/2020MEDICINSKA ETIKA I ETIKA U SESTRINSTVU – MEDICINSKA REHABILITACIJA I ZDRAVSTVENA NEGA – REZULTATI ISPITA I UPIS OCENEOpširnije >>>
06/02/2020Seksualnost osoba sa invaliditetom - rezultati ispitaOpširnije >>>
05/02/2020Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Asistivne tehnologijeOpširnije >>>
05/02/2020FIZIOOGIJA - rezultati testa u januarskom roku (M,S,F)Opširnije >>>
05/02/2020FIZIOLOGIJA - Rezultati ispita u januarskom roku za studente radiološke tehnologijeOpširnije >>>
05/02/2020Vazno obaveštenje za studente Radiološke tehnologije III godina - zakazan test iz predmeta: Rad. tehn. u pulmologijiOpširnije >>>
05/02/2020Rezultati ispita iz Psihologije razvojnog doba i starenja (zdravstvena nega)Opširnije >>>
05/02/2020Rezultati ispita iz predmeta Kognitivni razvoj sa principima učenja Opširnije >>>
05/02/2020Obaveštenje o rezultatima ispita iz predmeta HUMANA GENETIKA i BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM u januarskom rokuOpširnije >>>
05/02/2020РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ ИНВАЛИДИТЕТА (РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА), ОДРЖАНОГ 04.02.2020. Opširnije >>>
05/02/2020MEDICINSKA ETIKA I SOCIOLOGIJA – STUDENTI MEDICINE I STOMATOLOGIJE – REZULTATI ISPITA U JANUARSKOM ROKU I UPIS OCENEOpširnije >>>
04/02/2020UPISIVANJE OCENA IZ PEDIJATRIJE STUDENTIMA ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
03/02/2020Katedra za psihijtariju i psihološku medicinu - Obaveštenje o upisu ocenaOpširnije >>>
03/02/2020РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: САВЕТОВАЊЕ ПОРОДИЦА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДИТЕЉСКИХ ВЕШТИНAOpširnije >>>
03/02/2020MIKROBIOLOGIJA-STOMATOLOGIJA-REZULTATI ISPITA-JANUAR 2020Opširnije >>>
03/02/2020REZULTATI TESTA IZ EPIDEMIOLOGIJE, JANUARSKI ISPITNI ROK, 2020. GODINEOpširnije >>>
03/02/2020Važno obaveštenje za studente stomatologije - datum overe semestra.Opširnije >>>
03/02/2020Važno obaveštenje - upis ocena iz testa od 29. 01. 2020. godine po smerovimaOpširnije >>>
01/02/2020KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita iz specijalne readioterapijeOpširnije >>>