Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
22/04/2017KATEDRA ZA GERIJATRIJU - upis ocenaOpširnije >>>
21/04/2017Katedra za biohemiju - raspored polaganja ispita u drugoj sedmici aprlskog ispitnog rokaOpširnije >>>
21/04/2017REZULTATI POLAGANJA ISPITA IZ ETIKE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU, 21.04.2017.Opširnije >>>
21/04/2017Katedra za antomiju - upis ocenaOpširnije >>>
21/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa BM3 i BFMB2Opširnije >>>
21/04/2017USMENI IZ IZBORNOG PREDMETA KLINIČKA GENETIKAOpširnije >>>
21/04/2017HISTOLOGIJA I EBRIOLOGIJA - REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG TESTA - APRILSKI ROK 2017Opširnije >>>
21/04/2017Izvučeni ispitivači za polaganje ispita iz kliničke propedevtike za studente zdravstvene nege-aprilski ispitni rok 2017Opširnije >>>
21/04/2017FIZIOLOGIJA - rezultati testa u aprilskom roku (M, S, F) Opširnije >>>
21/04/2017FIZIKA ljudskog organizma- Obaveštenje za studente 2.god STOMATOLOGIJEOpširnije >>>
21/04/2017Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi - termin uvida u test i upis ocena aprilski rokOpširnije >>>
21/04/2017Zdravstvena nega u kliničko bolničkoj praksi - rezultati ispita održanog 20.4.2017.Opširnije >>>
21/04/2017USMENI IZ HRONIČNIH BOLESTI KOD DECE Opširnije >>>
20/04/2017KINEZITERAPIJA 2-RASPORED POLAGANJA ISPITA Opširnije >>>
20/04/2017KINEZITERAPIJA 1-RASPORED POLAGANJA ISPITA Opširnije >>>
20/04/2017KINEZITERAPIJA 1-REZULTATI ISPITAOpširnije >>>
20/04/2017FIZIOTERAPIJA U REUMATOLOGIJI-REZULTATI ISPITAOpširnije >>>
20/04/2017Katedra za SRE - rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA INVALIDITETAOpširnije >>>
20/04/2017Rezultati ispita iz predmeta Veštine komuniciranjaOpširnije >>>
20/04/2017Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika – APRILSKI ROK - termin praktičnog dela ispitaOpširnije >>>
20/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 20.04.2017.Opširnije >>>
20/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinu za studente Medicinske rehabilitacije - ocenjivanje eseja od 19. 04. 2017.Opširnije >>>
20/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinu za studente medicine II godine -upis ocena sa testa iz UKP2 od 19. 04. 2017Opširnije >>>
20/04/2017Izvučene komisije za ispit iz interne medicine za studente zdravstvene nege nakon testa od 19. 04. 2017.Opširnije >>>
20/04/2017Izvučene komisije za ispit iz interne medicine za studente stomatologije nakon testa 19. 04. 2017.Opširnije >>>
20/04/2017Izvučene komisije za ispit iz interne medicine za studente medicine posle testa 19. 04. 2017.Opširnije >>>
20/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Rezultati testa - Medicina - Aprilski rok 2017Opširnije >>>
20/04/2017SPECIJALNA KINEZITERAPIJA 2-TERMINI ODRŽAVANJA VEŽBIOpširnije >>>
20/04/2017Rezultati testa i raspored polaganja usmenog dela ispita za studente ZDRAVSTVENE NEGE u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
20/04/2017Ispit iz Naučnoistraživačkog rada za studente master negeOpširnije >>>
20/04/2017FIZIOLOGIJA - rezultati ispita u aprilskom roku (ZN,SRE,MRE) Opširnije >>>
20/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Termin izvlačenje ispitivača iz Virusologije i Imunologije - Aprilski rok 2017. godineOpširnije >>>
20/04/2017FIZIOTERAPIJA U SPORTU-APRILSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
20/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Raspored polaganja prakticnog ispita - Aprilski rok 2017. godineOpširnije >>>
20/04/2017FIZIOTERAPIJA U PROTETICI I ORTOTICI- IZMENA TERMINA ISPITAOpširnije >>>
20/04/2017Rezultati testa iz Bakteriologije OPŠTA + SPEC 20.04.2017.Opširnije >>>
20/04/2017OPŠTA FIZIKALNA TERAPIJA-REZULTATI ISPITAOpširnije >>>
20/04/2017KINEZIOLOGIJA I-RASPORED POLAGANJA ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE (APRIL 2017.)Opširnije >>>
20/04/2017KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU SA INFORMATIKOM REZULTATI ISPITA ZDRAVSTVENA/MEDICINSKA STATISTIKA ODRŽANOG 18.04.2017. GODINE Opširnije >>>
20/04/2017PREDISPITNE VEŽBE IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
20/04/2017Izvučene komisije za ispit iz kliničke propedevtike za studente zdravstvene nege u aprilskom roku 2017.Opširnije >>>
20/04/2017Katedra za patologiju - raspored polaganja usmenog dela ispita za studente koji su polozili test i prakticni 18.04.2017.Opširnije >>>
20/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE - TEST 1 IZ HUMANE GENETIKEOpširnije >>>
20/04/2017TEST IZ PEDIJATRIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
19/04/2017ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE SPECIJALNE REHABILITACIJE I EDUKACIJE I MEDICINSKE REHABILITACIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
19/04/2017KINEZIOLOGIJA II-RASPORED POLAGANJA ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE (APRIL 2017.)Opširnije >>>
19/04/2017MEDICINSKA REHABILITACIJA-RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE (APRIL 2017.)Opširnije >>>
19/04/2017Rezultati testa iz interne medicine za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege i iz predmeta UKP2 od 19. 04. 2017. godineOpširnije >>>
19/04/2017OFTALMOLOGIJA TEST 19.04.2017. REZULTATIOpširnije >>>
19/04/2017Katedra za biohemiju - termin testova za 20/04/17Opširnije >>>
19/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 19.04.2017Opširnije >>>
19/04/2017Patološka fiziologija rezultati testa i raspored polaganja usmenog dela ispita april 2017Opširnije >>>
19/04/2017Katedra za patologiju - rezultati prakticnog dela ispita u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
19/04/2017Katedra za patologiju - zbirna tabela STOMATOLOZI nova generacijaOpširnije >>>
19/04/2017KATEDRA ZA GERIJATRIJU - rezultati ispitaOpširnije >>>
19/04/2017NASTAVA IZ PREDMETA PRIMENA RAČUNARA U STOMATOLOGIJIOpširnije >>>
19/04/2017RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
19/04/2017Kolokvijum iz MIZNOpširnije >>>
19/04/2017Rezultati testa iz ORL za studente medicine i stomatologije u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
19/04/2017Rezultati testa i raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku za studente medicineOpširnije >>>
19/04/2017TERMINI POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
19/04/2017OBAVEŠTENJE za studente Zdravstvene nege - izrada zdravstveno-vaspitnog programaOpširnije >>>
19/04/2017REZULTATI TESTA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
19/04/2017TERMINI POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
19/04/2017REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2016/17Opširnije >>>
18/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa BM1 i BFO1 održanog 18.04 2017Opširnije >>>
18/04/2017Katedra za SRE - Obaveštenje za studente III g. koji slušaju izborni predmet Kreativne radioniceOpširnije >>>
18/04/2017Izvlačenje komisija za studente medicine, stomatologije i z. nege koji su položili test 19. aprilaOpširnije >>>
18/04/2017Katedra za patologiju - rezultati testa u aprilskom ispitnom roku.Opširnije >>>
18/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa iz hemije održanog 18.04.2017.Opširnije >>>
18/04/2017Promena vremenskog termina ispita iz etikeOpširnije >>>
18/04/2017RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ ANATOMIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU. SPISKOVI STUDENATA RASPOREĐENIH PO AMFITEATRIMAOpširnije >>>
18/04/2017Ispit iz predmeta OPŠTA MEDICINA za studente STOMATIOLOGIJEOpširnije >>>
18/04/2017Ispit iz ENGLESKOG JEZIKA i ENGLESKOG JEZIKA 2 u APRILSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
18/04/2017Raspored nastave za specijalizante Interne medicine - Klinika za hematologijuOpširnije >>>
18/04/2017Test iz predmeta Ortopedija vilica u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
18/04/2017TEST IZ PREDMETA HRONIČNE BOLESTI KOD DECE Opširnije >>>
18/04/2017TEST IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA I PEDIJATRIJE Opširnije >>>
18/04/2017TEST IZ IZBORNOG PREDMETA KLINIČKA GENETIKA Opširnije >>>
14/04/2017PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-APRILSKI ROK-RASPORED POLAGANJAOpširnije >>>
13/04/2017Izvučene komisije za ispit iz IM za studente zdravstvene nege sa ranije položenim testom - aprilski ispitni rok 2017.Opširnije >>>
13/04/2017Izvučene komisije za ispit iz IM za studente stomatologije sa ranije položenim testom - aprilski ispitni rok 2017.Opširnije >>>
13/04/2017Izvučene komisije za ispit iz IM za studente medicine sa ranije položenim testom - aprilski ispitni rok 2017.Opširnije >>>
13/04/2017ZDRAVSTVENA NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA HIRURGIJOM- termin polaganja ispita aprilski rokOpširnije >>>
13/04/2017Hirurgija i nega hirurških bolesnika - termini polaganja ispita aprilski rokOpširnije >>>
13/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Raspored polaganja praktičnog ispita - Aprilski rok 2017. godineOpširnije >>>
13/04/2017Katedra za patologiju - vazno obavestenje o usmenom delu ispita iz patologije.Opširnije >>>
13/04/2017Katedra za biohemiju - važno obaveštenje za studente Farmacije (Medicinska biohemija)Opširnije >>>
13/04/2017Izvučena komisija za studente medicine iz predmeta klinička propedevtika za aprilski ispitni rok 2017.Opširnije >>>
13/04/2017ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD/METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
13/04/2017ISTORIJA MEDICINE I ISTORIJA ZDRAVSTVENE NEGE – TERMIN ODRŽAVANJA TESTA U APRILSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/04/2017Katedra za patologiju - obavestenje o polaganju ispita iz patologije u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/04/2017Test iz DERMATOVENEROLOGIJE U aprilskom ispitnom roku za studente medicine-ISPRAVAKOpširnije >>>
12/04/2017Obaveštenje za studente medicine koji polažu Dermatovenerologiju na engleskom jeziku - aprilski rokOpširnije >>>
12/04/2017Obaveštenje o polaganju ispita u aprilskom ispitnom roku za studente ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
12/04/2017Kvalifikacioni test iz PEDIJATRIJEOpširnije >>>
12/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
11/04/2017KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU - Obaveštenje za studente 1. godine SRE Opširnije >>>
11/04/2017Opšta zdravstvena nega 1 rezultati kolokvijuma odrzanog 11.4.2017.Opširnije >>>
11/04/2017Obaveštenje o naknadnom upisu ocena sa kolokvijuma za studente medicineOpširnije >>>
10/04/2017KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispiti u aprilskom roku za studente Zdr.negeOpširnije >>>
10/04/2017Katedra za patologiju - obavestenje u vezi makroskopskih preparataOpširnije >>>
10/04/2017KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u aprilskom roku za studente FARMACIJEOpširnije >>>
10/04/2017Opšta zdravstvena nega 2 rezultati kolokvijuma odrzanog 10.4.2017.Opširnije >>>
10/04/2017NOTICE FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH-Taking the test from gynecology and obstetrics in aprilOpširnije >>>
10/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-TERMIN ZA POLAGANJE TESTA U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
10/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA -TERMIN ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA U APRILSKOM ROKUOpširnije >>>
10/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
10/04/2017VAŽNO SAOPŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE Opširnije >>>
10/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za IM - izvlačenje komisija za studente medicine, stomatologije i z. nege sa položenim testomOpširnije >>>
10/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Rezultati dopunskog testa iz Virusologije i Imunologije za Strukovne studije Zdravstvene negeOpširnije >>>
10/04/2017Ispit iz epidemiologije za studente medicine i zdravstvene nege u aprilskom ispitnom roku 2017. godineOpširnije >>>
10/04/2017Test iz DERMATOVENEROLOGIJE U aprilskom ispitnom roku za studente medicineOpširnije >>>
08/04/2017Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 07.04.2017.Opširnije >>>
07/04/2017Infektivne bolesti i nega zaraznog bolesnika, studenti zdravstvene nege - termin polaganja testa u aprilskom rokuOpširnije >>>
07/04/2017MEDICINSKA REHABILITACIJA-PROMENA TERMINA ELIMINACIONOG TESTA ZA STUDENTE MEDICINEOpširnije >>>
07/04/2017Test iz predmeta Urgentna medicinaOpširnije >>>
07/04/2017KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-TERMINI VEŽBI IZ PREDMETA SPECIJALNA KINEZITERAPIJA 2 ZA STUDENTE III GODINEOpširnije >>>
07/04/2017ISPIT IZ ETIKEOpširnije >>>
06/04/2017Opšta zdravstvena nega 1 - raspored polaganja ispita aprilski ispitni rokOpširnije >>>
06/04/2017Zdravstvena nega za fizioterapeute - termin polaganja ispita u aprilskom rokuOpširnije >>>
06/04/2017Zdravstvena nega u kliničko bolničkoj praksi - termin polaganja ispita u aprilskom rokuOpširnije >>>
06/04/2017Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi-termin polaganja ispita u aprilskom roku Opširnije >>>
06/04/2017Interdisciplinarna zdravstvena nega-termin polaganja ispita u aprilskom roku Opširnije >>>
06/04/2017Hirurgija i nega hirurških bolesnika - potvrđivanje izlaska na ispit aprilski rokOpširnije >>>
06/04/2017ZDRAVSTVENA NEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA HIRURGIJOM-potvrdjivanje izlaska na ispit april 2017Opširnije >>>
06/04/2017Opšta zdravstvena nega 2 - termin ispita aprilski ispitni rokOpširnije >>>
06/04/2017RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ MEDICINE RADA U APRILSKOM ROKU 2017.godOpširnije >>>
06/04/2017PREDMETI: BALNEOKLIMATOLOGIJA; BALNEOTERAPIJA I RELAKSACIJA (APRILSKI ISPITNI ROK 2017.)Opširnije >>>
06/04/2017Subject: MEDICAL REHABILITATION/EXAM SCHEDULE FOR MEDICAL STUDENTS, APRIL 2017.Opširnije >>>
06/04/2017REUMATOLOGIJA-RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE (APRIL 2017.)Opširnije >>>
06/04/2017APRIL EXAM TERM OCCUPATIONAL MEDICINEOpširnije >>>
06/04/2017MEDICINSKA REHABILITACIJA-RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE SRE (april 2017.)Opširnije >>>
06/04/2017MEDICINSKA REHABILITACIJA-RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE (april 2017.)Opširnije >>>
06/04/2017Opšta zdravstvena nega 1 i 2 - termini kolokvijumaOpširnije >>>
06/04/2017SUDSKA MEDICINA - obaveštenje za studente STOMATOLOGIJEOpširnije >>>
06/04/2017STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije) - APRILSKI ISPITNI ROK Opširnije >>>
06/04/2017INFEKTIVNE BOLESTI - MEDICINA - APRILSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
06/04/2017KATEDRA ZA ONKOLOGIJU: ZDRAVSTVENA NEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA ONKOLOGIJE – III godina-izmena predavanjaOpširnije >>>
06/04/2017IZMENA_Katedra za socijalnu medicinuu i zdravstvenu statistiku sa informatikom - Raspored ispita u APRILSKOM ispitnom roku Opširnije >>>
06/04/2017Katedra za biohemiju - raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku (studenti koji imaju položene testove)Opširnije >>>
05/04/2017Katedra za SRE - obaveštenje za studente koji slušaju izborni predmet KREATIVNE RADIONICEOpširnije >>>
05/04/2017MIKROBIOLOGIJA - Aprilski ispitni rok 2017. godineOpširnije >>>
05/04/2017KATEDRA ZA GERIJATRIJU - aprilski ispitni rokOpširnije >>>
05/04/2017Termin polaganja praktičnog dela ispita iz sudske medicine u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
05/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVA-RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA GRUPU OD ČETVRTKAOpširnije >>>
05/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za IM - polaganje testa u aprilskom ispitnom roku 2017.Opširnije >>>
04/04/2017KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-Zdr.nega:Organizacija zdr.nege onkoloških bolesnika.Opširnije >>>
04/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinu studentima IV god. medicineOpširnije >>>
04/04/2017Ispit iz predmeta Medicinske osnove tiflologijeOpširnije >>>
03/04/2017KATEDRA ZA GERIJATRIJU - ispit u aprilskom ispitnom rokuOpširnije >>>
03/04/2017KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU-KOLOKVIJUM IZ PREDMETA SPECIJALNA KINEZITERAPIJA 1Opširnije >>>
03/04/2017OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLGIJE I AKUŠERSTA- RASPORED ZA GRUPU OD UTORKAOpširnije >>>
03/04/2017Obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinu - podsetnik o radnom vremenuOpširnije >>>
03/04/2017APRILSKI ISPITNI ROK - HUMANA GENETIKAOpširnije >>>