Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
20/11/2018Notification for medical students who have Dermatovenerology exam in English – NovemberOpširnije >>>
20/11/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita-REUMATOLOGIJA (Novembar 2018.)Opširnije >>>
20/11/2018PRAKTIČNA NASTAVA ZA STUDENTE III GODINE ZDRAVSTVENE NEGE IZ PREDMETA-GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO I ZDRAVSTVENA NEGA ŽENE Opširnije >>>
20/11/2018Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u NOVEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
20/11/2018Katedra za biohemiju - ispit u novembarkom roku za apsolventeOpširnije >>>
20/11/2018TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
20/11/2018Ispit iz epidemiologije za studente medicine (na srpskom i engleskom) i zdravstvene nege u novembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
20/11/2018Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. godine Opširnije >>>
19/11/2018 Occupational Medicine - NOVEMBER EXAM TERMOpširnije >>>
19/11/2018Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u NOVEMBARSKOM ispitnom roku školske 2018/19. godine Opširnije >>>
19/11/2018Plan/raspored nastave iz predmeta OGLEDNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNA FARMAKOLOGIJA U MEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMAOpširnije >>>
19/11/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored polaganja usmenog dela ispita za studente Zdr. negeOpširnije >>>
19/11/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini ispita u novembarskom ispitnom roku(IZMENA)Opširnije >>>
19/11/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Raspored usmenog dela ispita za studente SRE (Med. rehabilitacija)Opširnije >>>
19/11/2018IZVLAČENJE ISPITIVAČA ZA PREDMET PSIHIJATRIJA, ZA STUDENTE MEDICINE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE U NOVEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
19/11/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Termin testa za studente medicine-Novembarski ispitni rok 2018.Opširnije >>>
19/11/2018FIZIOLOGIJA SPORTA - novembarski ispitni rok (apsolventi) za studente MEDICINSKE REHABILITACIJE Opširnije >>>
19/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - PRAKTIČNA NASTAVAOpširnije >>>
19/11/2018OBAVEŠTENjE O ISPITU IZ PREDMETA PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM, DIDAKTIKA, OSNOVI PEDAGOGIJE I UVOD U PEDAGOGIJUOpširnije >>>
19/11/2018ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINEOpširnije >>>
19/11/2018REZULTATI PRVOG SEMESTRALNOG TESTA IZ HUMANE GENETIKE - FARMACIJAOpširnije >>>
16/11/2018IZBORNI PREDMET: PORODIČNA MEDICINA I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITAOpširnije >>>
16/11/2018STOMATOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM NOVEMBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
16/11/2018REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD ČETVRTKAOpširnije >>>
15/11/2018Katedra za SER - Predavanja i vežbe na Specijalističkim studijama rane intervencije u detinjstvuOpširnije >>>
15/11/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJE - master studijeOpširnije >>>
15/11/2018INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI - master studijeOpširnije >>>
15/11/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje za studente 3.god. Med. rehabilitacijeOpširnije >>>
15/11/2018Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Pisanje radova za naučnu sekcijuOpširnije >>>
15/11/2018DODELA ISPITIVAČA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
14/11/2018Katedra za SER - Ispit iz predmeta Medicinske osnove tiflologije u novembarskom rokuOpširnije >>>
14/11/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Termini testova (NOVEMBARSKI ISPITNI ROK)Opširnije >>>
14/11/2018Raspored polaganja I semestralnog testa iz Humane genetike za studente Medicine i StomatologijeOpširnije >>>
14/11/2018Raspored polaganja I semestralnog testa iz Humane genetike za studente FarmacijeOpširnije >>>
14/11/2018Katedra za biohemiju - obaveštenje za studente 1. godine studija Stomatologije i Zdravstvene negeOpširnije >>>
14/11/2018Mikrobiologija - Obaveštenje za studente II godine MedicineOpširnije >>>
14/11/2018REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA ZA STUDENTE MEDICINE V GODINA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPA OD UTORKA Opširnije >>>
14/11/2018OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE I DRUGE GODINE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE Opširnije >>>
13/11/2018Mikrobiologija - Obaveštenje za Novembarski i Decembarski ispitni rok 2018. godineOpširnije >>>
13/11/2018REZULTATI PRVOG SEMESTRALNOG TESTA IZ HUMANE GENETIKEOpširnije >>>
13/11/2018Katedra za sudsku medicinu - novembarski i decembarski ispitni rokOpširnije >>>
13/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA I ZDRAVSTV. NEGA ŽENE- PRAKTIČNA NASTAVAOpširnije >>>
13/11/2018POČETAK NASTAVE IZ PREDMETA ETIČKI PRINCIPI U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSIOpširnije >>>
13/11/2018Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije - termin ispita u novembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
13/11/2018Patološka fiziologija - Novembarski ispitni rok Opširnije >>>
12/11/2018ZDRAVSTVENA NEGA U OFTALMOLOGIJI - ISPIT U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
12/11/2018ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE u decembarskom ispitnom roku Opširnije >>>
12/11/2018BLS kurs - OBAVEŠTENJE: Zainteresovani studenti 5. medicine i RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJEOpširnije >>>
12/11/2018PRVA POMOĆ: Naknadni termini za BLS seminar za sve studente koji iz nekog razloga nisu polagali ispit ranije!Opširnije >>>
12/11/2018FIRST AID - ENGLISH STUDENTS BLS seminar NOTE!Opširnije >>>
12/11/2018ПРВА ПОМОЋ ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА 1. године Opširnije >>>
12/11/2018Ургентна медицина: термин испита у нов/дец року Обавештење за студенте 6. године медицине и 4. године стоматологијеOpširnije >>>
09/11/2018Katedra za SER - rezultati kolokvijuma iz Metodike rada sa višestruko ometenom decomOpširnije >>>
09/11/2018KATEDRA ZA FIZIOLOGIJU - VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SVIH SMEROVA Opširnije >>>
09/11/2018Multidisciplinarna intenzivna zdrav. nega - termin ispita u novembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
09/11/2018Metodika nastave zdravstvene nege - termin ispita u novembarskom apsolventskom rokuOpširnije >>>
09/11/2018Hirurguja i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- potvrđivanje izlaska na ispit u novembarskom roku Opširnije >>>
09/11/2018Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - termin ispita u novembarskom apsolventskom roku Opširnije >>>
08/11/2018Statističke metode u nauci i praksi (master studije)-Održavanje nastaveOpširnije >>>
08/11/2018VAŽNO OBAVEŠTENJE za studente master studija zdr. nege i med. rehabiltacije-nastava iz Informatičkih tehnologija u nauciOpširnije >>>
08/11/2018Katedra za patologiju - obavestenje o novembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
08/11/2018TERMIN ZA PRVI SEMESTRALNI TEST IZ HUMANE GENETIKEOpširnije >>>
07/11/2018Katedra za SER - termini ispita u novembarskom apsolventskom roku za studente Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
07/11/2018Katedra za biohemiju - test iz HemijeOpširnije >>>
07/11/2018Katedra za SER - termini ispita za studente Master studija specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
07/11/2018Katedra za SER - novembarski apsolventski ispitni rok za studente Maedicinske rehabilitacije Opširnije >>>
07/11/2018Katedra za SER- Obaveštenje za studente Specijalističkih studija rane intervencije u detinjstvuOpširnije >>>
06/11/2018VAŽNO OBAVEŠTENJE za studente master studija zdr. nege i med. rehabiltacije-nastava iz Informatičkih tehnologija u nauciOpširnije >>>
06/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - RASPORED PO GRUPAMA OD ČETVRTKA ZA KOLOKVIJUMOpširnije >>>
06/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - RASPORED PO GRUPAMA OD UTORKA ZA KOLOKVIJUMOpširnije >>>
06/11/2018ZDRAVSTVENA NEGA U OFTALMOLOGIJI-ISPIT (NOVEMBARSKI ROK)Opširnije >>>
06/11/2018ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
06/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - V GRUPAOpširnije >>>
05/11/2018Zakazan test iz interne medicine za apsolvente i završne godine studija - novembarski ispitni rok 2018.Opširnije >>>
05/11/2018Raspored vežbi iz UKP2 u Centru za simulaciju i trening Medicinskog fakulteta - pomeren datumOpširnije >>>
05/11/2018OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA - GRUPE ZA INTERNATOpširnije >>>
05/11/2018KATEDRA ZA SPORTSKU MEDICINU - RASPORED PREDAVANJAOpširnije >>>
02/11/2018Obaveštenje za studente MASTER STUDIJA predmet-NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD -PREDAVANJA Opširnije >>>
02/11/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje za studente MASTER studija koji imaju uslov za pisanje završnog radaOpširnije >>>
01/11/2018KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU-Obaveštenje za studente Radiološke tehnologije-izborni predmet Psihologija invaliditetaOpširnije >>>
01/11/2018Katedra za medicinsku rehabilitaciju- MASTER STUDIJE (početak i raspored nastave)Opširnije >>>