Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
15/09/2019Katedra za psihologiju -Rezultati ispita iz predmeta Kognitivni razvoj sa principima učenjaOpširnije >>>
15/09/2019Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz Psihologije razvojnog doba i starenjaOpširnije >>>
15/09/2019Rezultati ispita iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti u septembarskom rokuOpširnije >>>
15/09/2019TESTOVI IZ STOMATOLOGIJE SA MFH I MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE - OKTOBARSKI ISPITNI ROK Opširnije >>>
14/09/2019Rezultati ispita iz Neuropsihologije u septembarskom roku 2019Opširnije >>>
13/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Poziv na pristupno predavanje- Ass. dr Dušica Simić PanićOpširnije >>>
13/09/2019Biologija sa humanom genetikom i Humana genetika, Farmakogenetika - ispit u septembarskom roku Opširnije >>>
13/09/2019Rezultati ispita-Imunologija sa virusologijom-Farmacija-Septembar 2019Opširnije >>>
13/09/2019Rezultati testa iz Interne medicine za studente Radiološke tehnologije od 10. 09. 2019. godineOpširnije >>>
13/09/2019Mikrobiologija-Rezultati testa-Stomatologija-Septembar 2019Opširnije >>>
13/09/2019Rezultati testa iz Interne medicine za studente zdravstvene nege od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)Opširnije >>>
13/09/2019Rezultati testa iz Interne medicine za studente stomatologije od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)Opširnije >>>
13/09/2019Rezultati testa iz Interne medicine za studente medicine od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)Opširnije >>>
13/09/2019Usmeni deo ispita iz Kliničke genetikeOpširnije >>>
13/09/2019Rezultati ispita-Mikrobiologija i imunologija-Zdravstvena nega-Septembar 2019Opširnije >>>
13/09/2019FIZIOLOGIJA-Potvrđivanje pismenog dela ispitaOpširnije >>>
13/09/2019Zakazan test u oktobarskom ispitnom roku (23. do 27. septembra 2019) za 23. septembar 2019.Opširnije >>>
13/09/2019Izvučeni ispitivači za ispit iz IM za studente zdravstvene nege posle testa od 10. 09. 2019.Opširnije >>>
13/09/2019Izvučeni ispitivači za ispit iz IM za studente medicine i stomatologije - posle testa od 10. 09. 2019.Opširnije >>>
13/09/2019Ispit iz epidemiologije za studente OASZN i IAS medicine u Oktobarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/09/2019Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz Veština komuniciranjaOpširnije >>>
12/09/2019HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - RASPORED STUDENATA ZA USMENI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK Opširnije >>>
12/09/2019Katedra za patologiju - rezultati testa za sve smerove u septembarskom roku Opširnije >>>
12/09/2019NEUROFIZIOLOGIJA - rezultati ispita u septembarskom roku Opširnije >>>
12/09/2019FIZIOLOGIJA SPORTA - rezultati ispita u septembarskom roku Opširnije >>>
12/09/2019FIZIOLOGIJA - rezultati ispita u septembarskom roku (ZN, SRE, MRE, RTG) Opširnije >>>
12/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-OBAVEŠTENJE ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
12/09/2019Katedra za patologiju - dopuna spiska za usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
12/09/2019Ispit iz ZDRAVSTVENE NEGE NEUROLOŠKOG BOLESNIKA SA NEUROLOGIJOM za studente OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
09/09/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u septembru za studente zdr.negeOpširnije >>>
09/09/2019TERMINI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE U SEPTEMBAR. ROKUOpširnije >>>
09/09/2019REZULTATI TESTA ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2018/19Opširnije >>>
09/09/2019FIZIOLOGIJA - USMENI za studente po staromOpširnije >>>
09/09/2019FIZIOLOGIJA - rezultati testa u septembarskom roku (M,S,F)Opširnije >>>
09/09/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termin usmenog dela ispita iz Kineziologije 1Opširnije >>>
09/09/2019REZULTATI TESTA IZ EPIDEMIOLOGIJE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2019 GODINEOpširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -MEDICINSKA REHABILITACIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -MEDICINSKA REHABILITACIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -ZDRAVSTVENA NEGA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -ZDRAVSTVENA NEGA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -STOMATOLOGIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA -STOMATOLOGIJA-Opširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA - MEDICINAOpširnije >>>
09/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 REZULTATI TESTA - MEDICINAOpširnije >>>
09/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita-MEDICINA- Septembar 2019.Opširnije >>>
09/09/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati elim. testa iz Kineziologije 1 i termin praktičnog dela ispitaOpširnije >>>
09/09/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati elim. testa iz Kineziologije 2 i termin praktičnog dela ispitaOpširnije >>>
09/09/2019RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
09/09/2019MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA-REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA ISPITA-SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOpširnije >>>
09/09/2019STOMATOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK-REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA ISPITAOpširnije >>>
09/09/2019Katedra za biohemiju - rezultati testa iz hemije (9.septembar 2019)Opširnije >>>
09/09/2019Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nega hir. bol. sa hir.- raspored polaganja ispita u septembarskom rokuOpširnije >>>
09/09/2019Ispitivači za ispit iz Interne medicine za studente stomatologije - pre testa - septembarski rok 2019.Opširnije >>>
09/09/2019Ispitivači iz Interne medicine za studente medicine - pre testa - septembar 2019.Opširnije >>>
09/09/2019Ispitivač za ispit iz Interne medicine za studenta Zdravstvene nege - pre testa - septembarski rok 2019.Opširnije >>>
08/09/2019HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - KONKURS ZA IZBOR STUDENATA DEMONSTRATORA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINUOpširnije >>>
07/09/2019OSNOVE KLINIČKI ORIJENTISANE EMBRIOLOGIJE - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK (FARMACIJA)Opširnije >>>
06/09/2019Ispit iz urgentne medicine Opširnije >>>
06/09/2019FIZIOLOGIJA-Podsetnik o terminima održavanja testovaOpširnije >>>
06/09/2019FIZIOLOGIJA-Potvrđivanje izlaska na usmeni deo ispitaOpširnije >>>
06/09/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE - GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - DVA TERMINA ZA POLAGANJE TESTA DANA 09.09.2019 GODINEOpširnije >>>
06/09/2019Ispit iz TRANSFUZIOLOŠKE PRAKSEOpširnije >>>
06/09/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE SA PERIOPERATIVNOM MEDICINOM - Studenti integrisanih akademskih studija stomatologijeOpširnije >>>
06/09/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE I PERIOPERATIVNE MEDICINE - Studenti integrisanih akademskih studija medicineOpširnije >>>
06/09/2019Test iz Ortopedije vilica i Ortopedije vilica IOpširnije >>>
06/09/2019FIZIOLOGIJA-OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
06/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA OSNOVI NUKLEARNE MEDICINEOpširnije >>>
06/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 RASPORED POLAGANJA ISPITA FARMACIJAOpširnije >>>
06/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 RASPORED POLAGANJA ISPITA STOMATOLOGIJA SA POLOŽENIM TESTOM Opširnije >>>
06/09/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019 RASPORED POLAGANJA ISPITA MEDICINA SA POLOŽENIM TESTOM Opširnije >>>
06/09/2019Izvučeni ispitivači za ispit iz Kliničke propedevtike za studente medicine - septembarski ispitni rok 2019.Opširnije >>>
06/09/2019Izvučeni ispitivači za polaganje ispita iz Kliničke propedevtike za studente Zdravstvene nege - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
05/09/2019Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u SEPTEMBARSKOM roku školske 2018/19. godineOpširnije >>>
05/09/2019Katedra za med. rehabilitaciju-Termini testova i usmenih ispita (dopuna)-Septembar 2019Opširnije >>>
05/09/2019Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. godine Opširnije >>>
05/09/2019Ispit iz epidemiologije za studente OASZN i IAS medicine u Septembarskom ispitnom roku Opširnije >>>
05/09/2019FIZIOLOGIJA - OBAVEŠTENJEOpširnije >>>
05/09/2019STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije)- septembarski ispitni rok 2019.godineOpširnije >>>
05/09/2019Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za septembarski rok Opširnije >>>
05/09/2019Termin ispita iz predmeta UVOD U PEDAGOGIJU, PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM i DIDAKTIKAOpširnije >>>
05/09/2019Ispit iz predmeta Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodiciOpširnije >>>
04/09/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - septembarski ispitni rok (svi smerovi)Opširnije >>>
04/09/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja usmenog ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/09/2019Katedra za patologiju - raspored polaganja praktičnog ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/09/2019Katedra za biohemiju - usmeni ispit u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Septembar 2019.Opširnije >>>
04/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente SER-Septembar 2019. god.Opširnije >>>
04/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Usmeni deo ispita za studente Zdr. nege-Septembar 2019. god.Opširnije >>>
04/09/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Termin testa za studente medicine-Septembarski ispitni rok 2019. god.Opširnije >>>
04/09/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Termini testova u septembarskom ispitnom roku 2019. god.Opširnije >>>
04/09/2019Sudska medicina - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
04/09/2019Test iz Nege zaraznog bolesnika - septembarski ispitni rokOpširnije >>>
04/09/2019Obavestenje za studente medicine-test iz Infektivnih bolesti u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
04/09/2019HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - Predispitne vežbeOpširnije >>>
03/09/2019Mikrobiologija - Obaveštenje za Septembarski rok 2019. godineOpširnije >>>
03/09/2019Ispit iz ENGLESKOG JEZIKA i ENGLESKOG JEZIKA 2 u SEPTEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
03/09/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE TERMIN ZA POLAGANJE TESTA U SEPTEMBARSKOM ROKU IZ GINEKOLOGIJE I AKUSERSTVA Opširnije >>>
03/09/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IZMENA TERMINA ZA POLAGANJE OBAVEZNOG TESTA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U SEPTEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
03/09/2019Opšta zdravstvena nega 2 - informacije o potvrđivanju izlaska na ispit u septembarskom rokuOpširnije >>>
03/09/2019Opšta zdravstvena nega 1 - informacije o potvrđivanju izlaska na ispit u septembarskom rokuOpširnije >>>
02/09/2019Test septembarski ispitni rok iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija i Stomatologija sa MFHOpširnije >>>
02/09/2019IZVLAČENJE ISPITIVAČA IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U SEPTEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
02/09/2019TEST IZ IZBORNOG PREDMETA KLINIČKA GENETIKAOpširnije >>>
02/09/2019TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
02/09/2019Rezultati ispita iz predmeta Biologija sa humanom genetikom i Humana genetika u avgustovskom roku i upis oceneOpširnije >>>
02/09/2019Zdravstvena nega za fizioterapeute - raspored polaganja ispita u septembarskom rokuOpširnije >>>
02/09/2019Interprofesionalna edukacija u medicini - termin ispita i obaveštenja za septembarski rokOpširnije >>>
02/09/2019Bezbednost bolesnika u radiološkoj praksi - termin ispita u septembarskom rokuOpširnije >>>
02/09/2019Zdravstvena nega u medicinskoj radiologiji - termin ispita u septembarskom rokuOpširnije >>>
02/09/2019Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - termin ispita u septembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
02/09/2019Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi - termin ispita u septembarskom rokuOpširnije >>>