Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
19/10/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Izmena raspored studenta medicine po grupama za vežbe-Med. reha.Opširnije >>>
18/10/2019Obaveštenje studentima 3. godine SER (Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom)Opširnije >>>
18/10/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Novi raspored studenta SRE po grupama za vežbe-Med. reha.Opširnije >>>
18/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO obaveštenje za studente 4. god. Med. rehabilitacijeOpširnije >>>
18/10/2019Obavestenje za studente 4. godine SEROpširnije >>>
18/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE FARMACIJE - RASPORED PO GRUPAMA ZA PREDMET BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOMOpširnije >>>
18/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-IZBORNI PREDMET ZDRAVSTVENA STATISTIKAOpširnije >>>
18/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-IZBORNI PREDMET PROMOCIJA ZDRAVLJAOpširnije >>>
18/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Predavanje iz predmeta Med. rehabilitacijaOpširnije >>>
17/10/2019HISTOLOGIJA - STOMATOLOGIJA, NADOKNADA PREDAVANjAOpširnije >>>
17/10/2019Parcijalna provera znanja za studente ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
17/10/2019Obaveštenje o početku nastave iz IZBORNOG predmeta ZAŠTITA U RADNOJ SREDINIOpširnije >>>
17/10/2019UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA - SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjAOpširnije >>>
16/10/2019Raspored predavanja za specijalizante iz interne medicine - Nefrologija, zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
16/10/2019Važno obaveštenje za studente Radiološke tehnologijeOpširnije >>>
16/10/2019ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА ВЕЖБЕ - ЧЕТВРТАКOpširnije >>>
15/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje za studente 4. godine-Praktična nastava iz predmeta Ft u ortopediji i traumatologijiOpširnije >>>
15/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente 3. godine-Vežbe iz Opšte fiz. th.Opširnije >>>
14/10/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Raspored studenta SRE po grupama za vežbe-Medicinska rehabilitacijaOpširnije >>>
14/10/2019Katedra za fizikalnu medicinu i reha.-Raspored studenata 6. god. za vežbe iz predmeta Med. rehabilitacijaOpširnije >>>
14/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Ft u ortopediji i traumatologiji-2019-20Opširnije >>>
14/10/2019ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА УТОРАК ДРУГА ГРУПАOpširnije >>>
14/10/2019ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА УТОРАК ПРВА ГРУПА Opširnije >>>
13/10/2019Vazno obavestenje za studente IV medicine: grupe za vezbe iz Interne medicineOpširnije >>>
12/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Ft u pedijatrijiOpširnije >>>
11/10/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - vežbe za studente medicineOpširnije >>>
11/10/2019ONCOLOGY VI yearOpširnije >>>
11/10/2019Opšta medicina za studente stomatologije III godina utorak 7,30-10 predavanja, 10.30-12.30 vežbe Opširnije >>>
11/10/2019Raspored predavanja za specijalizante iz interne medicine - Kardiologija, zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
11/10/2019Raspored predavanja za specijalizante iz interne medicine - Pulmologija, zimski semestar 2019-2020.godineOpširnije >>>
11/10/2019SUDSKA MEDICINAOpširnije >>>
11/10/2019Početak praktične nastave iz epidemiologije za studente Integrisanih akademskih studija medicineOpširnije >>>
11/10/2019Važno obaveštenje: Raspored vežbi iz Uvoda u kliničku praksu 2 za studente medicine 2. godina, školske 2019-2020. Opširnije >>>
11/10/2019Važno obaveštenje: Raspored vežbi iz IM za studente medicine IV godine, zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
11/10/2019Važno obaveštenje: Raspored vežbi iz Kliničke propedevtike za studente Zdravstvene nege, zimski semestar 2019-2020.Opširnije >>>
11/10/2019Raspored predavanja i vežbi iz IM za studente Medicinske rehabilitacije - zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
11/10/2019Važno obaveštenje: Raspored vežbi iz IM za studente Stomatologije u zimskom semestru 2019-2020. godineOpširnije >>>
11/10/2019Važno obaveštenje: Raspored vežbi iz IM za studente Med. rehabilitacije 3. godina - zimski semestar, školske 2019-2020.Opširnije >>>
10/10/2019Spisak studenata VI godine medicine po grupama za vežbe iz Urgentne medicineOpširnije >>>
10/10/2019Raspored održavanja vežbi iz Urgentne medicine za studente medicine VI godineOpširnije >>>
10/10/2019Raspored predavanja iz Urgentne medicine za studente VI godine medicineOpširnije >>>
10/10/2019Raspored održavanja vežbi iz prve pomoći za studente medicine prve godineOpširnije >>>
10/10/2019Obaveštenje početka nastave iz predmeta Istorija seksualnostiOpširnije >>>
10/10/2019OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE IZBORNI PREDMETI - ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA - ZIMSKI SEMESTAROpširnije >>>
09/10/2019Katedra za SER - obaveštenje za studente IV g. Specijalne edukacije i rehabilitacije - Modul Višestruka ometenostOpširnije >>>
09/10/2019HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - LINK ZA SKIDANJE RADNE SVESKE POTREBNE ZA PRAKTIČNE VEŽBEOpširnije >>>
09/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 4. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
09/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 3. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
09/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Podela studenata 2. godine medicinke rehabilitacije u grupe za vežbeOpširnije >>>
09/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE O POČETKU NASTAVE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
08/10/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - raspored vežbi za studente medicineOpširnije >>>
08/10/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - informacije za strukovne radiološke tehničareOpširnije >>>
08/10/2019Obaveštenje za studente I godine (Zdravstvene nega) o terminu predavanja iz predmeta Zdravstvena statistika (11.10.2019)Opširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Opšta fizikalna terapijaOpširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Medicinska rehabilitacijaOpširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Specijalna kineziterapija 1Opširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Kineziterapija 1Opširnije >>>
08/10/2019VAŽNO OBAVEŠTENJE-KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HRIRUGIJOMOpširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Propedevtika u medicinskoj rehabilitacijiOpširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Važno obaveštenje za studente Med. rehabilitacijeOpširnije >>>
08/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Raspored nastave iz predmeta Kineziologija 1Opširnije >>>
08/10/2019Katedra za patologiju - raspored vežbi za studente zdravstvene nege i medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
08/10/2019Obaveštenje u vezi sa vežbama iz infektivnih bolesti - studenti medicineOpširnije >>>
08/10/2019OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE ZDRAVSTVENE NEGE - Predavanja i vežbe iz InformatikeOpširnije >>>
07/10/2019VEŽBE IZ PEDIJATRIJE (OD 15. 10)Opširnije >>>
07/10/2019Katedra za biohemiju - obaveštenje o početku realizacije nastave u zimskom semestruOpširnije >>>
07/10/2019INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŽTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I STAŽERE Opširnije >>>
07/10/2019Uvodno predavanje iz Urgentne medicine za studente IV godine stomatologije-izmena terminaOpširnije >>>
07/10/2019Obaveštenje o početku nastave iz predmeta ZAŠTITA U RADNOJ SREDINIOpširnije >>>
07/10/2019Obaveštenje o početku nastave - MEDICINA RADAOpširnije >>>
07/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PETE GODINE MEDICINE - Vežbe iz HigijeneOpširnije >>>
07/10/2019Privremeni raspored za studente Radiološke tehnologije Predmet:klinička nuklearna medicinaOpširnije >>>
07/10/2019Katedra za SER - obaveštenje za studente II godine Specijalne edukacije i rehabilitacije - OPŠTA LOGOPEDIJA Opširnije >>>
07/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE V GODINE ZA POČETAK NASTAVE IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
07/10/2019Ispravka satnice - Početak nastave iz predmeta OSNOVI PEDAGOGIJE Opširnije >>>
07/10/2019Ispravka satnice - Početak nastave iz predmeta UVOD U PEDAGOGIJUOpširnije >>>
07/10/2019Katedra za fiziologiju - obaveštenje o početku praktične nastaveOpširnije >>>
06/10/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU - nastava u zimskom semestruOpširnije >>>
04/10/2019Uvodno predavanje iz Urgentne medicine - studenti IV godine stomatologije Opširnije >>>
04/10/2019Uvodno predavanje iz Urgentne medicine- studenti VI godine medicineOpširnije >>>
04/10/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - nastava za studente medicine i medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
04/10/2019Organizacija i upravljanje u zdr. nezi - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
04/10/2019Raspored teorijske nastave iz predmeta OFTALMOLOGIJAza studente VI godine opšte medicineOpširnije >>>
04/10/2019Zdravstvena nega hirurških bolesnika sa hirurgijom - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
04/10/2019Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi - obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
04/10/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Početak nastave za studente 2.,3. i 4. god. medicinske rehabilitacijeOpširnije >>>
04/10/2019RASPORED PREDAVANJA IZ PEDIJATRIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
04/10/2019RASPORED PREDAVANJA IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA SA PEDIJATRIJOMOpširnije >>>
04/10/2019RASPORED PREDAVANJA IZ PEDIJATRIJE ZA STUDENTE MEDICINEOpširnije >>>
04/10/2019Katedra za SER - obaveštenje za studente III godine Specijalne edukacije i rehabilitacijeOpširnije >>>
04/10/2019Uvodni čas iz prve pomoći za studente medicine koji nisu slušaliOpširnije >>>
04/10/2019Uvodni čas iz prve pomoći za studente prve godine medicineOpširnije >>>
04/10/2019Početak nastave iz predmeta UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - 4. godina Zdravstvene nege Opširnije >>>
04/10/2019Početak nastave iz predmeta UVOD U PEDAGOGIJUOpširnije >>>
04/10/2019Početak nastave iz predmeta OSNOVI PEDAGOGIJEOpširnije >>>
03/10/2019NOTICE FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH - from gynecology and obstetrics Opširnije >>>
03/10/2019Katedra za fizikalnu med. i rehab.-REUMATOLOGIJA (termini predavanja)Opširnije >>>
03/10/2019Katedra za fizikalnu med. i rehab.-Medicinska rehabilitacija (raspored predavanja za studente SER)Opširnije >>>
03/10/2019Katedra za fizikalnu med. i rehab.-Medicinska rehabilitacija (raspored predavanja za studente 6. god. MEDICINE)Opširnije >>>
03/10/2019Obavestenje o pocetku nastave za studente medicine (VI godina)-Katedra za socijalnu medicinu i zdr. statistikuOpširnije >>>
03/10/2019Obavestenje o početku nastave za studente Zdravstvene nege (I godina)-Katedra za socijalnu medicinu i zdr. statistikuOpširnije >>>
02/10/2019Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije-obaveštenje o početku nastaveOpširnije >>>
02/10/2019Katedra za SER - PROCENA I KOREKCIJA KOD OSOBA SA SENZORNIM SMETNjAMA, rezultati ispitaOpširnije >>>
02/10/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Medicinske osnove tiflologijeOpširnije >>>
01/10/2019KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU I LABORATORIJSKU MEDICINUOpširnije >>>
01/10/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA ZIMSKI SEMESTAR 2019/2020 RASPORED TEORETSKIH PREDAVANJA MEDICINA III GODINAOpširnije >>>
01/10/2019PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA RASPORED TEORETSKIH PREDAVANJA ZIMSKI SEMESTAR 2019/2020 FARMACIJA III GODINAOpširnije >>>
01/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE - PREDAVANJA I VEŽBE IZ PREDMETA HUMANA GENETIKAOpširnije >>>
01/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE AKADEMSKIH STUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE - PREDAVANJA IZ PREDMETA HUMANA GENETIKAOpširnije >>>
01/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE - PREDAVANJA I VEŽBE IZ PREDMETA HUMANA GENETIKAOpširnije >>>
01/10/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE FARMACIJE - PREDAVANJA I VEŽBE IZ PREDMETA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOMOpširnije >>>
01/10/2019Obaveštenje za studente prve godine ZN(Osnovne akademske i Strukovne studije zdravstvene nege)Veštine komuniciranjaOpširnije >>>
01/10/2019Raspored predavanja iz kliničke propedevtike za studente Zdravstvene nege - zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
01/10/2019Raspored predavanja iz IM za studente stomatologije - zimski semestar 2019-2020. godineOpširnije >>>
01/10/2019Raspored predavanja iz IM za studente medicine - zimski semestar školske 2019-2020. godineOpširnije >>>