Aktuelnosti

Budući studentiINFORMACIJA ZA PRIPREMNU NASTAVU
 
Poštovani kandidati,

S obzirom da fakulteti zvanično započinju sa radom, pripremna nastava iz hemije i biologije nastavlja u amfitetaru Medicinskog fakulteta po prethodno utvrđenoj satnici:

HEMIJA         24.5.2020.     9.00-11.30

BIOLOGIJA    24.5.2020.     12-14.30

Planirana nadoknada nastave će se obaviti zaključno sa 7.6.2020.

Probni prijemni ispit biće održan u nedelju, 14.6.2020. u 10.00

Molimo Vas da u zgradu fakulteta ulazite sa svojim maskama za lice.OBAVEŠTENjE O PROBNOM TESTU - ZA UPIS U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI


OBAVEŠTENjE O PRIPREMNOJ NASTAVI NA SRPSKOM JEZIKU ZA UPIS U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

UPUTSTVO ZA PRIJAVU NA PRIPREMNU NASTAVU NA SRPSKOM JEZIKU


Uputstvo studentima za prelazak i upis na osnovu završenog fakulteta

Obrazac za prelazak


- Flajer -

 TEST-PITANjA IZ ZDRAVSTVENE NEGE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA – ODGOVORI
 
Odgovori za zbirku Test-pitanja iz zdravstvene nege za pripremu prijemnog ispita mogu se preuzeti u Skriptarnici Fakulteta ili ovde.


Prijemni ispit školske 2014/2015. godine

Prijemni ispit školske 2015/2016. godine

Prijemni ispit školske 2016/2017. godine

Prijemni ispit školske 2017/2018. godine

Prijemni ispit školske 2018/2019. godine

Prijemni ispit školske 2019/2020. godine


 POSTUPAK, KRITERIJUMI, ROKOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRELAZAK STUDENATA SA DRUGIH FAKULTETA NA MEDICINSKI FAKULTET, UPISA NA FAKULTET NA OSNOVU ZAVRŠENOG PRVOG STEPENA STUDIJA I PROMENE STUDIJSKOG PROGRAMA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI  

 

Tekst uneo: ivanatojic