Aktuelnosti

Uverenja o akreditaciji

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Akademske doktorske studije - Biomedicinski inženjering

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Akademske doktorske studije - Javno zdravlje

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Akademske doktorske studije - Klinička medicina

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Akademske doktorske studije - Molekulska medicina

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic