Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama

Standarde za nastavnike i mentore na doktorskim studijama možete pogledati ovde.

Spisak nastavanika koji ispunjavaju uslove za mentore na doktorskim studijama 

 Prezime i ime Objavljeno
 Andrijević Ilija 02.08.2012.
 Antonić Milan 27.07.2012.
 Babić Nikola 25.12.2012.
 Bajkin Branislav 18.01.2013.
 Baltić Vladimir 27.07.2012.
 Barak Oto 27.07.2012.
 Bećarević Mirjana 27.07.2012.
 Bijelović Sanja 10.10.2012.
 Bjelica Artur 18.01.2013.
 Blažić Larisa 27.07.2012.
 Bogavac Mirjana 27.07.2012.
 Bogdanović Gordana 27.07.2012.
 Bošković Ksenija 18.01.2013.
 Božić Ksenija 03.08.2012.
 Božin Biljana 30.07.2012.
 Breberina Milan 30.07.2012.
 Brkanić Tatjana 30.07.2012.
 Brkić Silvija 30.07.2012.
 Brkić Snežana 30.07.2012.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 30.07.2012.
 Cigić Tomislav 03.08.2012.
 Cvejić Jelena 30.07.2012.
 Cvjetković Dejan 29.10.2012.
 Ćebović Tatjana 30.07.2012.
 Ćurčić Aleksandar 30.07.2012.
 Čabarkapa Velibor 02.11.2012.
 Čanadanović Vladimir 18.01.2013.
 Čanak Grozdana 04.03.2013.
 Čemerlić Ađić Nada 30.07.2012.
 Dickov Aleksandra 28.08.2012.
 Divjak Ivana 03.08.2012.
 Dobanovački Dušanka 01.02.2013.
 Doder Radoslava 31.07.2012.
 Doronjski Aleksandra 31.07.2012.
 Drašković Biljana 31.07.2012.
 Dugandžija Tihomir 29.10.2012.
 Đerić Mirjana 31.07.2012.
 Đilas Ivanović Dragana 01.08.2012.
 Đolai Matilda 06.09.2012.
 Đuran Verica 01.08.2012.
 Đurđević Srđan 06.03.2013.
 Đurić Milanko 01.08.2012.
 Đurić Mirna 01.08.2012.
 Đurić Predrag 01.08.2012.
 Erak Marko 01.08.2012.
 Eri Živka 01.08.2012.
 Erić Mirela 14.09.2012.
 Fabri Milotka 04.03.2013.
 Filipović Danka 19.10.2012.
 Gajdobranski Đorđe 11.02.2013.
 Gajinov Zorica 18.01.2013.
 Gebauer Bukurov Ksenija 01.08.2012.
 Golubović Špela 12.03.2013.
 Grebeldinger Slobodan 02.08.2012.
 Grujić Nikola 02.08.2012.
 Grujić Vera 02.08.2012.
 Grujić Zorica 02.08.2012.
 Gvozdenović Ljiljana 13.03.2013.
 Horvat Olga 13.02.2013.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 02.08.2012.
 Ivanov Dejan 02.08.2012.
 Ivanović Kovačević Svetlana 02.08.2012.
 Ivetić Vesna 02.08.2012.
 Ivković Kapicl Tatjana 18.01.2013.
 Jelesić Zora 21.01.2013.
 Jerant Patić Vera 03.08.2012.
 Jevtić Marija 03.08.2012.
 Jokić Radoica 04.03.2013.
 Jovanović Marina 03.08.2012.
 Jovanović Privrodski Jadranka 22.08.2012.
 Jović Rajko 03.08.2012.
 Jovićević Mirjana 04.03.2013.
 Jung Robert 03.08.2012.
 Kapamadžija Aleksandra 04.03.2013.
 Katanić Dragan 06.08.2012.
 Kavečan Ivana 22.08.2012.
 Kljajić Vladimir 29.10.2012.
 Knežević Pogančev Marija 05.11.2012.
 Knežević Ušaj Slavica 06.08.2012.
 Kojadinović Željko 18.01.2013.
 Kolak Radmila 06.08.2012.
 Kolarović Jovanka 06.08.2012.
 Komazec Zoran 06.08.2012.
 Konstantinidis Georgios 07.08.2012.
 Konstantinidis Nada 07.08.2012.
 Kopitović Ivan 07.08.2012.
 Kopitović Vesna 18.01.2013.
 Koprivšek Katarina 07.08.2012.
 Kosjerina Zdravko 18.01.2013.
 Kovačev Zavišić Branka 07.08.2012.
 Kovačević Dragan 26.07.2012.
 Kovačević Pavle 08.08.2012.
 Kozić Duško 08.08.2012.
 Krivokuća Dragan 08.08.2012.
 Krstonošić Veljko 08.08.2012.
 Kuruc Vesna 08.08.2012.
 Lalošević Dušan 08.08.2012.
 Lovrenski Jovan 08.08.2012.
 Lučić Miloš 08.08.2012.
 Lukač Damir 08.08.2012.
 Mandić Aljoša 09.08.2012.
 Marić Dušan 09.08.2012.
 Marić Dušica 09.08.2012.
 Marković Dubravka 09.08.2012.
 Martinov Cvejin Mirjana 01.11.2012.
 Marušić Goran 18.01.2013.
 Matić Milan 09.08.2012.
 Medić Stojanoska Milica 09.08.2012.
 Mihailović Jasna 09.08.2012.
 Mihajlović Bogoljub 09.08.2012.
 Mihajlović Ukropina Mira 21.01.2013.
 Mikov Aleksandra 04.09.2012.
 Mikov Ivan 16.11.2012.
 Mikov Momir 06.03.2013.
 Miladinov Mikov Marica 25.01.2013.
 Milankov Miroslav 10.08.2012.
 Milić Nataša 10.08.2012.
 Milošević Biljana 12.10.2012.
 Milošević Vesna 10.08.2012.
 Milošević Zoran 10.08.2012.
 Milovančev Aleksandar 10.08.2012.
 Milutinović Dragana 14.08.2012.
 Mirković Đurđević Tatjana 04.10.2012.
 Mirković Siniša 04.10.2012.
 Mišić Pavkov Gordana 28.02.2013.
 Mitić Gorana 13.08.2012.
 Mitić Igor 13.08.2012.
 Mitrović Dragan 22.02.2013.
 Mitrović Slobodan 11.03.2013.
 Mladenović Segedi Ljiljana 13.08.2012.
 Nađ Čongor 27.12.2012.
 Naumović Nada 13.08.2012.
 Nićin Svetozar 13.08.2012.
 Nikolić Olivera 18.01.2013.
 Novakov Mikić Aleksandra 14.09.2012.
 Novaković Budimka 01.11.2012.
 Ostojić Jelena 14.08.2012.
 Panić Gordana 14.08.2012.
 Panjković Milana 14.08.2012.
 Pasternak Janko 30.10.2012.
 Pavlović Katica 14.08.2012.
 Perin Branislav 14.08.2012.
 Petković Stojan 14.08.2012.
 Petrović Kosta 04.03.2013.
 Petrović Ljubomir 24.10.2012.
 Petrović Slobodanka 18.01.2013.
 Petrović Tomislav 06.09.2012.
 Petrović Vladimir 25.12.2012.
 Pilija Vladimir 15.08.2012.
 Pjević Miroslava 31.10.2012.
 Popadić Gaćeša Jelena 15.08.2012.
 Popović Jovan 15.08.2012.
 Popović Stevan 15.08.2012.
 Popović Petrović Svetlana 15.08.2012.
 Poša Mihalj 15.08.2012.
 Považan Đorđe 15.08.2012.
 Prćić Sonja 15.08.2012.
 Prvulović Mladen 16.08.2012.
 Puškar Tatjana 16.08.2012.
 Rabi Žikić Tamara 16.08.2012.
 Radojčić Branka 16.08.2012.
 Radovanović Zoran 16.08.2012.
 Rakić Dušica 13.02.2013.
 Rašković Aleksandar 16.08.2012.
 Redžek Aleksandar 10.12.2012.
 Sabo Ana 17.08.2012.
 Sakač Dejan 01.10.2012.
 Samojlik Isidora 17.08.2012.
 Savić Aleksandar 17.08.2012.
 Savić Dragan 17.08.2012.
 Savović Slobodan 17.08.2012.
 Sečen Nevena 20.08.2012.
 Sečen Svetozar 20.08.2012.
 Sekulić Slobodan 20.08.2012.
 Sekulić Vuk 20.08.2012.
 Semnic Marija 20.08.2012.
 Semnic Robert 20.08.2012.
 Simić Milan 20.08.2012.
 Simić Svetlana 20.08.2012.
 Slankamenac Petar 21.08.2012.
 Srdić Galić Biljana 31.01.2013.
 Stankov Karmen 18.02.2013.
 Stanković Milan 31.08.2012.
 Stefan Mikić Sandra 21.08.2012.
 Stojanac Igor 24.10.2012.
 Stojanović Sanja 21.08.2012.
 Stojanović Slobodan 21.08.2012.
 Stojanović Vesna 21.08.2012.
 Stojiljković Goran 22.08.2012.
 Stojšin Ivana 22.08.2012.
 Stokić Edita 11.10.2012.
 Stošić Zoran 11.12.2012.
 Strajnić Ljiljana 22.08.2012.
 Suvajdžić Ljiljana 22.08.2012.
 Šeguljev Zorica 06.11.2012.
 Šušak Stamenko 18.01.2013.
 Til Viktor 23.08.2012.
 Tomašević Todorović Snežana 14.03.2013.
 Tomić Zdenko 23.08.2012.
 Torović Ljilja 23.03.2012.
 Trajković Pavlović Ljiljana 23.08.2012.
 Trninić Pjević Aleksandra 18.01.2013.
 Turkulov Vesna 23.08.2012.
 Urošević Ivana 18.01.2013.
 Vasović Velibor 24.08.2012.
 Vejnović Tihomir 18.01.2013.
 Velisavljev Filipović Gordana 22.10.2012.
 Veselinović Igor 25.12.2012.
 Vlaški Jovan 24.08.2012.
 Vlaški Ljiljana 11.03.2013.
 Vojinov Saša 24.08.2012.
 Vojvodić Svetlana 07.03.2013.
 Vučković Dejan 27.08.2012.
 Vučković Nada 27.08.2012.
 Vučković Nikola 28.08.2012.
 Vujin Bojan 27.08.2012.
 Vuleković Petar 27.08.2012.
 Zvezdin Biljana 27.08.2012.
 Žarkov Marija 04.03.2013.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic