Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2013. od jula

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 26.06.2014.
 Andrijević Ilija 15.07.2013.
 Antonić Milan 15.07.2013.
 Babić Nikola 21.07.2014.
 Bajkin Branislav 30.07.2013.
 Barak Oto 15.07.2013.
 Bećarević Mirjana 15.07.2013.
 Bijelović Sanja 16.07.2013.
 Bjelica Artur 13.09.2013.
 Blažić Larisa 26.07.2013.
 Bogavac Mirjana 16.07.2013.
 Bogdanović Gordana 16.07.2013.
 Bogdanović Jovo 19.09.2013.
 Bogdanović Stojanović Dragana 11.10.2013.
 Bokor Bratić Marija 02.12.2013.
 Bošković Ksenija 17.07.2013.
 Božić Ksenija 17.07.2013.
 Božin Biljana 17.07.2013.
 Brkanić Tatjana 17.07.2013.
 Brkić Silvija 17.07.2013.
 Brkić Snežana 18.07.2013.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 18.07.2013.
 Cigić Tomislav 18.07.2013.
 Cvejić Jelena 18.07.2013.
 Cvjetković Dejan 18.07.2013.
 Ćebović Tatjana 19.07.2013.
 Ćelić Dejan 19.07.2013.
 Ćosić Gorana 19.07.2013.
 Ćurčić Aleksandar 19.07.2013.
 Ćurić Nikola 10.01.2014.
 Čabarkapa Velibor 23.06.2014.
 Čanadanović Vladimir 22.07.2013.
 Čanak Grozdana 22.07.2013.
 Čemerlić Ađić Nada 17.06.2014.
 Četojević Simin Dragana 07.11.2013.
 Dickov Aleksandra 22.07.2013.
 Divjak Ivana 22.07.2013.
 Dobanovački Dušanka 09.12.2013.
 Doder Radoslava 22.07.2013.
 Doronjski Aleksandra 22.07.2013.
 Drapšin Miodrag 14.10.2013.
 Drašković Biljana 16.05.2014.
 Drašković Dragan 10.12.2013.
 Dugandžija Tihomir 30.07.2013.
 Đerić Mirjana 22.07.2013.
 Đilas Ivanović Dragana 22.07.2013.
 Đolai Matilda 23.07.2013.
 Đuran Verica 23.07.2013.
 Đurđević Srđan 23.07.2013.
 Đurđević- Mirković Tatjana 23.06.2014.
 Đurić Milanko 23.07.2013.
 Đurić Mirna 23.07.2013.
 Đurić Predrag 23.07.2013.
 Erak Marko 28.03.2014.
 Eri Živka 23.07.2013.
 Erić Mirela 23.07.2013.
 Fabri Milotka 24.07.2013.
 Filipović Danka 24.07.2013.
 Gajdobranski Đorđe 16.09.2013.
 Gajinov Zorica 24.07.2013.
 Gebauer Bukurov Ksenija 24.07.2013.
 Goločorbin Kon Svetlana 13.09.2013.
 Golubović Špela 24.07.2013.
 Grebeldinger Slobodan 24.07.2013.
 Grujić Nikola 24.07.2013.
 Grujić Vera 24.07.2013.
 Grujić Zorica 24.07.2013.
 Gvozdenović Ljiljana 20.06.2014.
 Horvat Olga 24.07.2013.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 24.07.2013.
 Ilić P. Miroslav 04.03.2014.
 Ilić Tatjana 25.07.2013.
 Ivanov Dejan 25.07.2013.
 Ivanović Kovačević Svetlana 25.07.2013.
 Ivetić Vesna 25.07.2013.
 Ivković Kapicl Tatjana 25.07.2013.
 Janjić Zlata 25.11.2013.
 Jelesić Zora 25.07.2013.
 Jerant Patić Vera 25.07.2013.
 Jevtić Marija 10.01.2014.
 Jokić Radoica 25.07.2013.
 Jovanović Marina 25.07.2013.
 Jovanović Privrodski Jadranka 09.08.2013.
 Jović Rajko 25.07.2013.
 Jovićević Mirjana 25.07.2013.
 Jung Robert 30.07.2013.
 Kapamadžija Aleksandra 26.07.2013.
 Katanić Dragan 26.07.2013.
 Kavečan Ivana 09.08.2013.
 Kljajić Vladimir 04.04.2014.
 Knežević Pogančev Marija 26.07.2013.
 Knežević Ušaj Slavica 26.07.2013.
 Kolak Radmila 26.07.2013.
 Kolarović Jovanka 26.07.2013.
 Komazec Zoran 26.07.2013.
 Konstantinidis Georgios 26.07.2013.
 Konstantinidis Nada 22.07.2014.
 Kopitović Ivan 26.07.2013.
 Kopitović Vesna 26.07.2013.
 Koprivšek Katarina 26.07.2013.
 Kosjerina Zdravko 06.11.2013.
 Kovačević Pavle 20.09.2013.
 Kovačev Zavišić Branka 16.09.2013.
 Kozić Duško 13.09.2013.
 Krstonošić Veljko 26.07.2013.
 Kuruc Vesna 26.07.2013.
 Lalić- Popović Mladena 05.05.2014.
 Lalošević Dušan 29.07.2013.
 Lovrenski Jovan 29.07.2013.
 Lučić Miloš 29.07.2013.
 Lukač Damir 29.07.2013.
 Mandić Aljoša 29.07.2013.
 Marić Dušan 29.07.2013.
 Marić Dušica 29.07.2013.
 Marković Dubravka 29.07.2013.
 Marković Jasminka 01.07.2014.
 Martinov Cvejin Mirjana 29.07.2013.
 Marušić Goran 29.07.2013.
 Matić Milan 29.07.2013.
 Medić Stojanoska Milica 29.07.2013.
 Mihailović Jasna 24.06.2014.
 Mihajlović Bogoljub 17.06.2014.
 Mihajlović Ukropina Mira 30.07.2013.
 Mikov Aleksandra 30.07.2013.
 Mikov Ivan 30.07.2013.
 Mikov Momir 01.07.2014.
 Miladinov Mikov Marica 22.07.2014.
 Milankov Miroslav 30.07.2013.
 Milić Nataša 30.07.2013.
 Miliјаšević Boris 16.07.2014.
 Milošević Biljana 30.07.2013.
 Milošević Nataša 27.06.2014.
 Milošević Vesna 30.07.2013.
 Milošević Zoran 30.07.2013.
 Milovančev Aleksandar 31.07.2013.
 Milutinović Dragana 31.07.2013.
 Mirković Siniša 23.06.2014.
 Mišić Pavkov Gordana 31.07.2013.
 Mitić Gorana 10.04.2014.
 Mitić Igor 31.07.2013.
 Mitrović Dragan 31.07.2013.
 Mitrović Slobodan 31.07.2013.
 Mladenović Segedi Ljiljana 31.07.2013.
 Mrđanović Jasminka  10.01.2014.
 Nađ Čongor 13.09.2013.
 Naumović Nada 01.08.2013.
 Nikolić Ivan 26.03.2014.
 Nikolić Olivera 01.08.2013.
 Novakov Mikić Aleksandra 10.04.2014.
 Novaković Budimka 04.11.2013.
 Ostojić Jelena 01.08.2013.
 Panić Gordana 26.09.2013.
 Panjković Milana 01.08.2013.
 Pasternak Janko 01.08.2013.
 Perin Branislav 02.08.2013.
 Petković Stojan 02.08.2013.
 Petrović Bojan 02.08.2013.
 Petrović Kosta 02.08.2013.
 Petrović Ljubomir 02.08.2013.
 Petrović Milovan 25.02.2014.
 Petrović Slobodanka 02.08.2013.
 Petrović Tomislav 02.08.2013.
 Petrović Vladimir 02.08.2013.
 Pilija Vladimir 11.03.2014.
 Popadić Gaćeša Jelena 02.08.2013.
 Popović Jovan 10.03.2014.
 Popović Stevan 02.08.2013.
 Popović Petrović Svetlana 02.08.2013.
 Poša Mihalj 05.08.2013.
 Považan Đorđe 31.03.2014.
 Prćić Sonja 11.06.2014.
 Protić Mlađan 24.07.2014.
 Puškar Tatjana 15.08.2013.
 Radojčić Branka 05.08.2013.
 Radovanović Dragana 05.12.2013.
 Radovanović Zoran 05.08.2013.
 Rakić Dušica 05.08.2013.
 Rašković Aleksandar 05.08.2013.
 Sabo Ana 06.08.2013.
 Sakač Dejan 06.08.2013.
 Samojlik Isidora 06.08.2013.
 Savić Aleksandar 06.08.2013.
 Savić Dragan 06.08.2013.
 Savović Slobodan 06.08.2013.
 Sečen Nevena 06.08.2013.
 Sečen Svetozar 06.08.2013.
 Sekulić Slobodan 06.08.2013.
 Semnic Marija 05.09.2013.
 Semnic Robert 06.08.2013.
 Simić Svetlana 06.08.2013.
 Slankamenac Petar 06.08.2013.
 Spasojević Slobodan 01.08.2014.
 Srdić Galić Biljana 07.08.2013.
 Srđenović Čonić Branislava 07.08.2013.
 Stanić Danica 12.12.2013.
 Stankov Karmen 16.05.2014.
 Stanković Milan 07.08.2013.
 Stefan Mikić Sandra 07.08.2013.
 Stojanac Igor 16.08.2013.
 Stojanović Sanja 07.08.2013.
 Stojanović Vesna 07.08.2013.
 Stojšin Ivana 07.08.2013.
 Stokić Edita 07.08.2013.
 Stošić Zoran 07.08.2013.
 Suđi Jan 24.01.2014.
 Suvajdžić Ljiljana 07.08.2013.
 Šeguljev Zorica 08.08.2013.
 Šušak Stamenko 08.08.2013.
 Til Viktor 08.08.2013.
 Tomašević Todorović Snežana 08.08.2013.
 Tomić- Naglić Dragana 07.06.2014.
 Tomić Zdenko 08.08.2013.
 Torović Ljilja 08.08.2013.
 Trajković Pavlović Ljiljana 08.08.2013.
 Trninić Pjević Aleksandra 08.08.2013.
 Turkulov Vesna 08.08.2013.
 Urošević Ivana 08.08.2013.
 Varga Jan 27.12.2013.
 Vasović Velibor 16.07.2014.
 Vejnović Tihomir 09.08.2013.
 Velicki Lazar 22.07.2014.
 Veselinović Igor 09.08.2013.
 Vijatov Đurić Gordana 23.01.2014.
 Vlaški Jovan 09.08.2013.
 Vlaški Ljiljana 09.08.2013.
 Vojvodić Svetlana 09.08.2013.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 04.10.2013.
 Vučković Dejan 10.01.2014.
 Vučković Nada 10.01.2014.
 Vučković Nikola 11.03.2014.
 Vujin Bojan 09.08.2013.
 Vuleković Petar 09.08.2013.
 Zvezdin Biljana 09.08.2013.
 Žarkov Marija 09.08.2013.
 Živković Dragana 05.05.2014.

 

Tekst uneo: