Farmacija - akreditovano 2014. godine


- Flajer -


I godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim. sem.

Let. sem.

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

1.

FI-MAT

Matematika

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

2.

FI-BFIZ

Biofizika

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

3.

FI-BHG

Biologija sa humanom genetikom

3

3

 

   

 

45

45

90

 

6

4.

FI-ANT

Anatomija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

5.

FI-OHEM

Opšta hemija

3

3

 

   

 

45

45

90

 

7

6.

FI-OBOT

Opšta botanika

2

3

 

   

 

30

45

75

 

5

7.

FI-NHEM

Neorganska hemija

   

 

3

3

 

45

45

90

 

6

8.

FI-FHEM

Fizička hemija

   

 

4

2

 

60

30

90

 

7

9.

FI-ORHEI

Organska hemija I

   

 

4

2

 

60

30

90

 

7

10.

FI-HIST

Histologija

   

 

2

0

 

30

0

30

 

3

11.

FI-SBILj

Sistematika biljaka

   

 

2

3

 

30

45

75

 

5

12.

FI-EJE

Engleski jezik I

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

Ukupno:

Aktivne nastave:

465

375

840

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na I godini:

840

P – predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave 

II godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

13.

FII- FIZ

Fiziologija

3

2

 

3

2

 

90

60

150

 

10

14.

FII- ORHEII

Organska hemija II

2

3

 

   

 

30

45

75

 

6

15.

FII-AHEI

Analitička hemija I

2

4

 

   

 

30

60

90

 

7

16.

FII- ISTF

Istorija farmacije

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

17.

FII-FRHEI

Farmaceutska hemija I

3

3

 

   

 

45

45

90

 

7

18.

FII-STA

Statistika u farmaciji

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

19.

FII- EJE

Engleski jezik II

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

20.

FII-AHEII

Analitička hemija II

   

 

2

4

 

30

60

90

 

6

21.

FII-OBIH

Opšta biohemija

   

 

3

2

 

45

30

75

 

4

22.

FII-IFA

Instrumentalna farmaceutska analiza

   

 

4

4

 

60

60

120

 

8

23.


FII-KOLH
FII-STHE
FII-OPMB 
FII-EBOT
FII-HRAS
FII-EMBR

Predmet izbornog bloka 1:

1.  Koloidna hemija

2.  Stereohemija

3.  Odabrana poglavlja molekularne biologije

4.  Ekonomska botanika

5.  Hemija rastvora

6.  Osnove klinički orijentisane embriologije

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

450

420

870

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na II godini:

870

P – predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave 

III godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski  semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

24.

FIII-PFI

Patološka fiziologija

3

0

 

1

0

 

60

0

60

 

4

25.

FIII-FGNI

Farmakognozija I

3

4

 

   

 

45

60

105

 

8

26.

FIII- FRHEII

Farmaceutska hemija II

3

4

 

   

 

45

60

105

 

8

27.

FIII-IMV

Imunologija sa virusologijom

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

28.

FIII-MEBI

Medicinska biohemija

3

3

 

   

 

45

45

90

 

6

29.

FIII- FGNII

Farmakognozija II

   

 

3

4

 

45

60

105

 

8

30.

FIII-OFAR

Opšta farmakologija

   

 

4

2

 

60

30

90

 

6

31.

FIII-FRHEIII

Farmaceutska hemija III

   

 

3

4

 

45

60

105

 

8

32.

FIII-OSBP

Opšta i specijalna bakteriologija sa parazitologijom

   

 

4

2

 

60

30

90

 

5

33.

FIII-HMTR

FIII-APINM

FIII-OŽEM

FIII-SOFOP

FIII-NMRM

FIII-KVALV

FIII-PREAH
 

Predmet izbornog bloka 2:

1.  Hemometrija
 

2.  Aplikacije instrumentalnih metoda

3.  Ogledne životinje i eksperimentalni modeli

4.  Softverska obrada podataka

5.  NMR metode

6.  Kvalitet voda u farmaciji i balneologiji

7.  Preparativna analitička hemija u farmaciji

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

465

390

855

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na III godini:

855

P – predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave 

 

IV godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

34.

FIV-FKIN

Farmakokinetika

4

3

 

   

 

60

45

105

 

7

35.

FIV-BROM

Bromatologija

4

3

 

   

 

60

45

105

 

7

36.

FIV-FTI

Farmaceutska tehnologija I

3

4

 

   

 

45

60

105

 

7

37.

FIV-SFAI

Specijalna farmakologija I

4

2

 

   

 

60

30

90

 

6

38.

FIV-OTO

Osnovi toksikologije

3

0

 

   

 

45

0

45

 

3

39.

FIV-SFAII

Specijalna farmakologija II

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

40.

FIV-KFAR

Klinička farmacija

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

41.

FIV-FTII

Farmaceutska tehnologija II

   

 

3

3

 

45

45

90

 

6

42.

FIV-FZE

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

43.

FIV-THE

Toksikološka hemija

   

 

3

4

 

45

60

105

 

8

44.

 

FIV-PISHR

FIV-ISKS

FIV-ALTT

FIV-KBHEM

FIV-HPSHS

FIV-OREO

FIV-UNIR

FIV-MTMOD

FIV-ANPP

Predmet izbornog bloka 3:

1.    Planiranje ishrane

2.    Istorija seksualnosti

3.    Alternativne tehnike lečenja

4.    Klinička biohemija

5.    Hemija psihoaktivnih supstanci

6.    Osnovi reologije

7.    Uvod u naučno-istraživački rad

8.    Matematički modeli u farmaciji

9.    Analiza prirodnih proizvoda

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

510

375

885

 

60

Stručne prakse:

   

Nastave na IV godini:

 885  

P – predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave  

V godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji  semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

45.

FV- FTIII

Farmaceutska tehnologija III

3

4

 

   

 

45

60

105

 

5

46.

FV- OFT

Osnove fitoterapije

3

3

 

   

 

45

45

90

 

5

47.

FV- KOZM

Kozmetologija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

48.

FV- ANLE

Analiza lekova

2

4

 

   

 

30

60

90

 

5

49.

FV- OIF

Osnovi industrijske farmacije

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

50.

FV- BFARI

Biofarmacija I

1

1

 

   

 

15

15

30

 

2

51.

FV- IHL

Interakcije hrane, dijetetskih suplemenata i fitopreparata sa lekovima

   

 

3

1

 

45

15

60

 

2

52.

FV-EKN

Farmakoepidemiologija i farmakoekonomija

   

 

2

0

 

30

0

30

 

1

53.

FV- STLE

Stabilnost lekova

   

 

2

2

 

30

30

60

 

2

54.

FV- BFARII

Biofarmacija II

   

 

2

1

 

30

15

45

 

2

55.

FV- FPR

Farmaceutska praksa

   

 

2

2

 

30

30

60

120

2

56. 

FV- KISPL
FV- ODER
FV- FTRP
FV- FGENET
FV- ARIZK
FV- MNDŽUL
FV- KTOKS
FV- IPROF
FV- SUPLS

Predmet izbornog bloka 4:

1.     Klinička ispitivanja lekova

2.     Osnovi dermatologije

3.     Farmakoterapija

4.     Farmakogenetika

5.     Analiza rizika po zdravlje ljudi

6.     Menadžment upravljanja lekovima

7.     Klinička toksikologija

8.     Interprofesionalno obrazovanje

9.    Bezbednost suplementacije u sportu

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3 

57.

FV- OBASH
FV- LEKTL

FV- FTINF
FV- FZTKS
FV- PKOZM
FV- OPKFK
FV- FINF
FV- TOKSB
FV- DKOZM
FV- FMARK
FV- DLBVP
FV- KVANT

Predmet izbornog bloka 5:
1.   Odabrani biološki aktivni sastojci hrane

2.   Lekovi u trudnoći i laktaciji

3.  Farmakoterapija infektivnih bolesti

4.  Forenzička toksikologija

5.   Prirodna kozmetika

6.   Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike

7.   Farmaceutska informatika

8.   Toksikologija otrovnih biljaka

9.   Dermokozmetički preparati

10.  Farmaceutski marketing

11.  Distribucija lekova u bolničkoj i vanbolničkoj praksi

12.  Kvantna hemija

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

58.

FV-ZR

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

20

Ukupno:

Aktivne nastave:

420

360

780

 

60

Naučnoistraživačkog rada: 

270

Nastave na V godini:

1050

 P – predavanja, Vvežbe, DON – drugi oblici nastave

Tekst uneo: IvanaMaksimovic