Aktuelnosti

IFMSA

 
IFMSA-Serbia je punopravni član međunarodne organizacije studenata medicine (IFMSA) u Srbiji. IFMSA je organizovana 1951. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija koja za cilj ima unapređenje međunarodne saradnje studenata medicine iz celog sveta. Danas IFMSA ima više od million članova, studenata medicine iz 100 zemalja članica sa šest kontinenata.
 
Rad u IFMSA je organizovan kroz 6 komiteta koji se bave različitim oblastima međunarodne saradnje studenata medicine

 

§ Profesionalna razmena studenata medicine
§ Naučna razmena studenata medicine
§ Projekti i akcije u oblasti javnog zdravlja
§ Projekti i akcije u oblasti reproduktivnog zdravlja i SIDA-e
§ Praćenje trendova u oblasti medicinskog obrazovanja
§ Aktivnosti vezane za ljudska prava i mir
 
Svaki komitet ima Nacionalnog koordinatora koji koordinise rad komiteta na internacionalnom i nacionalnom nivou.Na lokalnom nivou ( medicinski fakulteti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu) lokalni koordinatori upravljaju radom komiteta i prestavljaju sponu između nacionalnog koordinatora i studenata na svom matičnom fakultetu.
 
Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite i učestvujete u brojnim akcijama ili jednostavno želite da nam postavite neko pitanje tu smo!
Facebook profil: IFMSA Novi Sad
Ili kontaktirajte naše koordinatore!
Predsednik IFMSA Novi Sad - Kosana Mitrovic
SCOPE - Komitet za profesionalnu razmenu - Kosana Mitrovic
e-mail: kosana.mitrovic@yahoo.com
tel: o64/382-28-55
 
SCORE - Komitet za naucnu razmenu
Natalia Hrubik
e-mail: natalia_hrubik@hotmail.com
tel: 064 443 78 34
 
SCOPH - Komitet za javno zdravlje
Dragana Smiljenic
e-mail: dsmiljenic@yahoo.com
tel: 064 533 57 18
 
SCORP - Komitet za ljudska prava i mir
Denis Petrovic
e-mail: denis.petrovic88@gmail.com
tel: 063 7023 724
 
SCORA - Komitet za reproduktivno zdravlje i SIDA-u
Svetlana Petkov
e-mail: petkovsvetlana@gmail.com
tel: 064 07 98 075
 
SCOME - Komitet za medicinsko obrazovanje
Stevan Oluic
e-mail: stevan90k@gmail.com
tel: 065 630 45 72

 

Tekst uneo: