Ispiti

JUNSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 10.6.2019. godine
Završava: 21.6.2019. godine
 
Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 27.5.-31.5.2019. godine.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 10.6.-21.6.2019. godine

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 11.6.2019. godine u 18.00 h u velikoj sali Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, odžaće se 10.6.2019. godine od 14h u Amfiteatru Klinike za pedijatru (prizemlje) Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 10.6.-21.6.2019. godine.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 18.6.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 12.6.2019. godine u 13 h u amfiteatru Zavoda za farmaciju. Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 10.6.2019. godine do 14h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga

Ispit iz predmeta Principi rada u javnom zdravlju, kod prof. dr Marije Jevtić, održaće se 11.6.2019. godine u 15 časova na Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 13.6.2019. u 14h u učionici br.12 Zavoda za farmaciju.

 JULSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 1.7.2019. godine
Završava: 12.7.2019. godine
 
Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 17.6.-21.6.2019. godine.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 1.7.-12.7.2019. godine

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 3.7.2019. godine u 18.00 h u velikoj sali Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski , odžaće se 1.7.2019. godine od 14h u Amfiteatru Klinike za pedijatru (prizemlje) Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 1.7.-12.7.2019. godine.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 9.7.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 2.7.2019. u 14h u učionici br.12 Zavoda za farmaciju.
  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic