Ispiti

DODATNI OKTOBARSKI ISPITNI ROK
 
POČINJE: 27.9.2017. godine
ZAVRŠAVA: 6.10.2017. godine
 
 Ispitne prijave studenti doktorskih studija predaju u Službu za doktorske studije do 20.9.2017. godine.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 27.9.-6.10.2017. godine.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 27.9.-6.10.2017. godine

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, održaće se 3.10.2017. u 12 časova u učionici br.2. Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 27.9.2017. godine u 15.30 h u učionici br. 11  Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 2.10.2017. godine u 15.30 h  u učionici br.2. Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 3.10.2017. godineu 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 28.9.2017. u 14h na Zavodu za farmaciju.
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljana Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1

ISPITNI OBRAZAC-NOVI2
POPUNJENE FORMULARE DOSTAVITI PROF. BOŽIN NA MEJL bbozin2003@gmail.com DO 25.09.2017. godine
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga

Ispit iz Etike u naučnoistraživačkom radu održaće se 2.10.2017. u 17h  u učionici br.2. Zavoda za farmakologiju.

Seminarski rad iz predmeta ETIKA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU treba da bude sa temama (temom) koje su obrađene na predavanjima. 
 
Ukoliko neko ima posebnu želju ili je zaiteresovan za specifičnu oblast koju želi da obradi kroz etičke probleme i aspekte naučnoistraživačkog rada, molim vas da to i učini.
 
Gotove seminarske radove možete poslati na mail adoronjski@yahoo.co.uk
 
Ispit iz predmeta ETIKA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU biće pismeni. Biće zadata na obradu neka od velikih tema ovog predmeta. 

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod doc. dr Petra Čolovića, održaće se 6.10.2017. u 17.30h u učionici br. 2 Zavoda za farmakologiju.

Rezultati ispita iz predmeta ETIKA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU


Rezultati ispita NAPISATI, OBJAVITI I VREDNOVATI NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD 2

Upis ocena ce biti 15. septembra 2017. u 16.30 na Zavodu za farmaciju.OKTOBARSKI  ISPITNI ROK

 POČINJE: 11.9.2017. godine
ZAVRŠAVA: 20.9.2017. godine

 Ispitne prijave studenti doktorskih studija predaju u Službu za doktorske studije u periodu od 23.8-1.9.2017. godine.Upis ocena će biti u ponedeljak od 14 časova na Institutu za onologiju Vojvodine na 4. spratu


Ispit iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima, kod prof. dr Mladjana Protića održaće se 13.9.2017. u 14.30h u učionici br.2 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 11.-20.9.2017. godine.

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod doc. dr Petra Čolovića, održaće se 20.9.2017. u 17.30h u učionici br.2 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz Etike u naučnoistraživačkom radu održaće se 14.9.2017. u 17h u A1.
 
Seminarski rad iz predmeta ETIKA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU treba da bude sa temama (temom) koje su obrađene na predavanjima. 
 
Ukoliko neko ima posebnu želju ili je zaiteresovan za specifičnu oblast koju želi da obradi kroz etičke probleme i aspekte naučnoistraživačkog rada, molim vas da to i učini.
 
Gotove seminarske radove možete poslati na mail adoronjski@yahoo.co.uk
 
Ispit iz predmeta ETIKA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU biće pismeni. Biće zadata na obradu neka od velikih tema ovog predmeta. Termin ispita biće naknadno objavljen.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 12.9.2017. u 12h u amfiteatru Zavoda za farmaciju.
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljana Božin popunjavaju sledeće formulare:
POPUNJENE FORMULARE DOSTAVITI PROF. BOŽIN NA MEJL bbozin2003@gmail.com DO 8.9.2017. godine
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, održaće se 19.9.2017. u 14 časova u učionici br.2. Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 15.9.2017. godine u 16.30 h u učionici br. 11  Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 11.9.2017. godine u 18.00 h  u učionici br.11 na Zavodu za farmaciju.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 19.9.2017. godineu 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Ispit iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini, kod prof. dr Jelene Mihaljev Martinov, održaće se 16.9.2017. godine u 8 časova u A1.
  

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic