Ispiti

APRILSKI ISPITNI ROK
 
POČINJE: 10.4.2018. godine
ZAVRŠAVA: 20.4.2018. godine
 
Ispitne prijave studenti doktorskih studija predaju u Službu za doktorske studije u periodu od 19.-23.3.2018. godine.


Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 10.4.-20.4.2018. godine

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu, kod prof. dr Aleksandre Doronjski, održaće se u periodu od 10.4.-20.4.2018. godine
 
Dan pre polaganja ispita licno kontaktirati prof. dr Aleksandru Doronjski.
 
Gotove seminarske radove poslati na mail adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 20.4.2018. godine u 17.00 h  u Sali za teorijsku i praktičnu nastavu Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini, kod prof. dr Jelene Mihaljev Martinov, održaće se 12.4.2018. godine u 9 h u Sali za teorijsku i praktičnu nastavu Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 17.4.2018. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 10.4.-20.4.2018. godine.

Radi dogovora oko termina polaganja ispita iz premeta Prinicipi dobre laboratorijske prakse javiti se rukovodiocu predmeta na isidora.samojlik@mf.uns.ac.rs

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 11.4.2018. godine u 12.00 h, učionica br. 1, zgrada Farmacije

Ispit iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima, kod prof. dr Mlađana Protića, održaće se 16.4.2018. godine u 18.00 h, na Zavodu za Farmakologiju Medicinskog fakulteta u učionici ispred Zavoda.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 12.4.2018. godine u 15 h u Amfiteatru Zavoda za farmaciju. Materijale za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 9.4.2018. godine.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod Prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom Prof. dr Biljana Božin popunjavaju sledeće formulare:
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 13.4.2018. u 17 časova u A1.
  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic