Ispiti

JULSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 1.7.2019. godine
Završava: 12.7.2019. godine
 
Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 17.6.-21.6.2019. godine.

Reziltati testa iz Medicine zasnovane na dokazima
 
Dejan Ogorelica             17 bodova


Rezultati ispita iz predmeta
Etika u naučnoistraživačkom radu


Ispit iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini, kod prof. dr Jelene Mihaljev Martinov, biće održan 13.7.2019.  u 8h u A2. Studenti koji su prijavili ispit u obavezi su da dostave rad na dve strane na jelamih@uns.ac.rs

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 1.7.-12.7.2019. godine

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 3.7.2019. godine u 18.00 h u velikoj sali Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski , odžaće se 1.7.2019. godine od 14h u Amfiteatru Klinike za pedijatru (prizemlje) Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 1.7.-12.7.2019. godine.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 9.7.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 2.7.2019. u 18h u učionici br.12 Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 10.7.2019. godine u 17 časova u maloj sali Zavoda za histologiju.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, biće održan 3.7.2019. u 13 časova u amfiteatru Zavoda za farmaciju.

Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 1.7.2019. godine do 12h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga.

Ispit iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima, kod prof. dr Mlađana Protića, biće održan 12.7.2019. u 14 časova u učionici Zavoda za farmakologiju. Seminarske radove dostaviti do 9.7.2019. godine.

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, biće održan 11.7.2019. u 10 časova na V spratu Instituta za interne bolesti.

Ispit iz predmeta Veština komuniciranja, kod prof. dr Vojislave Bugarski Ignjatović, biće održan 27.6.2019. godine u 9 časova na Klinici za neurologiju (II sprat, kabinet 301).

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 19.8.2019. godine
Završava: 30.8.2019. godine

Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 5.8.-13.8.2019.


Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 20.8.2019. godine u 18.00h u učionici br.1  Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, odžaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine uz prethodni dogovor sa rukovodiocem predmeta adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 27.8.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 30.8.2019. godine u 16h u učionici br.1 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 29.8.2019. godine u 14h u učionici br.11 Zavoda za farmaciju.
  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic