Ispiti

JUNSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita na doktorskim akademskim studijama za junski ispitni rok je u periodu od 25.6.2020. – 29.6.2020. godine.

Ispitni rok će se održati u periodu od 6.7.2020. – 17.7.2020. godine.


Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 16.7.2020. godine od 18 časova u A1.

Obaveštenje iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini
 
Upis ocena iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini za studente koji ispune obaveze prema predmetu do 15.07.2020. i koji su prijavili ispit u junskom ispitnom roku (šk. god. 2019/2020) će se obaviti u petak (17.07.2020.) u 11:30 u laboratoriji 3 na Zavodu za farmaciju. Molimo studente da se pridržavaju preporučenih epidemioloških mera (nošenje maske).
 
Sa predmeta

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, održaće se 9.7.2020. godine u 10h u Svečanoj sali Dekanata.

Ispiti iz predmeta Principi rada u javnom zdravlju 15 jula 2020. sa početkom u 14 časova.

Ispiti iz izbornog predmeta Ekoligija i zaštita životne sredine održaće se 15. jula 2020. sa početkom u 13 časova

Obaveštenje iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini
 
Potpisivanje studentskih indeksa iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini će se obaviti u ponedeljak (06.07.2020.) u 12:00 u laboratoriji 3 na Zavodu za farmaciju. Molimo studente da se prilikom donošenja indeksa pridržavaju preporučenih epidemioloških mera (nošenje maske).
Studenti koji planiraju da polažu ispit iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini u junskom ispitnom roku (šk. god. 2019/2020) moraju dostaviti sve neophodne seminarske radove do 15.07.2020. u 10:00.
Sa predmeta

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima, kod prof. dr Veljka Krstonošića, održaće se 7.7.2020. godine u 14.30 časova na Zavodu za farmaciju.


Ispit iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima, kod prof. dr Mlađana Protića, održaće se 14.7.2020. godine u 15 časova u učionici br.2 Zavoda za farmakologiju. Seminarske radove dostaviti do 10.7.2020. godine.  Uputstvo za pisanje seminarskog rada


Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 9.7.2020. u 14.30 h u amfiteatru Zavoda za farmaciju.
STUDENTI KOJI SU PREDMET SLUŠALI KOD PROF. BOBERE POPUNJAVAJU ISPITNI OBRAZAC-STARI
STUDENTI KOJI SU PREDMET SLUŠALI KOD PROF. BOŽIN POPUNJAVAJU ObrazacDugoročni-formular-1 i ObrazacDugoročni-formular-2, kao i dokument ecv_ template_en
Popunjene formulare potrebno je poslati zaključno sa 6.7.2020. do 12h na mejl adresu bbozin2003@gmail.com


Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 13.7.2020. u 11 časova u amfiteatru Zavoda za farmaciju.


Ispit iz predmeta Veština komuniciranja, kod prof. dr Vojislave Bugarski Ignjatović, održaće se 6.7.2020. godine od 11 časova u kabinetu 32 na Fakultetu. Studenti su u obavezi da se jave rukovodiocu predmeta radi dobijanja tačne satnice dolaska.


Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 14.7.2020. godine u 11 časova na IV spratu Instituta za javno zdravlje Vojvodine.


Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu, kod prof. dr Aleksandre Doronjski, održaće se 6.7.2020. godine u 14h i 15h u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.


Obaveštenje za studente koji su doktorske studije upisali 2019-2020. godine:
potpisivanje indeksa i konsultacije iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom će se obaviti 30.06.2020. godine (utorak) u 15h u amfiteatru Zavoda za farmaciju. Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu lično, mogu ostaviti indeks na portirnici Zavoda za farmaciju pre navedenog vremena.

Generacjia koja je upisala doktorske studije 2019-2020. godine za ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom popunjava formulare kao i studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere

Menadžment istraživačkim projektom u biomedicinskim naukama - interna skripta


OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE DOKTORSKIH STUDIJA
Obaveze vezane za predmet Informatičke tehnologije u medicini


Kalendar ispitnih rokova i rokova za prijavu ispita u školskoj 2019/2020. godini


APRILSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita na doktorskim akademskim studijama za aprilski ispitni rok je u periodu od 18.5.2020. – 21.5.2020. godine.

Ispitni rok će se održati u periodu od 1.6.2020. – 12.6.2020. godine.

Informacije o ostalim ispitnim rokovima biće objavljene naknadno.

U ovom ispitnom roku se ne mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra šk. 2019/2020.

Studenti su u obavezi da nose zaštitne maske tokom ispita.


Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima održeće se 4.6.2020. u 12h na Zavodu za farmaciju.


Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 11.6.2020. godine u 17h u A1.


Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 11.6.2020. u 13.30h u amfiteatru Zavoda za farmaciju.
STUDENTI KOJI SU PREDMET SLUŠALI KOD PROF. BOBERE POPUNJAVAJU ISPITNI OBRAZAC-STARI
STUDENTI KOJI SU PREDMET SLUŠALI KOD PROF. BOŽIN POPUNJAVAJU ObrazacDugoročni-formular-1 i ObrazacDugoročni-formular-2, kao i dokument ecv_ template_en
Popunjene formulare potrebno je poslati zaključno sa 8.6.2020. do 12h na mejl adresu bbozin2003@gmail.com


Ispit iz izbornog granskog predmeta Promocija zdravlja, kod doc. dr Olje Nićiforović Šurković, održaće se 10.6.2020. godine u 10h u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.


Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 3.6.2020. godine u 11h u amfiteatru Zavoda za farmaciju.


Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, biće održano 2.6.2020. godine u 16h u učionici br.2 Zavoda za farmakologiju.


Ispit iz predmeta Veština komuniciranja, kod prof. dr Vojislave Bugarski Ignjatović, biće održan 1.6.2020. godine u 12h u kabinetu Katedre za psihologiju, broj 32, na I spratu.


Studenti koji žele da polažu ispit iz Etike u naučnoistraživačkom radu mogu da se jave u periodu od 18.5.-21.5.2020. godine na adoronjski@yahoo.co.uk radi dogovora oko termina polaganja ispita.


Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održeće se 9.6.2020. godine u 11 časova na IV spratu Instituta za javno zdravlje Vojvodine.


Poštovane koleginice i kolege, evo tema seminarskih radova koji su deo predispitnih obaveza.Po završetku seminarskog rada, molim vas da mi ih pošaljete mailom. Nakon završenog čitanja rada, odgovoriću vam takođe mailom. Srdačni pozdravi, ostajte zdravi vi i vaše porodice, Prof. dr Aleksandra Doronjski

TEME:   

  • ISTRAŽIVANJE EFIKASNOSTI VAKCINA
  • ISTRAŽIVANJE NA LJUDSKIM EMBRIONIMA
  • ETIKA U ISTRAŽIVANJIMA EPIDEMIJA
  • ŠTA JE NEDOSTAJALO ISTRAŽIVANJU U OTKRIĆU HELICOBACTER PYLORI?
  • ŠTA JE NEDOSTAJALO PRE PRIMENE DŽENEROVE VAKCINE?
  • DA LI SU ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ELEKTROMAGNETNIH TALASA ISPUNILA USLOVE ZA ŠIROKU PRIMENU (UTICAJ NA LJUDE)?
  • ŠTA PRETHODI ISTRAŽIVANJIMA U OBLASTI TRANSPLANTACIONE HIRURGIJE?
  • ETIKA U NAUČNIM ISTRAŽIVANJIMA IZ OBLASTI ESTETSKE HIRURGIJE
  • ISTRAŽIVANJA U PSIHIJATRIJI
  • ISTRAŽIVANJA U SUDSKOJ MEDICINI

Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office Excel

 

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic