Aktuelnosti

Izbor Dekana za mandatni period od 01.10.2018. do 30.09.2021.

 

Na 22. sednici Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad održanoj dana 2.7.2018. godine za dekana Fakulteta u mandatnom periodu od 1.10.2018. god. do 30.9. 2021.god. izabrana je prof.dr Snežana Brkić Spisak prijavljenih kandidata za izbor dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za mandatni period od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu:
  1. Prof. dr Snežana Brkić, redovni profesor
  2. Prof. dr Tihomir Vejnović, redovni profesor.

Izveštaj Komisije za sprovođenje izbora dekana i prodekana u mandatnom periodu od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine.


ZAPISNIK - IZVEŠTAJ Komisije o sprovedenom postupku predlaganja i evidentiranja kandidata za izbor dekana sa mandatom od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine članova Izbornog veća Medicinskog fakulteta Novi Sad održanog 23.02.2018. godine


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic