Javne nabavke

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 
nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
Odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
14.12.2016. JN 1/2017 - Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade, led svetiljki, amstrong plafona i ostalog materijala preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
14.12.2016. JN 2/2017 - Nabavka usluga izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka preuzmi preuzmi        
14.12.2016. JNMV 1/2017 - Usluge prevoza preuzmi preuzmi        
16.12.2016. JNMV 2/2017 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnih kompresora preuzmi preuzmi      
20.12.2016. JN 3/2017 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija preuzmi preuzmi        
21.12.2016. JNMV 3/2017 - Nabavka staklenog I potrošnog materijala za laboratorijske namene
preuzmi preuzmi        
29.12.2016. JN 4/2017 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže preuzmi preuzmi        
29.12.2016. JNMV 4/2017 - Usluge studentskih zadruga preuzmi preuzmi        
30.12.2016. JNMV 5/2017 - Nabavka laboratorijske, optičke i precizne opreme preuzmi preuzmi        
24.01.2017. JNMV 6/2017 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacije
preuzmi preuzmi        
26.01.2017 JNMV 7/2017 - Usluga dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i ostalih površina preuzmi preuzmi      
26.01.2017. JNMV 8/2017 - Nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih preuzmi preuzmi      
27.01.2017. JN 5/2017 - Nabavka nameštaja preuzmi preuzmi      
27.01.2017. JN 6/2017 - Nabavka računara, računarske opreme i servera
preuzmi preuzmi      
02.03.2017. JNMV 9/2017 - Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi  preuzmi        
02.03.2017. JNMV 10/2017 - Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene  preuzmi  preuzmi      
15.03.2017. JNMV 14/2017 - Nabavka kapitalnih radova na zgradi  preuzmi  preuzmi        
15.03.2017. JNMV 15/2017 - Održavanje softvera  preuzmi  preuzmi    

 

 
15.03.2017. JNMV 13/2017 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme  preuzmi  preuzmi        
15.03.2017. JNMV 16/2017 - Nabavka sigurnosnih ormana za skladištenje laboratorijskih hemikalija i uzoraka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi  preuzmi        
03.05.2017. JNMV 18/2017 - Nabavka usluga izdrade i održavanja informacionog sistema sa implementacijom i migracijom postojecih podataka preuzmi preuzmi        
04.05.2017. JNMV 12/2017 - Nabavka biološke i hemijske opreme
preuzmi preuzmi        
09.05.2017. JNMV 17/2017 - Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta preuzmi preuzmi        
06.06.2017. JNMV 21/2017 - Nabavka E11 sa uslugom iznajmljivanja Sequence MyoMaps za potrebe projekta Horizon 2020 „MAST4HEALT“ - Marie Cklodowska - Curie Actions preuzmi preuzmi        
23.06.2017. JNMV 20/2017 - Nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata preuzmi preuzmi        
23.06.2017. JN 7/2017 - Nabavka radova na tekućim popravkama i održavanju zgrade Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        
14.07.2017. JN 8/2017 - Nabavka radova na sanaciji krova na zgradi Farmacije Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        
14.07.2017. JN 9/2017 - Nabavka usluga-usluge prevoza za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        
14.07.2017. JNMV 19/2017 - Nabavka tepiha i podnih obloga za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
 14.07.2017. JNMV 26/2017 - Nabavka detektora alarmnog sistema za dojavu požara sa pratećom uslugom ugradnje i instalacije  preuzmi  preuzmi      
20.07.2017. JNMV 27/2017 - Nabavka zaštitnih zavesa za prozore
preuzmi preuzmi        
20.07.2017. JNMV 24/2017 - Nabavka klima uređaja sa pratećom uslugom ugradnje preuzmi preuzmi  
   
24.07.2017. JN 10/2017 - Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

     
24.07.2017. JN 11/2017 - Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka preuzmi preuzmi        
26.07.2017. JNMV 28/2017 - Nabavka usluga unapređenja i razvoja aplikacije Medicinskog fakulteta "mednsmart" za elektronske udzbenike preuzmi preuzmi        
26.07.2017. JNMV 23/2017 - Nabavka štedljive rasvete sa uslugom ugradnje
preuzmi preuzmi        
31.7.2017.
JN 12/2017 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacije preuzmi preuzmi        
01.08.2017.
JNMV 29/2017 - Nabavka imunofluoroscentne nadogradnje profesionalnog mikroskopa preuzmi preuzmi        
03.08.2017. JN 13/2017 - Nabavka usluga redovnog  održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija preuzmi preuzmi
       
16.08.2017. JNMV 22/2017 - Usluge uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  preuzmi  preuzmi

 

     
16.08.2017. JNMV 30/2017 - Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom odnošenja ambalažnog otpada, za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi  preuzmi        
23.08.2017. JNMV 25/2017 - Nabavka projektnog planiranja i praćenja projekta-dorade, izmene i praćenje postojećeg projekta za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        
23.08.2017. JNMV 32/2017 - Usluge nadzornog organa i sudskog veštaka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        

Tekst uneo: IvanaMaksimovic