Javne nabavke

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
11.01.2019. JN 1/2019 -
Nabavka usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
 preuzmi preuzmi
 
 
14.01.2019. JN 2/2019 - 
Nabavka usluga izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi        
15.01.2019. JN 3/2019 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
17.01.2019. JN 32/2018 - 
Nabavka aparata za vodu, vode i potrošnog materijala za aparate
 preuzmi preuzmi      
17.01.2019. JNMV 3/2019 - 
Nabavka ugostiteljskih usluga
 preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

 
18.01.2019. JNMV 2/2019 - 
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
 preuzmi preuzmi

     
18.01.2019. JNMV 11/2018 - Nabavka usluga unapređenja i razvoja aplikacije Medicinskog fakulteta „MedNSmart“ za elektronske udžbenike  preuzmi preuzmi      
24.01.2019. JNMV 1/2019 - 
Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi preuzmi      
12.02.2019. JNMV 31/2018 - 
Usluge štampanja za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
13.02.2019. JN 4/2019 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, elktričnih instalacija,  vodovoda i kanalizacije na Medicinskom fakultetu Novi Sad
preuzmi preuzmi        
21.02.2019. JNMV 4/2019 - Usluge održavanja softvera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
21.02.2019. JNMV 5/2019 - Usluge pripreme teksta za štampu preuzmi preuzmi      
28.02.2019. JNMV 7/2019 - Nabavka usluga čišćenja  mermernih, granitnih i drugih površina preuzmi preuzmi      
04.03.2019. JNMV 6/2019Nabavka usluga  studentskih zadruga preuzmi preuzmi        
08.03.2019. JN 6/2019 - Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene za potrebe Medicinskog fakulteta i nastavnih baza preuzmi preuzmi      
13.03.2019. JN 5/2019 - Nabavka računara, računarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad po partijama preuzmi preuzmi        

Tekst uneo: IvanaMaksimovic