Javne nabavke

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
14.12.2017. JN 3/2018 -
Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže
 preuzmi preuzmi        
22.12.2017. JN 4/2018 -
Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade,
led svetiljki, amstrong plafona i ostalog materijala za potrebe Medicinskog
fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi        
26.12.2017. JN 2/2018 - 
Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje klima uređaja i električnih instalacija
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
27.12.2017. JN 1/2018 - 
Usluge održavanja vodovoda i kanalizacije
preuzmi

preuzmi

       
04.01.2018. JN 5/2018 - 
Nabavka računara, računarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi preuzmi        
11.01.2018. JNMV 3/2018 - 
Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu
preuzmi preuzmi        
18.01.2018. JNMV 1/2018 - 
Nabavka usluga studentskih zadruga

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi

preuzmi izmene

 

     
18.01.2018. JNMV 5/2018 - 
Usluge pripreme teksta za štampu
preuzmi preuzmi        
24.01.2018. JN 6/2018 - 
Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka
preuzmi preuzmi        
25.01.2018. JNMV 2/2018 -
Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju
preuzmi preuzmi        
25.01.2018. JNMV 6/2018 -
Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene
preuzmi preuzmi        
01.02.2018. JNMV 7/2018 -
Nabavka usluga dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i drugih površina
preuzmi preuzmi        
02.02.2018. JNMV 8/2018 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme
preuzmi preuzmi        
 22.02.2018. JNMV 9/2018 - Održavanje softvera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad po partijama
 preuzmi  preuzmi    

 

 
30.04.2018. JNMV 10/2018 - Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
20.06.2018. JN 8/2018 - Usluge prevoza preuzmi preuzmi      
26.07.2018.
JN 12/2018 - Nabavka usluga posredovanja pri organizovanju edukativnih i drugih skupova na Medicinskom fakultetu preuzmi preuzmi        
27.07.2018. JN 7/2018 - Nabavka namestaja po partijama preuzmi preuzmi

 

 

 
09.08.2018. JNMV 13/2018 - Nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata preuzmi preuzmi        
13.09.2018. JN 9/2018 - Usluge posredovanja pri nabavci putnih karata i hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja preuzmi preuzmi        
13.09.2018. JNMV 16/2018 - Nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi      
13.09.2018. JNMV 14/2018 - 
Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnog kompresora za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
 
preuzmi preuzmi        
20.09.2018. JNMV 19/2018 -  Nabavka usluga nadzornog organa i sudskog veštaka preuzmi preuzmi        
16.10.2018. JNMV 18/2018 -  Nabavka usluga osiguranja studenata preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
18.10.2018. JNMV 17/2018 -  Projektno planiranje i praćenje projekata-dorade, izmene i praćenje postojećeg projekta preuzmi

preuzmi

       

Tekst uneo: IvanaMaksimovic