Javne nabavke 2013. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
08.11.2013.
33/2013 - Usluge osiguranja studenata za potrebe Medicinskog fakulteta
     
04.12.2013.
34/2013 - Nabavka novogodišnjih poklona za decu zaposlenih na Medicinskom fakultetu Novi Sad
   

Tekst uneo: IvanaMaksimovic