Javne nabavke 2014. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               

23.01.2014.

JNMV 1/2014 - Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene preuzmi preuzmi        
23.01.2014. JNMV 2/2014 - nabavka hemikalija za opstu laboratorijsku upotrebu sa pratecom uslugom odnosenja ambalaznog otpada preuzmi preuzmi      
30.01.2014 JNMV 3/2014- Usluge dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i drugih površina Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi
 
     
30.01.2014. JNMV 4/2014- Radovi na tekućim popravkama i odrržavanju zgrade preuzmi preuzmi        
30.01.2014. JNMV 5/2014- Usluge redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih otpadnih delova servisirane opreme  preuzmi preuzmi        
06.02.2014. JNMV 6/2014- Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnih kompresora
preuzmi preuzmi      
06.02.2014. JNMV 7/2014- Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade  Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
06.02.2014. JNMV 8/2014- Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje , elektricnih instalacija i klima uredjaja
preuzmi preuzmi        
06.02.2014. JNMV 9/2014- Nabavka ekstrakcione ruke sa pratecom uslugom instalacije i validacije preuzmi preuzmi        
13.02.2014. JNMV 10/2014- Usluge studentskih zadruga preuzmi preuzmi        
13.02.2014. JNMV 11/2014- Nabavka blokatora bezicnih komunikacija
preuzmi preuzmi      
13.02.2014. JNMV 12/2014-Nabavka laboratorijske, opticke i precizne opreme preuzmi preuzmi      
27.02.2014. JNMV 13/2014-Usluge održavanja softvera
preuzmi preuzmi      
27.02.2014. JNMV 14/2014-Usluge redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacije
preuzmi preuzmi      
05.03.2014. Otvoreni postupak 1/2014- Nabavka električne energije- potpuno snabdevanje
preuzmi preuzmi        
06.03.2014. Otvoreni postupak 2/2014- Usluge štampanja
preuzmi preuzmi        
20.03.2014. JNMV 15/2014- Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene preuzmi preuzmi    

 

 
20.03.2014. JNMV 16/2014- Nabavka zaštitnih zavesa za prozore preuzmi preuzmi        
20.03.2014. JNMV 17/2014-adaptacija 3.sprata Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
27.03.2014. JNMV 18/2014- usluge izrade specijalističkih indeksa,diploma, matičnih knjiga,i ostalog materijala sa unosom podataka
preuzmi preuzmi      
03.04.2014. JNMV 19/2014- Usluge prevoza za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi        
03.04.2014. JNMV 20/2014- Usluge redovnog odrzavanja i servisiranja racunarske opreme, servera i racunarske mreze za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi        
17.04.2014. JNMV 21/2014- Nabavka racunara, racunarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta preuzmi preuzmi      
17.04.2014. JNMV 22/2014- Nabavka potrosnih i rezervnih delova za administrativnu opremu preuzmi preuzmi        
30.04.2014.

JNMV 23/2014- Nabavka opreme za obrazovanje

preuzmi

preuzmi

         
30.04.2014. JNMV 24/2014- Nabavka usluga uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog otpada
preuzmi preuzmi        
30.04.2014. JNMV 25/2014- Nabavka sigurnosnih ormana za skladištenje laboratoriskih hemikalija i opasnih supstanci
preuzmi preuzmi        
30.04.2014. JNMV 26/2014- Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
preuzmi preuzmi        
26.05.2014. JNMV 27/2014- Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
preuzmi preuzmi        
26.05.2014. JNMV 28/2014- Nabavka reprezentacije za potrebe kafe- kuhinje
preuzmi preuzmi        
26.05.2014. JNMV 29/2014- Usluge redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata
preuzmi preuzmi        
25.06.2014. JNMV 30/2014- Nabavka elektronske opreme
preuzmi preuzmi        
26.06.2014. JNMV 31/2014- Nabavka reprezentacije za kafe kuhinju
preuzmi preuzmi    

 
31.07.2014. JNMV 32/2014- Nabavka detektora za proširenje alarmnog sistema za dojavu požara sa pratećom uslugom instalacije
preuzmi preuzmi        
02.10.2014. JNMV 33/2014- Nabavka potrosnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenazere za edukaciju. preuzmi preuzmi      
02.10.2014. JNMV 34/2014- Nabavka biološke i hemijske opreme preuzmi preuzmi        
10.10.2014. JN 5/2014-Usluge redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme sa ugradnjom rezervnih delova uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih otpadnih delova i servisirane opreme
preuzmi preuzmi        
13.10.2014. JN 3/2014- Nabavka ultrazvučnog hirurškog noža za potrebe Katedre za stomatologiju
preuzmi preuzmi        
16.10.2014. JN 8/2014- Usluge štampanja
preuzmi preuzmi

     
21.10.2014. JN 4/2014- Nabavka opreme za testiranje sportista
preuzmi preuzmi        
24.10.2014. JN 9/2014- Nabavka gasnog hromatografa sa masenim i plamenojonizujucim detektorom i "hed spejs" autosemplerom i pripremom uzorka estrakcijom 
 preuzmi

 

preuzmi

Izmenjene strane konkursne dokumentacije JN 09/14

 

  

  

     
30.10.2014. JNMV 35/2014- Usluge osiguranja studenata
preuzmi preuzmi        
03.11.2014. JN 6/2014-Radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade
preuzmi preuzmi           
07.11.2014. JNMV 36/2014- Radovi na uređenju glavnog ulaza preuzmi preuzmi              
24.11.2014. JN 10/2014- Nabavka računara, računarske opreme i servera
preuzmi preuzmi    

 

     

 
26.11.2014. JN 7/2014- Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
preuzmi preuzmi

  

   

     
02.12.2014. JNMV 38/2014- Nabavka novogodišnjih poklona za decu zaposlenih
preuzmi preuzmi        
24.12.2014. JN 11/2014- Nabavka računara i računarske opreme za osavremenjavanje mikroskopske nastave za potrebe Katedre za patologiju i Katedre za histologiju i embriologiju
preuzmi preuzmi          
25.12.2014. JNMV 1/2015- Nabavka ekstrakcione ruke sa pratećom uslugom instalacije i validacije
preuzmi preuzmi          
26.12.2014. JNMV 2/2015- Usluge redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija
preuzmi preuzmi        
26.12.2014. JNMV 3/2015- Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom odnošenja ambalažnog odpada
preuzmi preuzmi        
26.12.2014. JNMV 4/2015- Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga, i ostalog materijala, sa unosom podataka
preuzmi preuzmi           
30.12.2014. JNMV 8/2015-Nabavka potrošnog materijala, instrumenata, i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju
preuzmi preuzmi        
30.12.2014. JN 1/2015- Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene
preuzmi preuzmi           
31.12.2014. JNMV 5/2015- Nabavka laboratorijske, optičke i precizne opreme
preuzmi preuzmi         
31.12.2014. JNMV 6/2015-Nabavka elektronske opreme
preuzmi preuzmi          
31.12.2014. JNMV 7/2015-Nabavka biološke i hemijske opreme
preuzmi preuzmi          

Tekst uneo: IvanaMaksimovic