Javne nabavke 2015. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
15.01.2015. JNMV 10/2015- Usluge redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacije
preuzmi preuzmi           
15.01.2015. JNMV 11/2015- Usluge prevoza
preuzmi preuzmi           
15.01.2015. JNMV 12/2015- Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera, i računarske mreže
preuzmi preuzmi           
22.01.2015. JNMV 13/2015- Usluge studentskih zadruga
preuzmi preuzmi            
22.01.2015. JN 2/2015- Nabavka opreme za obrazovanje
preuzmi preuzmi            
29.01.2015. JNMV 9/2015-Nabavka potrošnog materijala i sitnog alata za porebe održavanja zgrade
preuzmi preuzmi                
11.02.2015. JNMV 14/2015- Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene
preuzmi preuzmi                
11.02.2015. JNMV 17/2015- Usluge uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada na medicinskom fakultetu
preuzmi preuzmi              
11.02.2015. JNMV 18/2015- Nabavka sigurnosnih ormana za skladištenje hemikalija i opasnih supstanci
preuzmi preuzmi              
12.02.2015. JNMV 15/2015- Nabavka zaštitnih zavesa za prozore
preuzmi preuzmi                 
12.02.2015. JNMV 16/2015- Usluge dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i drugih površina
preuzmi preuzmi              
26.02.2015. JNMV 19/2015- Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnih kompresora
preuzmi preuzmi                 
05.03.2015. JNMV 20/2015- Usluge održavanja softvera u finansijskoj službi i službi za studije I i II stepena
preuzmi preuzmi      
09.03.2015. JN 3/2015-Radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade
preuzmi preuzmi        
20.03.2015. JNMV 21/2015-Nabavka automobila za potrebe Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi             
23.03.2015. JN 4/2015- usluge redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme sa ugradnjom rezervnih delova uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih otpadnih delova i servisirane opreme
preuzmi preuzmi                  
09.04.2015. JNMV 22/2015- Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu
preuzmi preuzmi        
09.04.2015. JNMV 23/2015- Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
preuzmi preuzmi        
13.05.2015. JN 5/2015- Usluge štampanja posebnih monografskih izdanja preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene


preuzmi izmene 2.

    

 

  

     
20.05.2015. JN 7/2015-Nabavka ostale opreme za potrebe zavoda i katedri
preuzmi preuzmi        
21.05.2015. JN 6/2015- Nabavka računara, računarske opreme i servera
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

  

   

 

 

 

 
28.05.2015. JNMV 24/2015- Nabavka klima uređaja sa pratećom uslugom ugradnje
preuzmi preuzmi             
16.07.2015. JNMV 29/2015- Nabavka reprezentacije za potrebe kafe kuhinje
preuzmi preuzmi        
16.07.2015. JNMV 25/2015- Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
preuzmi preuzmi        
16.07.2015. JNMV 26/2015- Usluga redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata
preuzmi preuzmi        
21.07.2015. JNMV 27/2015- Nabavka detektora za proširenje alarmnog sistema za dojavu požara sa pratećom uslugom instalacije
preuzmi preuzmi        
29.07.2015. JN 8/2015- Nabavka električne energije- potpuno snabdevanje
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi izmene 2.

preuzmi izmene 3.

   


 

 

 
03.09.2015. JNMV 28/2015-Nabavka kapitalnih radova na zgradi Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi        
03.09.2015. JNMV 30/2015- Nabavka materijala za očuvanje životne sredine
preuzmi preuzmi      
17.09.2015.
JNMV 31/2015 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže
 preuzmi  preuzmi    

 

 
 
17.09.2015.
JNMV 34/2015 - Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom odnošenja ambalažnog otpada
 preuzmi  preuzmi        
17.09.2015.
JN 9/2015 Nabavka računara i računarske opreme
 preuzmi  preuzmi        
24.09.2015. JNMV 32/2015- Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za održavanje zgrade
preuzmi preuzmi        
24.09.2015. JNMV 33/2015- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje klima uređaja i električnih instalacija
preuzmi preuzmi        
24.09.2015. JNMV 35/2015- Nabavka laboratorijske, optičke i precizne opreme
preuzmi preuzmi        
05.10.2015. JNMV 36/2015- Usluge osiguranja studenata
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
16.10.2015. JN 11/2015 Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
19.10.2015. JN 10/2015 Nabavka nameštaja
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi izmene

 

   
27.10.2015. JN 12/2015 Nabavka radova na tekućim popravkama i održavanju zgrade
preuzmi preuzmi      
29.10.2015. JNMV 37/2015- Usluge nadzornog organa i sudskog veštaka
preuzmi preuzmi      
03.12.2015. JNMV 38/2015-Nabavka poklona za decu zaposlenih
preuzmi preuzmi        
10.12.2015. JNMV 4/2016- Nabavka potrošnog materijala i sitnog alata za održavanje zgrade
preuzmi preuzmi      
10.12.2015. JNMV 5/2016- Nabavka usluga studentskih zadruga
preuzmi preuzmi        
10.12.2015. JNMV 6/2016- Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom preuzimanja ambalažnog otpada
preuzmi preuzmi      
10.12.2015. JNMV 7/2016- Nabavka laboratorijske, optičke i precizne opreme
preuzmi preuzmi    
14.12.2015. JNMV 3/2016- Nabavka usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnog kompresora
preuzmi preuzmi      
17.12.2015. JNMV 1/2016-Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka
preuzmi preuzmi        
17.12.2015. JNMV 8/2016- Usluge dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i ostalih površina
preuzmi preuzmi      
17.12.2015. JNMV 9/2016- Nabavka ekstrakcione ruke sa pratećom uslugom instalacije i validacije
preuzmi preuzmi      
17.12.2015. JNMV 10/2016- Nabavka bilološke i hemijske opreme
preuzmi preuzmi      
17.12.2015. JNMV 39/2015- Usluge štampanja
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

   
24.12.2015. JNMV 2/2016- Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi        
24.12.2015. JNMV 11/2016- Nabavka sigurnosnog ormana za skladištenje laboratorijskih hemikalija i opasnih supstanci
preuzmi preuzmi      
30.12.2015. JNMV 12/2016- Nabavka radova na tekućim popravkama i održavanju zgrade
preuzmi preuzmi      
30.12.2015. JNMV 13/2016- Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
preuzmi preuzmi      
30.12.2015. JNMV 14/2016- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija
preuzmi preuzmi      
30.12.2015. JNMV 15/2016- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže
preuzmi preuzmi      
30.12.2015. JNMV 16/2016- Nabavka usluga uklanjanja hemijskog medicinskog i drugog opasnog otpada
preuzmi preuzmi    

Tekst uneo: IvanaMaksimovic