Javne nabavke 2018. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
14.12.2017. JN 3/2018 -
Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže
 preuzmi preuzmi    
22.12.2017. JN 4/2018 -
Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade,
led svetiljki, amstrong plafona i ostalog materijala za potrebe Medicinskog
fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
26.12.2017. JN 2/2018 - 
Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje klima uređaja i električnih instalacija
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

   
27.12.2017. JN 1/2018 - 
Usluge održavanja vodovoda i kanalizacije
preuzmi

preuzmi

   
04.01.2018. JN 5/2018 - 
Nabavka računara, računarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi preuzmi    
11.01.2018. JNMV 3/2018 - 
Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu
preuzmi preuzmi      
18.01.2018. JNMV 1/2018 - 
Nabavka usluga studentskih zadruga

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi

preuzmi izmene

 

   
18.01.2018. JNMV 5/2018 - 
Usluge pripreme teksta za štampu
preuzmi preuzmi      
24.01.2018. JN 6/2018 - 
Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka
preuzmi preuzmi    
25.01.2018. JNMV 2/2018 -
Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju
preuzmi preuzmi      
25.01.2018. JNMV 6/2018 -
Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene
preuzmi preuzmi      
01.02.2018. JNMV 7/2018 -
Nabavka usluga dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i drugih površina
preuzmi preuzmi        
02.02.2018. JNMV 8/2018 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme
preuzmi preuzmi      
 22.02.2018. JNMV 9/2018 - Održavanje softvera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad po partijama
 preuzmi  preuzmi    

 
30.04.2018. JNMV 10/2018 - Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
20.06.2018. JN 8/2018 - Usluge prevoza preuzmi preuzmi    
26.07.2018.
JN 12/2018 - Nabavka usluga posredovanja pri organizovanju edukativnih i drugih skupova na Medicinskom fakultetu preuzmi preuzmi    
27.07.2018. JN 7/2018 - Nabavka namestaja po partijama preuzmi preuzmi

 

 
09.08.2018. JNMV 13/2018 - Nabavka usluga redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata preuzmi preuzmi      
13.09.2018. JN 9/2018 - Usluge posredovanja pri nabavci putnih karata i hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja preuzmi preuzmi      
13.09.2018. JNMV 16/2018 - Nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi    
13.09.2018. JNMV 14/2018 - 
Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnog kompresora za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
 
preuzmi preuzmi      
20.09.2018. JNMV 19/2018 -  Nabavka usluga nadzornog organa i sudskog veštaka preuzmi preuzmi      
16.10.2018. JNMV 18/2018 -  Nabavka usluga osiguranja studenata preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

     
18.10.2018. JNMV 17/2018 -  Projektno planiranje i praćenje projekata-dorade, izmene i praćenje postojećeg projekta preuzmi

preuzmi

     
01.11.2018. JNMV 21/2018 - Nabavka sigurnosnih ormana za skladištenje laboratorijskih hemikalija i opasnih supstanci za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sadu preuzmi

preuzmi

   
01.11.2018. JNMV 22/2018 Nabavka  Boeco S-220 spektrofotometra za potrebe Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi

preuzmi

 
05.11.2018. JNMV 4/2018 - 
Nabavka stomatoloških radnih mesta
preuzmi preuzmi    
08.11.2018. JNMV 20/2018 - 
Usluge usklađivanja integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima i preporukama međunarodnih zahteva
preuzmi preuzmi  

 
08.11.2018. JNMV 23/2018 - 
Nabavka laboratorijske optičke i precizne  opreme za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi    
29.11.2018. JNMV 24/2018 - 
Nabavka specifičnog potrošnog materijala za laboratorijske namene za potrebe CEMFIK-a
preuzmi preuzmi      
29.11.2018. JNMV 25/2018 - 
Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom preuzimanja ambalažnog otpada za potrebe Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi    
06.12.2018.  JNMV 26/2018 - 
Nabavka reprezentacije za potrebe kafe kuhinje
 preuzmi  preuzmi      
17.12.2018. JNMV 27/2018 - 
Nabavka opreme za obrazovanje
preuzmi preuzmi      
19.12.2018. JNMV 28/2018 - 
Nabavka usluga uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi preuzmi    
19.12.2018. JNMV 29/2018 - 
Nabavka elektronske opreme
preuzmi  preuzmi      
19.12.2018. JNMV 30/2018 - 
Nabavka knjiga za biblioteku po partijama
preuzmi preuzmi  

 
09.01.2019. OP 11/2018 - 
Nabavka električne energije - potpuno snabdevanje
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

   

30.11.2018.      NABAVKA PUTNIČKOG TERETNOG VOZILA ZA PROJEKAT AREECCDEV, REFERENTNI BROJ HUSRB/1602/31/0075-2/TERENSKO VOZILO 6.1.1

       

Tekst uneo: IvanaMaksimovic