Javne nabavke 2019. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
11.01.2019. JN 1/2019 -
Nabavka usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
 preuzmi preuzmi
 
 
14.01.2019. JN 2/2019 - 
Nabavka usluga izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi        
15.01.2019. JN 3/2019 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova, uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
17.01.2019. JN 32/2018 - 
Nabavka aparata za vodu, vode i potrošnog materijala za aparate
 preuzmi preuzmi      
17.01.2019. JNMV 3/2019 - 
Nabavka ugostiteljskih usluga
 preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

 
18.01.2019. JNMV 2/2019 - 
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
 preuzmi preuzmi

     
18.01.2019. JNMV 11/2018 - Nabavka usluga unapređenja i razvoja aplikacije Medicinskog fakulteta „MedNSmart“ za elektronske udžbenike  preuzmi preuzmi      
24.01.2019. JNMV 1/2019 - 
Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi preuzmi      
12.02.2019. JNMV 31/2018 - 
Usluge štampanja za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

       
13.02.2019. JN 4/2019 - 
Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, elktričnih instalacija,  vodovoda i kanalizacije na Medicinskom fakultetu Novi Sad
preuzmi preuzmi        
21.02.2019. JNMV 4/2019 - Usluge održavanja softvera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
21.02.2019. JNMV 5/2019 - Usluge pripreme teksta za štampu preuzmi preuzmi      
28.02.2019. JNMV 7/2019 - Nabavka usluga čišćenja  mermernih, granitnih i drugih površina preuzmi preuzmi      
04.03.2019. JNMV 6/2019Nabavka usluga  studentskih zadruga preuzmi preuzmi        
08.03.2019. JN 6/2019 - Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene za potrebe Medicinskog fakulteta i nastavnih baza preuzmi preuzmi  
13.03.2019. JN 5/2019 - Nabavka računara, računarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad po partijama preuzmi preuzmi

 
25.03.2019. JN 7/2019 - Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za održavanje zgrade, led svetiljki, amstrong plafona i ostalog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
27.03.2019. JN 8/2019 - Nabavka usluga posredovanja pri organizovanju edukativnih i drugih skupova na Mediicinskom fakultetu preuzmi preuzmi    
04.04.2019. JNMV 8/2019 - Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
17.04.2019. JNMV 9/2019 - Nabavka usluga uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada na Medicinskom fakultetu Novi Sad preuzmi preuzmi    
25.04.2019. JN 9/2019 - Nabavka laboratorijskih digestora sa pratećom uslugom demontaže postojećih i instalacije i validacije novopostavljenih digestora preuzmi preuzmi      
22.05.2019. JN 10/2019 - Nabavka radova na tekućim popravkama i održavanju zgrade Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
27.06.2019. JNMV 10/2019 - Nabavka klima uređaja sa pratećom uslugom ugradnje preuzmi preuzmi    
05.07.2019. JN 11/2019Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u  Sremskoj Kamenici  preuzmi

preuzmi

preuzmi  izmene

05.07.2019.

JN 12/2019Usluge prevoza za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad

 preuzmi  preuzmi      
15.07.2019. JN 13/2019 - Nabavka nameštaja po partijama: Partija 1 - nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja, Partija 2 - nabavka laboratorijskog nameštaja  za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi  preuzmi  

 
08.08.2019. JNMV 11/2019Nabavka detektora za proširenje alarmnog sistema za dojavu požara za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi

preuzmi

   
22.08.2019. JNMV 12/2019Oprema za obrazovanje za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi

preuzmi

   
22.08.2019. JNMV 13/2019Usluge redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata preuzmi

preuzmi

   
04.09.2019. JN 14/2019 - Nabavka specifične opreme za potrebe CEMFIK-a preuzmi preuzmi  
05.09.2019. JNMV 14/2019 - Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom odnošenja ambalažnog otpada za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
03.10.2019. JNMV 16/2019 - Nabavka usluge nadzornog organa i sudskog veštaka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi  preuzmi    
09.10.2019. JNMV 17/2019 - Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene za potrebe Medicinskog  fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
14.10.2019. JNMV 15/2019 - Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Medicinskog  fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
22.10.2019. JN 15/2019 - Radovi na dogradnji Medicinskog  fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
23.10.2019. JN 16/2019 - Usluge posredovanja pri nabavci putnih karata, hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja, organizovanja seminara centra za kontinuiranu edukaciju i smeštaja studenata za potrebe kongresa i medicinijade preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

 
24.10.2019. JNMV 18/2019 - Nabavka sigurnosnih ormana za skladištenje laboratorijskih hemikalija i opasnih supstanci  preuzmi  preuzmi    
18.11.2019. JNMV 19/2019 - Nabavka usluga štampanja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
 preuzmi  preuzmi    
19.11.2019. JNMV 20/2019 - Nabavka projektnog planiranja i praćenja projekta-dorade, izmene i praćenje postojećeg projekta za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
04.12.2019. JNMV 22/2019 - Nabavka poklona za decu zaposlenih na Medicinskom fakultetu Novi Sad preuzmi preuzmi    
19.12.2019. JNMV 21/2019 - Nabavka reprezentacije za potrebe kafe kuhinje preuzmi preuzmi    

Tekst uneo: IvanaMaksimovic