Aktuelnosti

02/06/2020

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente MEDICINE-April 2020.

Opširnije >>>

02/06/2020

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Rezultati eliminacionog testa iz med. rehabilitacije-April 2020

Opširnije >>>

27/05/2020

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-April 2020

Opširnije >>>

27/05/2020

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente SER i ZDRAV.NEGE-April 2020.

Opširnije >>>

19/05/2020

Katedra za fizikalnu med. i reha.- Obaveštenje za studente Zdr. nege i studente SER o terminima ispita za sl. rokove

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
SNEZANA.TODOROVIC-TOMASEVIC@mf.uns.ac.rs


Predmeti

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Medicinska rehabilitacija za:
 • studente medicine na srpskom jeziku,
 • studente medicine na engleskom jeziku,
 • studente zdravstvene nege,
 • studente master studija,
 • lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
   
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz izbornih predmeta iz oblasti rehabilitacije za:
 
 • studente doktorskih studija iz kliničke medicine.

Ispitna pitanja

 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicine možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente zdravstvene nege možete preuzeti ovde.

Literatura

Preporučena osnovna literatura:
 1. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije, III izdanje. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad, 1991.
 2. Pilipović N (ur.). Reumatologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
 3. Savić K, Mikov A. Re­Habilitacija dece i omladine. Novi Sad: Ortomedics, 2007.
   
Dopunska literatura:
 1. Zec Ž, Konforti N. Ispitivanje snage mišića. Beograd: Viša medicinska škola, 1990.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic