Aktuelnosti

19/08/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita-MEDICINA- Avgust 2019.

Opširnije >>>

19/08/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Rezultati el. testa iz Med. rehabilitacije-Medicina (Avgust 2019.)

Opširnije >>>

01/08/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Avgust 2019. god.

Opširnije >>>

25/07/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente SER-Avgust 2019. god.

Opširnije >>>

25/07/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Usmeni deo ispita za studente Zdr. nege-Avgust 2019. god.

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
SNEZANA.TODOROVIC-TOMASEVIC@mf.uns.ac.rs


Predmeti

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Medicinska rehabilitacija za:
 • studente medicine na srpskom jeziku,
 • studente medicine na engleskom jeziku,
 • studente zdravstvene nege,
 • studente master studija,
 • lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
   
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz izbornih predmeta iz oblasti rehabilitacije za:
 
 • studente doktorskih studija iz kliničke medicine.

Ispitna pitanja

 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicine možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente zdravstvene nege možete preuzeti ovde.

Literatura

Preporučena osnovna literatura:
 1. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije, III izdanje. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad, 1991.
 2. Pilipović N (ur.). Reumatologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
 3. Savić K, Mikov A. Re­Habilitacija dece i omladine. Novi Sad: Ortomedics, 2007.
   
Dopunska literatura:
 1. Zec Ž, Konforti N. Ispitivanje snage mišića. Beograd: Viša medicinska škola, 1990.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic