Aktuelnosti

11/10/2019

KATEDRA ZA GERIJATRIJU - vežbe za studente medicine

Opširnije >>>

04/10/2019

KATEDRA ZA GERIJATRIJU - nastava za studente medicine i medicinske rehabilitacije

Opširnije >>>

04/09/2019

KATEDRA ZA GERIJATRIJU - septembarski ispitni rok (svi smerovi)

Opširnije >>>

11/07/2019

KATEDRA ZA GERIJATRIJU - avgustovski ispitni rok (svi smerovi)

Opširnije >>>

20/06/2019

KATEDRA ZA GERIJATRIJU - upis ocena

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za gerijatriju

Nastavnici i saradnici

Stojanov Oliver, docent, šef Katedre
Nikolin Borislava, docent, zamenik šefa Katedre
Kovačević Tomi, asistent, sekretar Katedre 
Golubović Miodrag, asistent sa doktoratom
Sazdanić Velikić Danica, asistent sa doktoratom
Ač Nikolić Eržebet, redovni profesor
Ilić Tatjana, redovni profesor
Považan Đorđe, redovni profesor
Sečen Nevena, redovni profesor
Devečerski Gordana, redovni profesor
Gvozdenović Ljiljana, redovni profesor
Sakač Dejan, redovni profesor
Mitrović Milena, vanredni profesor
Sević Siniša, redovni profesor
Stefan Mikić Sandra, redovni profesor
Turkulov Vesna, redoivni profesor
Golubović Boris, docent
Petrović Đorđe, redovni profesor
Đurđević Mirković Tatjana, redovni profesor
Doder Radoslava, redovni profesor


Kontakt e-mail šefa Katedre
oliver.stojanov@mf.uns.ac.rs


OBAVEZE STUDENATA

Studenti su obavezni da pohađaju teoretsku i praktičnu nastavu, a mogu odsustvovati sa najviše 20% teorijske i praktične nastave da bi dobili potpis.

NAČIN POLAGANjA ISPITA IZ GERIJATRIJE
  
Studenti polažu test koji se sastoji od 100 pitanja. Potrebno ja da student odgovori tačno na preko 60 (61 ili više) pitanja, kako bi položio ispit

Ocena na testu određuje se prema procentu tačnih odgovora:

50% i manje ocena 5
51 - 59% ocena 6
60 - 69% ocena 7
70 - 79% ocena 8
80 - 89% ocena 9
90 - 100% ocena10 

Ispitna pitanja iz gerijatrije

Sve teoretske lekcije predstavljaju ispitna pitanja (nema klasičnih ispitnih pitanja). 
 
Preporučena literatura

  1. Vukadinov J i sar. Gerijatrija za studente medicine. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2006.
  2. Vukadinov J. Gerijatrija i nega starih osoba. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2006. 

KATALOG ZNANJA I VEŠTINA IZ PREDMETA GERIJATRIJA

Za studente Opšte medicine

Tokom pohađanja nastave studenti stiču sva neophodna znanja iz oblasti patogeneze, kliničke slike i terapije najčešćih bolesti i stanja koja se javljaju u gerijatriskoj populaciji uz istanje svih specifičnosti ove starosne grupe u odnosu na radno aktivne. Posebna pažnja posvećena je značaju preventivno medicinskih mera i postupaka kao i mera depistaže koje je neophodno sprovoditi. Deo nastave posvećen je kućnoj nezi i lečenju starih kojima je potrebna dugotrajna ili palijativna nega.
Tokom nastave stiču se veštine pregleda, dijagnostike i lečenja starih uz poseban osvrt na osobenosti pristupa starom bolesniku, kao i trijaža obolelih u uslovima bolničkog lečenja ili produženog lečenja i smeštaja u domovima za stare. Stiču se i veštine iz oblasti previntivno medicinskih mera, mera rane rehabilitacije kao i načina depistaže za najčešće bolesti i stanja kod bolesnika ove starosne grupe.

Za studente Zdravstvene nege

Tokom pohađanja nastave studenti stiču sva neophodna znanja iz oblasti patogeneze, kliničke slike i terapije najčešćih bolesti i stanja koja se javljaju u gerijatriskoj populaciji uz istanje svih specifičnosti ove starosne grupe u odnosu na radno aktivne. Posebna pažnja posvećena je značaju preventivno medicinskih mera i postupaka kao i mera depistaže koje je neophodno sprovoditi pre svega u domovima za stare. Deo nastave posvećen je kućnoj nezi i lečenju uz načine edukacije članova porodice starih kojima je potrebna dugotrajna ili palijativna nega.
Tokom nastave stiču se veštine iz procesa zdravstvene nege od pristupa starom bolesniku, trijaže obolelih, planiranja zdravstvene nege u uslovima bolničkog lečenja ili produženog lečenja i smeštaja u domovima za stare. Stiču se i veštine iz oblasti previntivno medicinsakih mera, mera rane rehabilitacije kao i načina depistaže za najčešće bolesti i stanja kod bolesnika ove starosne grupe.

Za studente Specijalne rehabilitacije i edukacije

Usvajanje neophodnih znanja o različitim stanjima i poremećajima koji se javljaju kod starih osoba obolelih od hroničnih oboljenja kardiovaskularnog, nervnog, respiratornog, digestivnog, koštanozglobnog i drugih sistema. Poznato je da stare osobe boluju od većeg broja hroničnih oboljenja, često od više hroničnih oboljnje istovremeno. Stoga je veoma važno upoznavanje studenata sa osnovnnim hroničnim oboljenjima kod straih osoba kao i principima njihovog lečenja i rehabilitacije.
Planiranje rehabilitacionog programa za stare sa hroničnim oboljenjima i stanjima nakon povreda. Sticanje znanja o osnovnim hroničnim poremećajima i oboljenjima kod starih osoba, kao i planiranje programa terapijskih vežbi, manulenih tehnika i fizikalnih modaliteta u prevenciji i lečenju najčešćih poremećaja hroničnih oboljenja kod starih osoba

Za studente doktorskih studija

Osnovni ciljevi nastave gerijatrije su upoznavanje sa najaktuelnijim zdravstvenim problemima u gerijatrijskoj populaciji uz istacanje najznačajnijih razlika u kliničkim manifestacijama, dijagnostici i terapiji bolesti i stanja. Inetreaktivne metode edukacije u okviru radionica, diferencijalno dijagnostička i terapijska razmatranja na osnovu predočenih prikaza slučajeva.
Sticanje znanja iz molekularne i ćelijske osnove starenja, različitih teorija starenja i imunosenijuma. Najnovija saznanja o etiopatogenezi i lečenju najčešćih oboljenja u gerijatrijskoj populaciji.
Samostalno vođenje naučnoistraživačkog rada iz oblasti gerijatrije. 

ŠEF KATEDRE 
Doc. dr Oliver Stojanov


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic