Aktuelnosti

28/05/2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ MEDICINE RADA U APRILSKOM ROKU 2020.god.

Opširnije >>>

28/05/2020

AKADEMSKE I STRUKOVNE STUDUJE ZDRAVSTVENE NEGE PREDMET ZAŠTITA U RADNOJ SREDINI - ISPIT APRILSKI ROK

Opširnije >>>

04/03/2020

March 2020. exam term OCCUPATIONAL MEDICINE

Opširnije >>>

04/03/2020

Test iz predmeta Zaštita u radnoj sredini

Opširnije >>>

04/03/2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ MEDICINE RADA U MARTOVSKOM ROKU 2020. god.

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za medicinu rada

Nastavnici i saradnici

Mikov Ivan, redovni profesor, šef Katedre
Prokeš Bela, redovni profesor
Španović Milorad, docent
Peričević Medić Sonja, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
ivan.mikov@mf.uns.ac.rs


Predmeti

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Medicina rada za:
  • studente medicine na srpskom jeziku,
  • studente medicine na engleskom jeziku,
  • lekare na specijalizaciji iz medicine rada. 
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Zaštita u radnoj sredini za:
  • studente zdravstvene nege.
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Profesionalne bolesti i zaštita na radu za:
  • studente doktorskih studija iz javnog zdravlja.
Katedra učestvuje u izvodjenju praktične i teorijske nastave u okviru predmeta Javno zdravlje za: 
  • studente stomatologije.

Polaganje ispita iz Medicine rada

Ispit iz medicine rada se sastoji iz dva dela: praktičnog i teorijskog koji se polažu kod nastavnika. Na početku svakog ispitnog roka odredjuje se jedan dan za predispitne konsultacije studenata (demonstracije aparata i metoda za ispitivanje uslova radne sredine i dr.), koje vodi asistent ili nastavnik.
 
Prikaz upotrebe tablica i nomograma za mikroklimu možete preuzeti ovde.

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz medicine rada možete preuzeti ovde.

Literatura

Preporučena osnovna literatura:
  1. Mikov M, Mikov I. Medicina rada, udžbenik za studente. Novi Sad: Ortomedics, 2007.
  2. Mikov M. Praktikum iz medicine rada. Novi Sad: Ortomedics, 2006. 
Dopunska literatura
  1. Pavlović M, Vidaković A. Ocenjivanje radne sposobnosti. Lazarevac: Elvodprint, 2003.
  2. Vidaković A. Medicina rada I i II. Beograd: Institut za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović", 1997. 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic