Aktuelnosti

02/06/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Raspored za usmeni deo ispita-Kineziologija 1 i 2-April 2020.

Opširnije >>>

02/06/2020

Katedra za med. rehabilitaciju-VAŽNO-Izmena termina usmenog dela ispita KINEZITERAPIJA 2

Opširnije >>>

02/06/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati eliminacionih testova iz Kineziologije 1 i 2

Opširnije >>>

02/06/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati testa i raspored usmenog dela ispita iz Kineziterapije 2

Opširnije >>>

01/06/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju- Obaveštenje za III godinu- Nadoknada praktične nastave-Izmena termina

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za medicinsku rehabilitaciju

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
rehabilitacija.nastavno@mf.uns.ac.rs


Rad sa studentima

Svakog radnog dana od 11 do 13h
Kancelarija za medicinsku rehabilitaciju, Dekanat, soba broj 33
Broj telefona: 021/2102182


UPUTSTVO ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA 

UPUTSTVO ZA PRIJAVU MASTER RADA

ISPITI NA AKADEMSKIM STUDIJAMA MEDICINSKE REHABILITACIJE

I GODINA

 1. Kineziologija 1 - ispitna pitanja
 2. Kineziologija 2 - ispitna pitanja

Oba ispita imaju: eliminacioni test, praktični i usmeni deo ispita.

II GODINA

 1. Propedevtika u medicinskoj rehabilitaciji  (test i praktični deo ispita)
 2. Kineziterapija 1 (test)
 3. Kineziterapija 2 (eliminacioni test i usmeni deo ispita - ispitna pitanja)

Uslov za izlazak na ispite Kineziterapija 1 i 2 su položeni ispiti Kineziologija 1 i 2. 

III GODINA

 1. Opšta fizikalna terapija (test)
 2. Reumatologija (usmeni - ispitna pitanja)
 3. Specijalna kineziterapija 1 (praktični deo ispita i test)
 4. Specijalna kineziterapija 2 (test)
 5. Dnevnik letnje prakse

Uslov za izlazak na ispite Specijalna kineziterapija 1 i 2 su položeni ispiti Propedevtika u medicinskoj rehabilitaciji, Kineziterapija 1 i 2.

IV GODINA

 1. Fizioterapija u hirurgiji i ortopediji (test)
 2. Fizioterapija u pedijatriji (praktični deo ispita i test)
 3. Protetika i ortotika (test)
 4. Medicinska rehabilitacija (test, praktični i usmeni deo ispita)

Izborni predmeti: 

 • Hipoterapija (studije med. rehabilitacije i SRE)  (test)
 • Rana razvojna habilitacija (SRE) (test)
 • Balneoklimatologija (studije med. rehabilitacije) (test)

Nastava

Katedra izvodi teorijsku i praktičnu nastavu na nastavnim predmetima studijskog programa Medicinska rehabilitacije za: 

 • studente akademskih studija Medicinske rehabilitacije

Katedra izvodi teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Hipoterapija za:

 • studente akademskih studija Specijalne rehabilitacije 

Ispitna pitanja

 • Ispitna pitanja iz predmeta Kineziologija 1. možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Kineziologija 2. možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicinske rehabilitacije možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Kineziterapija 1. možete preuzeti ovde

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic