Aktuelnosti

20/04/2017

MIKROBIOLOGIJA - Rezultati testa - Medicina - Aprilski rok 2017

Opširnije >>>

20/04/2017

MIKROBIOLOGIJA - Termin izvlačenje ispitivača iz Virusologije i Imunologije - Aprilski rok 2017. godine

Opširnije >>>

20/04/2017

MIKROBIOLOGIJA - Raspored polaganja prakticnog ispita - Aprilski rok 2017. godine

Opširnije >>>

20/04/2017

Rezultati testa iz Bakteriologije OPŠTA + SPEC 20.04.2017.

Opširnije >>>

13/04/2017

MIKROBIOLOGIJA - Raspored polaganja praktičnog ispita - Aprilski rok 2017. godine

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom

Nastavnici i saradnici

Milošević Vesna, redovni profesor
Mihajlović Ukropina Mira, redovni profesor
Bojić Gordana, vanredni profesor
Hrnjaković Cvjetković Ivana, vanredni profesor, šef Katedre

Gusman Vera, docent
Medić Deana, docent
Patić Aleksandra, asistent
Trudić Anika, asistent
Nikolić Nataša, asistent
Zivlak Branka, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
ivana.hrnjakovic@izjzv.org.rs


 Obaveštenje- promena načina polaganja praktičnog dela ispita


Preparati za praktični deo ispita


Predmeti

Dodiplomska nastava:
 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente medicine)
 
Semestar u kojem se odvija nastava III i IV
Ukupan fond časova 150
Predavanja 90
Vežbe  60
Seminari 3
Kolokvijumi 5

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava IV
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe
30
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

JAVNO ZDRAVLJE (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava VIII
Ukupan fond časova 60
Predavanja 45
Vežbe
15
Časova teorijske nastave 6
Časova praktične nastave 3

 

IMUNOLOGIJA SA VIRUSOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava V
Ukupan fond časova 75
Predavanja 60
Vežbe 45
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

OPŠTA I SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA SA  PARAZITOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava VI
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe 30
Seminari 2
Kolokvijumi 3

 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente zdravstvene nege)
Semestar u kojem se odvija nastava II
Ukupan fond časova 75
Predavanja 60
Vežbe 30
Seminari 1
Kolokvijumi 2


Poslediplomska nastava:

Doktorske studije

AKTUELNOSTI U MIKROBIOLOGIJI I IMUNOLOGIJI (za studente doktorskih studija Kliničke medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9

 

UZROČNICI INFEKCIJA (za studente doktorskih studija Javnog zdravlja)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9


MOLEKULARNA MIKROBIOLOGIJA (za studente doktorskih studija Molekularne medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava IV
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 10


Specijalizacija:

Medicinska mikrobiologija

Metodologija polaganja ispita

MEDICINA

FARMACIJA

STOMATOLOGIJA

ZDRAVSTVENA NEGA

Ispitna pitanja

1. Za studente farmacije

2. Za studente medicine

3. Za studente stomatologije

4. Za studente zdravstvene nege

Preporučena literatura

Obavezna literatura:

  1. Medicinska bakteriologija, Milena Švabić-Vlahović, savremena administracija, Beograd, 2005, 419 str
  2. Imunologija, Vera Jerant-Patić, Budućnost, Novi Sad, 2002, 285 str
  3. Medicinska virusologija, Vera Jerant-Patić, Budućnost, zavod za udžbenike, Beograd 1995, 537 str
  4. Medicinska parazitologija sa mikologijom, Tibor Lepeš, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1988, 185 str

Dopunska literatura:

  1. Medicinska mikrobiologija, Džavec, Melnik, Adelberg, Savremena administracija, BEograd, 1995, 677 str

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic