Aktuelnosti

29/05/2020

Porodična medicina i primarna zdravstvena zaštita - aprilski ispitni rok

Opširnije >>>

11/12/2019

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE NA PREDMETU OPŠTA MEDICINA - ZIMSKI SEMESTAR

Opširnije >>>

23/10/2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Porodična medicina i primarna zdravstvena zaštita

Opširnije >>>

11/10/2019

Opšta medicina za studente stomatologije III godina utorak 7,30-10 predavanja, 10.30-12.30 vežbe

Opširnije >>>

05/09/2019

Ispit iz predmeta Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za opštu medicinu

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
dr.vojnovic@gmail.com

            Šef katedre:Prof. dr Matilda Vojnović, spec. opšte medicine

Članovi Katedre: (po Klinikama)
 
KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU: Prof. dr M. Jovanović, Prof. dr S. Stojanović, Prof. dr M. Matić, Prof. dr Z. Gajinov, Prof. dr S. Prćić, Prof. dr  Z. Golušin, Doc. dr M. Ivkov-Simić, Doc. dr Lj. Vujanović.
 
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI: Prof. dr V. Turkulov, Prof. dr S. Brkić, Prof. dr R. Doder, Prof. dr S. Sević, Prof. dr S. Stefan Mikić, Prof. dr T. Preveden, Prof. dr. N. Kovačević, Prof. dr S. Tomić, Doc. dr M. Ružić, Doc. dr D. Marić, Doc. dr D. Lendak.
 
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU: Prof. dr M. Cvijanović, Prof dr I. Divjak, Prof. dr Svetlana Simić, Doc. dr A. Kopitović, Doc. dr A. Jovanović.
 
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU: Prof. dr M. Cvjetković-Bošnjak, Doc. dr Đenđi Silađi-Mladenović.
 
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE: Prof dr N. Konstantinidis, Prof. dr M. Knežević, Doc. dr Gordana Vijatov Đurić, Doc. dr Danijela Jojkić Pavkov.
 
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU: Prof. dr Artur Bjelica, Prof. dr Zoran Belopavlović
 
DZ NOVI SAD: Prof. dr M. Vojnović, spec. opšte medicine, Asist. dr Sunčica Stankov 

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (III GODINA) NA PREDMETU OPŠTA MEDICINA - ZIMSKI SEMESTAR 2019/2020.
 
Napomena: Za sve nejasnoće u vezi mesta održavanja, predavanja i vežbi studenti se obraćaju odgovarajućim šefovima katedri kojima pripada oblast koju trenutno slušaju.

  1. Opšta medicina (sudenti stomatologije)
  1. Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici (studenti zdravstvene nege)
  1. General medicine (studije stomatologije na engleskom jeziku)
  1. Specijalizacija iz opšte medicine 

         -----------> Specijalizacija iz Opšte medicine, prezentacija

  1. Porodična medicina

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic