Aktuelnosti

04/06/2020

RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

Opširnije >>>

03/06/2020

REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (MEDICINA) ODRŽANOG 03.06.2020. GODINE

Opširnije >>>

03/06/2020

REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (STOMATOLOGIJA) ODRŽANOG 03.06.2020. GODINE

Opširnije >>>

30/05/2020

OTORHINOLARYNGOLOGY - EXAM SCHEDULE FOR ENGLISH STUDENTS

Opširnije >>>

30/05/2020

RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITA ZA STUDENTE MEDICINE, STOMATOLOGIJE, ZDRAVSTVENE NEGE I SER-A U APRILSKOM ROKU

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za otorinolaringologiju

Nastavnici i saradnici

Dankuc Dragan, redovni profesor
Jović Rajko, redovni profesor
Komazec Zoran, redovni profesor
Mitrović Slobodan, redovni profesor
Mumović Gordana, redovni profesor
Savović Slobodan, redovni profesor, šef Katedre
Vlaški Ljiljana, redovni profesor
Buljčik Čupić Maja, vanredni profesor
Jovančević Ljiljana, vanredni profesor
Kljajić Vladimir, vanredni profesor
Lemajić Komazec Slobodanka, vanredni profesor
Dragičević Danijela, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
Pejaković Nemanja, asistent
Tešić Tamara, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
savovics@yahoo.com


OBAVEŠTENjE O IZMENI FORME TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE


PREDAVANJE
Prof. dr Slobodana M. Mitrovića
„FIZIOLOGIJA GUTANJA. POREMEĆAJI GUTANJA.“
„TERAPIJA POREMEĆAJA GUTANJA“


Raspored časova za zimski semetar školske 2019/2020. godineOdluka o minimumu bodova na testu


Ispitna pitanja


Obaveštenje studentima SER o polaganju ispita Medicinske osnove poremećaja glasa i govora


Obaveštenje studentima svih studijskih programa  (IAS medicine, IAS stomatologije, SER) o potvrdi izlaska na test na Katedri za otorinolaringologiju


Obaveštenje studentima SRE o potvrdi izlaska na ispit za predmet Fonijatrija


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic