Aktuelnosti

05/12/2019

Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za decembarski rok

Opširnije >>>

02/12/2019

Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u decembarskom roku

Opširnije >>>

02/12/2019

Termini ispita u decembarskom ispitnom roku koje organizuje Katedra za zdravstvenu negu

Opširnije >>>

29/11/2019

Multidisc. int. zdr. nega - rezultati testa održanog 28.11.2019. i termin upisa ocena

Opširnije >>>

22/11/2019

Zdravstvena nega hirurških bolesnika sa hirurgijom - novembarski ispitni rok

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za zdravstvenu negu

Nastavnici i saradnici

Andrijević Ilija, redovni profesor
Milutinović Dragana, redovni profesor
Matijašević Jovan, vanredni profesor
Živković Dragana, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
Brestovački Svitlica Branislava, docent
Lalić Ivica, docent
Lalić Nensi, docent
Malenković Goran, docent
Matić Aleksandra, docent

Pajić Miloš, docent
Simin Dragana, docent, šef Katedre
Tomić Sanja, docent
Dolinaj Vladimir, asistent sa doktoratom
Hromiš Sanja, asistent sa doktoratom
Stojaković Nataša, asistent sa doktoratom
Aranđelović Branimirka, asistent
Božić Andrea, asistent
Dondo Ivana, asistent
Karadeglija Marija, asistent
Koledin Slađana, asistent
Mikić Milena, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
dragana.simin@mf.uns.ac.rs

Termini konsultacija nastavnika i saradnika


UPUTSTVO - OD PRIJAVE DO ODBRANE ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA


UPUTSTVO - OD PRIJAVE DO ODBRANE ZAVRŠNOG – MASTER RADA


PRIJAVE I IZDAVANJE REŠENJA ZA DIPLOMSKE I ZAVRŠNE MASTER RADOVE


Raspored predavanja i vežbi, školska 2018/2019.

I GODINA STUDIJA

II GODINA STUDIJA

III GODINA STUDIJA

IV GODINA STUDIJA

MASTER STUDIJE


Slajdovi sa predavanja


Ispitna pitanja

  • Ispitna pitanja iz predmeta "Metodika nastave zdravstvene nege" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Radiologija" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Opšta zdravstvena nega I" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Hirurgija i nega  hirurških bolesnika" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Zdravstvena nega za fizioterapeute" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Opšta zdravstvena nega II" možete preuzeti ovde

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic