Mapa fakulteta - Nastavne baze

Mapa fakulteta

                              

1. Medicinski fakultet
2. Zavod sa transfuziju krvi Vojvodine
3. Zavod za farmaciju
4. Centar za sudsku medicinu, toksikologiju i medicinsku genetiku
5. Centar za radiologiju i Centar za laboratorijsku medicinu
6. Poliklinika
7. Klinika za infektivne bolesti
8. Urgentni centar
9. Klinika za oftalmologiju i Klinika za ORL
10. Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Klinika za urologiju
11. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
12. Klinika za kožno-venerične bolesti
13. Klinika za neurohirurgiju, Klinika za vaskularnu i transplatacionu hirurgiju, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju
14. Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinika za hematologiju
15. Klinika za medicinsku rehabilitaciju
16. Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplatacionu hirurgiju
17. Klinika za psihijatriju i Klinika za neurologiju
18. Centar za patolgoju i histologiju
19. Institut za javno zdravlje Vojvodine
20. Klinika za stomatologiju Vojvodine
21. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
22. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – Klinika za pedijatriju i Klinika za dečju hirurgiju

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic