Aktuelnosti

Sekcija za međunarodnu saradnju

Sekcija za međunarodnu saradnju i strane studente obuhvata ne samo razmenske programe već i rad više organizacija koje se bave volonterskim radom. Detaljnije o volonterskom radu možete videti na dnu stranice.
 
Organizacije koje se nalaze u sklopu sekcije su:
 
EMSA Novi Sad, član European Medical Students Association
IFMSA LC Novi Sad, član IFMSA Serbia, članice International Federation of Medical Students Associations
Erasmus +
 
Studentima našeg fakulteta su dostupne različite razmene u okviru ovih organizacija, ali i posebno, u okviru drugih razmenskih programa. Sekcija za međunarodnu saradnju i strane studente objedinjuje sve razmene koje su dostupne na našem fakultetu.
 
Koordinatori sekcije za akademsku 2018/19 su:
 
Za EMSA razmenu – Jelena Teodosić
Za IFMSA razmenu – Marija Šipka, Darinka Ostojić i Marko Kosanović
Za razmenu sa Rusijom – Aleksandar Šipka
Za ERASMUS + i ostale razmene – Anja Ponjević i Anja Ševo
 
Facebook stranica sekcije
 
Razmena u okviru organizacije EMSA Novi Sad - Twinning project
 
Twinning Projekat je bilateralna razmena studenata između dva partnerska fakulteta. Studenti jednog fakulteta prvo posećuju partnerski fakultet u trajanju od 5 do 10 dana, nakon čega studenti drugog fakulteta uzvraćaju posetu. Broj studenata iznosi oko 10, u zavisnosti od dogovora dva fakulteta, dve EMSA organizacije koja sprovode projekat.
 
Programski, poseta se sastoji od radionica i predavanja na fakultetu domaćina u prepodnevnim časovima, dok se u poslepodnevnim časovima gosti upoznaju sa kulturnom ponudom i istorijom grada i države domaćina, načinom života mladih, situacijama u kojima se nalaze njihove kolege vršnjaci, ali i društvenim životom. Osim akademskog, društvenog i zabavnog karaktera, ovaj program učesnicima donosi i druge prednosti, pre svega stvaranje kontakata u inostranstvu, širenje mreže svojih poznanika i kolega, kao i sticanje novih iskustava u zemlji domaćina.
 
Svake godine se ide u posetu drugom partnerskom univerzitetu. Neki od prethodnih projekata bili su sa univerzitetima u Istanbulu, Varšavi, Vircburgu, Bukureštu.
 
EMSA twinning projekti su dostupni svim smerovima, a odabir se vrši prvenstveno na osnovu aktivnosti u volonterskim akcijama EMSA i IFMSA organizacije.
 
Za više informacija posetite:
 
https://emsa-europe.eu/
https://www.facebook.com/emsamfns/
https://www.instagram.com/emsanovisad/?fbclid=IwAR0aetwcrWl81-jBKZLit_JwGg476w4FHCvVyK2iphkOXvQ9ZOtzJGf4JgM
 
Razmene u okviru organizacije IFMSA Serbia
 
Razmena u okviru IFMSA Serbia organizacije podrazumeva profesionalnu ili naučnu praksu u trajanju od mesec dana u zemljama Evrope i sveta. Svake godine u opticaju bude oko 20 zemalja, odnosno 20 razmenskih mesta.
 
Profesionalna razmena podrazumeva pohađanje prakse u bolnici na izabranom odeljenju u trajanju od 20 radnih dana, dok naučna razmena podrazumeva učešće na aktuelnom projektu lekara zaposlenih na univerzitetu ili klinici. Za profesionalnu razmenu mogu da konkurišu studenti od 3. godine studija medicine, a za naučnu sve godine.
 
Student prilikom potpisivanja ugovora sa organizacijom plaća kotizaciju kojom se obezbeđuje praksa, smeštaj i minimum jedan obrok dnevno u zemlji domaćinu.
 
Odabir zemalja se odvija na osnovu licitacije prilikom koje student koji se nalazi na vrhu liste ima prvi pravo odabira. Za rangiranje studenata uzima se u obzir godina studija, prosek, volonterska aktivnost u okviru IFMSA i EMSA organizacije i aktivnost u socijalnom programu prilikom posete stranih studenata (kontakt osobe)
 
Svake godine primamo strane studente, obezbeđujemo im smeštaj, hranu, organizujemo im akademski ali i socijalni program. Svako je dobrodošao da se priključi aktivnostima socijalnog programa i tako stvori nove kontakte, ali i skupi bodove za narednu razmensku sezonu. Naredna poseta studenata očekuje se tokom avgusta.
 
Za više informacija posetite:
 
https://ifmsa.org/
http://ifmsa-serbia.org/
https://www.facebook.com/ifmsans/
https://www.facebook.com/groups/633837993673389/
 
Razmene u okviru ERASMUS +
 
Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja i usavršavanja, mladih i sporta, u cilju unapređenja Evropskog obrazovnog prostora. Program Erazmus + na našem Fakultetu pre svega funkcioniše kao program za mobilnost/razmenu studenata i osoblja.
 
Studenti imaju priliku da odredjeni deo studijskog programa (semestar ili školsku godinu) provedu na nekom od univerziteta u inostranstvu i da im se nakon završetka mobilnosti aktivnosti (odslušana i odvežbana nastava i/ili položeni ispiti - ESPB) priznaju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
 
Mogućnost prijavljivanja za stipendije oglašava se putem konkursa koji se objavljuje na web stranici Univerziteta u Novom Sadu i web stranicama Fakulteta. Konkurs sadrži sve neophodne informacije vezane za konkretnu mobilnost (period mobilnosti, broj raspoloživih mesta, potrebnu dokumentaciju sa linkovima za preuzimanje dokumenata, link ka web stranici univerziteta u inostrantstvu, itd.)
 
Svi studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu da se prijavljuju za Erasmus+ mobilnost isključivo preko matičnog fakulteta, odnosno konkursa koje objavljuje Univerzitet u Novom Sadu
 
Studenti mogu da se prijavljuju za razmenu na
  • Svim nivoima studija (osnovne, master i doktorske)
  • Za sve discipline navedene u konkursu
Važno je napomenuti da student može da konkuriše za razmenu u okviru Erasmus+ programa SAMO JEDNOM NA ODREDJENOM NIVOU STUDIJA, bez obzira na dužinu trajanja razmene. Studenti integrisanih akademskih studija mogu da idu na razmenu 2 puta u toku studija (jednom kao studenti osnovnih studija i jednom kao studenti master studija)
 
Period koji studenti provode na razmeni je od 3-12 meseci – u zavisnosti od uslova koji su navedeni u konkursu.
 
Od ove godine, Srbija ima status PROGRAMSKE ZEMLJE, što će doneti izvesne izmene u smislu da će stipendije biti uskladjene sa stipendijama koje se dodeljuju studentima iz programskih zemalja, što je značajno niže u odnosu na dosadašnje iznose.
 
Letnja praksa na Medicinskom univerzitetu Sechenov u Moskvi i Medicinskoj akademiji u Iževsku
 
Kratak opis stručne prakse:
 
Obavljanje stručne prakse na univerzitetskim klinikama u Moskvi i Iževsku ima za cilj sticanje znanja i veština iz internističkih, ili hirurških grana, prema rasporedu studenata koji pravi fakultet organizator letnje prakse.
 
Uobičajeno je pravilo da studenti IV godine medicine pohađaju internistička odeljenja, dok studenti V godine medicine pohađaju hirurška odeljenja. Stručnu praksu u Iževsku mogu pohađati i studenti III godine medicine.
 
Praktičan rad na klinikama se sprovodi svakim radnim danom od jutarnjih časova u trajanju koje će biti utvrđeno dogovorom između lekara specijalista i studenata.
 
Preostalo vreme tokom dana je rezervisano za slobodne aktivnosti, kao i fakultativne grupne obilaske grada i njegovih znamenitosti koje organizuju domaćini.
 
Glavne informacije
 
Period mobilnosti- Po potpisivanju ugovora o saradnji između fakulteta informacija će biti prosleđena studentima u konkursu koji se održava krajem aprila. Praksa se održava okvirno krajem jula ili početkom avgusta.
 
Broj raspoloživih mesta:
 
Moskva- 10 mesta (5 mesta za studente V godine+ 5 mesta za studente IV godine studija)
 
Iževsk- 2 mesta.
 
Putni troškovi:
 
Univerzitet domaćin obezbeđuje smeštaj i obroke učesnika programa mobilnosti.
 
Medicinski fakultet snosi troškove povratnih avionskih karata (10+2) do Moskve. Ostale troškove studenti snose sami.
 
Studenti su sami odgovorni za organizaciju putovanja (transfer, putno zdravstveno osiguranje, troškove izdavanja vize (za Iževsk), rezervacije avionskih karata, kupovinu voznih karata i ostalo).
Potrebna dokumentacija:
 
-Izvod ocena sa konačnim prosekom ocena.
 
Po prikupljanju dokumentacije i isteku konkursa sledi rangiranje studenata i objavljivanje rezultata rang liste. 
 
VOLONTERSKI RAD U OKVIRU EMSA NOVI SAD I IFMSA SERBIA LC NOVI SAD
 
EMSA Novi Sad deo je mreže European Medical Students Association koja objedinjuje fakultete iz zemalja Evrope i delove Azije i Afrike koji su kulturnim nasleđem i ekonomskim odličjima blisko povezani sa Evropom. Sedište EMSA-e je u Briselu. Među mnogobrojnim partnerima EMSA-e su i: AMSA, EPSA, EDSA, IFMSA i IFISO. EMSA Novi Sad je prvi predstavnik EMSA-e u Srbiji i postoji od 2003. godine.
 
IFMSA – Serbia (Komitet za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine – Srbija) je udreženje studenata koje okuplja medicinare širom Srbije. Udruženje je osnovano 1953. godine u Beogradu, a iste godine postaje i punopravni član Međunarodnog Udruženja Studenta Medicine – International Federation of Medical Students Associations (IFMSA).
 
Cilj organizacija je edukacija studenata, društveni aktivizam, promocija nauke, promocija internacionalne razmene, promocija interdisciplinare saradnje zdravstvenih radnika, obogaćivanje studentskog kulturnog života i povezivanje mladih entuzijasta.
 
Tokom prethodnih godina smo pokrenuli i učestvovali na velikom broju projekata među kojima su: Bolnica za medvediće, Farmakoterapijski pristup (u saradnji sa PSANS-om), Twinning project, Clinical skills, Osnove hiruškog šivenja, Medicina i filmovi, Serbian language course, Škola znakovnog jezika, Mentor projekat, veći broj projekata vezanih za javno zdravlje, IMSCNS, Obrazovanjem protiv pušenja, i drugi.
 
Koordinatori projekata za akademsku 2018/19. su:
Koordinator za rad sa decom – Tijana Boganč
Koordinator za medicinsku edukaciju – Teodora Dražić
Koordinatori za javno zdravlje – Aleksandra Ralić i Aleksandar Avramović
 
Detaljniji opis akcija koje sprovodimo, kao i fotografije sa prethodnih akcija možete pronaći na facebook stranicama:
 
https://www.facebook.com/emsamfns/
https://www.facebook.com/ifmsans/
 
Ukoliko želite da se priključite radu organizacija priključite se facebook grupi
 
https://www.facebook.com/groups/1654630047928989/
 
a možete i popuniti upitnik da vas lično imamo u evidenciji
 
https://docs.google.com/forms/d/11BO5RLdGsuJOIn8_Ib-_85_HRYLivMhRAcSXVJGglrQ/edit
 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic