Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2016/2017.

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 05.10.2016.
 Andrijević Ilija 05.10.2016.
 Andrijević Ljiljana 05.10.2016.
 Atanacković Krstonošić Milica 05.10.2016.
 Babić Nikola 05.10.2016.
 Babović Siniša 05.10.2016.
 Bajkin Branislav 05.10.2016.
 Barak Oto 05.10.2016.
 Bijelović Sanja 05.10.2016.
 Bjelica Artur 05.10.2016.
 Blažić Larisa 06.10.2016.
 Bogavac Mirjana 23.06.2016.
 Bodanović Jovo 23.06.2016.
 Bogdanović Stojanović Dragana 04.01.2016.
 Bokor Bratić Marija 23.06.2016.
 Bošković Ksenija 23.06.2016.
 Božić Ksenija 23.06.2016.
 Božin Biljana 23.06.2016.
 Brestovački Svitlica Branislava 21.12.2015.
 Brkanić Tatjana 31.12.2015.
 Brkić Snežana 23.06.2016.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 23.06.2016.
 Cigić Tomislav 04.01.2016.
 Cvejić Jelena 04.01.2016.
 Cvijanović Milan 21.12.2016.
 Cvjetković Dejan 24.06.2016.
 Cvjetković Bošnjak Mina 24.06.2016.
 Čabarkapa Velibor 24.06.2016.
 Čanadanović Vladimir 24.06.2016.
 Čanak Grozdana 24.06.2016.
 Čanković Miloš 24.06.2016.
 Čapo Ivan 29.08.2016. 
 Četojević Simin Dragana 24.06.2016.
 Čemerlić Ađić Nada 04.01.2016.
 Ćebović Tatjana 24.06.2016.
 Ćelić Dejan 24.06.2016.
 Ćosić Gorana 24.06.2016.
 Ćurčić Aleksandar 24.06.2016.
 Ćurić Nikola 24.06.2016.
 Dankuc Dragan 24.06.2016.
 Dickov Aleksandra 04.01.2016.
 Divjak Ivana 05.01.2016.
 Doder Radoslava 05.01.2016.
 Dodić Slobodan 24.06.2016.
 Doronjski Aleksandra 24.06.2016.
 Dragičević Danijela 05.01.2016.
 Drapšin Miodrag 05.01.2016.
 Drašković Biljana 24.06.2016.
 Drašković Dragan 24.06.2016.
 Dugandžija Tihomir 24.06.2016.
 Đerić Mirjana 24.06.2016.
 Đilas Ivanović Dragana 05.01.2016.
 Đolai Matilda 05.10.2016.
 Đurđević Mirković Tatjana 24.06.2016.
 Đurđević Srđan 24.06.2016.
 Đurić Milanko 05.01.2016.
 Đurić Mirna 24.06.2016.
 Erak Marko 05.10.2016.
 Eri Živka 24.06.2016.
 Erić Mirela 24.06.2016.
 Fabri Milotka 05.01.2016.
 Gajdobranski Đorđe 24.06.2016.
 Gajinov Zorica 24.06.2016.
 Gavarić Neda 24.06.2016.
 Gebauer Bukurov Ksenija 24.06.2016.
 Gojković Zoran 23.12.2015.
 Goločorbin Kon Svetlana 07.12.2016.
 Golubović Andrija 07.06.2016.
 Golubović Špela 24.11.2015.
 Grebeldinger Slobodan 24.06.2016.
 Grujičić Maja 07.12.2016.
 Grujić Letić Nevena 24.06.2016.
 Grujić Nikola 05.01.2016.
 Grujić Zorica 05.01.2016.
 Gusman Vera 27.10.2015.
 Gvozdenović Ljiljana 24.06.2016.
 Harhaji Vladimir 24.06.2016.
 Horvat Olga 24.06.2016.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 24.06.2016.
 Ičin Tijana 24.06.2016.
 Ilić Đorđe 24.06.2016.
 Ilić Miroslav D. 24.06.2016.
 Ilic Miroslav P. 24.06.2016.
 Ilić Miroslav Pulmologija 24.06.2016.
 Ilić Tatjana 05.01.2016.
 Ilinčić Branislava 01.12.2016.
 Ivanov Dejan 30.12.2015.
 Ivanov Igor 24.06.2016.
 Ivanović Kovačević Svetlana 05.01.2016.
 Ivanović Vladimir 24.06.2016.
 Ivetić Vesna 10.10.2016.
 Ivković Kapicl Tatjana 05.01.2016.
 Janjić Zlata 05.01.2016.
 Jelesić Zora 05.01.2016.
 Jevtić Marija 24.06.2016.
 Jokić Radoica 24.06.2016.
 Jovančević Ljiljana 24.06.2016.
 Jovanović Marina 24.06.2016.
 Jovanović Galović Aleksandra 29.08.2016. 
 Jovanović Privrodski Jadranka 24.06.2016.
 Jović Rajko 05.01.2016.
 Jovićević Mirjana 24.06.2016.
 Jovičić Bata Jelena 08.12.2016. 
 Jung Robert 05.01.2016.
 Kapamadžija Aleksandra 24.06.2016.
 Katanić Dragan 05.01.2016.
 Kavečan Ivana 24.06.2016.
 Kiralj Aleksandar 05.08.2016.
 Klašnja Aleksandar 24.06.2016.
 Kljajić Vladimir 05.01.2016.
 Knežević Aleksandar 07.12.2016.
 Knežević Pogančev Marija 05.01.2016.
 Knežević Ušaj Slavica 24.06.2016.
 Knežević Violeta 24.06.2016.
 Kojić Vesna 24.06.2016.
 Kolarović Jovanka 24.06.2016.
 Komazec Zoran 05.01.2016.
 Konstantinidis Georgios 05.01.2016.
 Konstantinidis Nada 24.06.2016.
 Kopitović Ivan 05.01.2016.
 Kopitović Vesna 24.06.2016.
 Koprivšek Katarina 05.01.2016.
 Kosjerina Zdravko 05.10.2016.
 Kovačev Zavišić Branka 24.06.2016.
 Kovačević Dragan 24.06.2016.
 Kovačević Pavle 24.06.2016.
 Kozić Duško 24.06.2016.
 Krstonošić Bojana 24.06.2016.
 Krstonošić Veljko 05.01.2016.
 Kuruc Vesna 05.01.2016.
 Kvrgić Svetlana 24.06.2016.
 Lainović Tijana 30.12.2016.
 Lalić Popović Mladena 23.06.2016.
 Lalošević Dušan 23.06.2016.
 Lovrenski Jovan 23.06.2016.
 Lučić Miloš 23.06.2016.
 Lučić Silvija 23.06.2016.
 Lukač Damir 23.06.2016.
 Lukić Panin Violeta 23.06.2016.
 Mandić Aljoša 23.10.2015.
 Marić Daniela 23.06.2016.
 Marić Dušan 23.06.2016.
 Marić Dušica 23.06.2016.
 Marković Dubravka 05.01.2016.
 Marušić Goran 23.06.2016.
 Matić Aleksadra 15.09.2016. 
 Matić Milan 23.06.2016.
 Matijašević Jovan 23.06.2016.
 Medić Deana 23.06.2016.
 Medić Stojanoska Milica 23.06.2016.
 Mihailović Jasna 23.06.2016.
 Mihajlović Bogoljub 23.06.2016.
 Mihajlović Ukropina Mira 06.01.2016.
 Mijatović Jovanović Vesna 23.06.2016.
 Mijatović Vesna 23.06.2016.
 Mikov Aleksandra 07.12.2016.
 Mikov Ivan 23.06.2016.
 Mikov Momir 07.12.2016.
 Miladinov Mikov Marica 06.01.2016.
 Milankov Miroslav 23.06.2016.
 Milić Nataša 23.06.2016.
 Milijašević Boris 23.06.2016.
 Milošević Biljana 06.01.2016.
 Milošević Nataša 23.06.2016.
 Milošević Vesna 23.06.2016.
 Milutinović Dragana 15.12.2016.
 Mirković Siniša 23.06.2016.
 Mišić Pavkov Gordana 06.01.2016.
 Mitić Gorana 23.06.2016.
 Mitić Igor 23.06.2016.
 Mitrović Milena 06.01.2016.
 Mitrović Slobodan 23.10.2015.
 Mladenović Segedi Ljiljana 23.06.2016.
 Mrđanović Jasminka 23.06.2016.
 Mumović Gordana 23.06.2016.
 Nađ Čongor 06.01.2016.
 Naumović Nada 23.06.2016.
 Nikolić Ivan 28.12.2015.
 Nikolić Olivera  06.01.2016. 
 Ninković Srđan 23.06.2016.
 Novakov Mikić Aleksandra 26.11.2015.
 Novaković Budimka 07.12.2016.
 Novaković Paro Jovanka 23.06.2016.
 Obradović Dušanka 05.08.2016.
 Ostojić Jelena 05.08.2016.
 Panić Gordana 06.01.2016.
 Panjković Milana 23.06.2016.
 Pasternak Janko 23.06.2016.
 Pavlović Katica 06.01.2016.
 Perin Branislav 06.01.2016.
 Petković Stojan 07.12.2016.
 Petronijević Branislava 23.06.2016.
 Petrović Bojan 23.06.2016.
 Petrović Đorđe (ginekologija) 25.10.2016. 
 Petrović Đorđe (stomatologija) 23.06.2016.
 Petrović Kosta 06.01.2016.
 Petrović Ljubomir 23.06.2016.
 Petrović Milovan 23.06.2016.
 Petrović Slobodanka 23.06.2016.
 Petrović Tomislav 06.01.2016.
 Petrović Vladimir 23.06.2016.
 Pilija Vladimir 23.06.2016.
 Popadić Gaćeša Jelena 06.10.2016.
 Popović Jovan 23.06.2016.
 Popović Lazar 23.06.2016.
 Popović Milka 23.06.2016.
 Popović Petrović Svetlana 23.06.2016.
 Popović Stevan 06.01.2016.
 Poša Mihalj 23.06.2016.
 Považan Đorđe 23.06.2016.
 Prćić Sonja 06.01.2016.
 Protić Mlađan 23.06.2016.
 Puškar Tatjana 23.06.2016.
 Rabi Žikić Tamara 05.08.2016.
 Radojčić Branka 23.06.2016.
 Radovanović Dragana 01.02.2016.
 Radovanović Zoran 12.11.2015.
 Rakić Dušica 23.06.2016.
 Rašković Aleksandar 23.06.2016.
 Redžek Aleksandar 23.06.2016.
 Ružić Maja 23.06.2016.
 Sabo Ana 23.06.2016.
 Sakač Dejan 09.11.2015.
 Samojlik Isidora 07.12.2016.
 Savić Aleksandar 23.06.2016.
 Savić Dragan 23.06.2016.
 Savović Slobodan 23.06.2016.
 Sebenji Ana 11.01.2016.
 Sečen Nevena 23.06.2016.
 Sečen Svetozar 07.12.2016.
 Sekulić Slobodan 14.12.2016.
 Semnić Marija 23.06.2016.
 Semnić Robert 23.06.2016.
 Simić Svetlana 23.06.2016.
 Simin Dragana 23.06.2016.
 Slankamenac Petar 11.01.2016.
 Spasojević Slobodan 23.06.2016.
 Srdić Galić Biljana 27.06.2016.
 Srđenović Čonić Branislava 27.06.2016.
 Stanić Danica 30.12.2015.
 Stanković Milan 27.06.2016.
 Stankov Karmen 27.06.2016.
 Stefan Mikić Sandra 11.01.2016.
 Stilinović Nebojša 27.06.2016.
 Stojanac Igor 27.06.2016.
 Stojanović Sanja 27.06.2016.
 Stojanović Vesna 27.06.2016.
 Stojšin Ivana 11.01.2016.
 Stokić Edita 27.06.2016.
 Stošić Zoran 27.06.2016.
 Suđi Jan 11.01.2016.
 Suvajdžić Ljiljana 27.06.2016.
 Šarčev Ivan 11.01.2016.
 Šušak Stamenko 11.01.2016.
 Tepavčević Vesna 11.01.2016.
 Til Viktor 11.01.2016.
 Tomašević Todorović Snežana 11.01.2016.
 Tomić Sanja 27.06.2016.
 Tomić Naglić Dragana 27.06.2016.
 Tomić Zdenko 11.01.2016.
 Torović Ljilja 27.06.2016.
 Trifunović Jasna 27.06.2016.
 Trivunić Dajko Sandra 27.06.2016.
 Trninić Pjević Aleksandra 11.01.2016.
 Turkulov Vesna 27.06.2016.
 Ukropina Snežana 25.01.2017.
 Uram Benka Ana 05.01.2016.
 Urošević Ivana 11.01.2016.
 Uvelin Arsen 27.06.2016.
 Varga Jan 11.01.2016.
 Vasović Velibor 07.12.2016.
 Vejnović Tihomir 11.01.2016.
 Velicki Lazar 27.06.2016.
 Veljović Tanja 05.10.2016. 
 Vijatov Đurić Gordana 27.06.2016.
 Vlaški Jovan 11.01.2016.
 Vlaški Ljiljana 27.06.2016.
 Vojinov Saša 27.06.2016.
 Vojinović Matilda 27.06.2016.
 Veselinović Igor 11.01.2016.
 Vojvodić Svetlana 30.12.2016.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 11.01.2016.
 Vučković Biljana 27.06.2016.
 Vučković Dejan 27.06.2016.
 Vučković Nada 27.06.2016.
 Vučković Nikola 11.01.2016.
 Vukmirović Saša 27.06.2016.
 Vuleković Petar 26.01.2016.
 Žarkov Marija 27.06.2016.
 Živković Dragana 27.06.2016.
 Živojinov Mirjana 27.06.2016.
 Zvezdin Biljana 27.06.2016.

 Arhiva:


 

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic