Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2017.

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 20.06.2017.
 Andrejić Višnjić Bojana 08.05.2017.
 Andrijević Ilija 19.07.2017.
 Andrijević Ljiljana 19.07.2017.
 Atanacković Krstonošić Milica 19.07.2017.
 Babić Nikola 19.07.2017.
 Babović Siniša 20.07.2017.
 Bajkin Branislav 20.07.2017.
 Barak Oto 27.06.2017.
 Bećarević Mirjana 20.06.2017.
 Bijelović Sanja 20.06.2017.
 Bjelica Artur 20.07.2017.
 Blažić Larisa 20.07.2017.
 Bogavac Mirjana 20.06.2017.
 Bogdanović Jovo 14.09.2017.
 Bodganović Stojanović Dragana 20.07.2017.
 Bokor Bratić Marija 20.07.2017.
 Bošković Ksenija 20.06.2017.
 Božić Ksenija 23.06.2017.
 Božin Biljana 27.06.2017.
 Brestovački Svitlica Branislava 05.04.2017.
 Brkić Snežana 20.06.2017.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 20.07.2017.
 Čabarkapa Velibor 11.07.2017.
 Čanadanović Vladimir 21.07.2017.
 Čanak Grozdana 21.07.2017.
 Čanković Dušan 30.08.2017.
 Čanković Miloš 24.07.2017.
 Čapo Ivan 20.06.2017.
 Ćebović Tatjana 25.07.2017.
 Ćelić Dejan 20.06.2017.
 Čemerlić Ađić Nada 24.07.2017.
 Četojević Simin Dragana 11.09.2017.
 Cigić Tomislav 20.07.2017.
 Ćurčić Aleksandar 24.07.2017.
 Ćurić Nikola 24.07.2017.
 Cvejić Jelena 21.07.2017.
 Cvijanović Milan 13.07.2017.
 Cvjetković Bošnjak Mina 20.06.2017.
 Cvjetković Dejan 20.07.2017.
 Dankuc Dragan 21.06.2017.
 Demeši Drljan Čila 13.09.2017.
 Dickov Aleksandra 23.06.2017.
 Divjak Ivana 24.07.2017.
 Doder Radoslava 24.07.2017.
 Dodić Slobodan 20.04.2017.
 Doronjski Aleksandra 21.06.2017.
 Dragičević Danijela 24.07.2017.
 Dragovac Gorana 21.06.2017.
 Drapšin Miodrag 25.07.2017.
 Drašković Biljana 24.07.2017.
 Drašković Dragan 24.07.2017.
 Dugandžija Tihomir 21.06.2017.
 Erak Marko 25.07.2017.
 Eri Živka 25.07.2017.
 Erić Mirela 21.06.2017.
 Fabri Milotka 25.07.2017.
 Đerić Mirjana 21.06.2017.
 Đilas Ivanović Dragana 24.07.2017.
 Đolai Matilda 02.06.2017.
 Đurđević Srđan 12.04.2017.
 Đurđević Mirković Tatjana 21.06.2017.
 Đurić Dejan 21.06.2017.
 Đurić Milanko 24.07.2017.
 Đurić Mirna 21.06.2017.
 Gajdobranski Đorđe 21.06.2017.
 Gajinov Zorica 21.06.2017.
 Gavarić Neda 25.07.2017.
 Gebauer Bukurov Ksenija 25.07.2017.
 Gojković Zoran 25.07.2017.
 Goločorbin Kon Svetlana 26.06.2017.
 Golubović Andrija 13.07.2017.
 Golubović Špela 25.07.2017.
 Grebeldinger Slobodan 26.07.2017.
 Grujić Jasmina 13.07.2017.
 Grujić Letić Nevena 26.07.2017.
 Grujić Nikola 27.07.2017.
 Grujić Zorica 21.06.2017.
 Grujičić Maja 12.07.2017.
 Gusman Vera 13.04.2017.
 Gvozdenović Ljiljana 22.06.2017.
 Harhaji Sanja 30.08.2017.
 Harhaji Vladimir 26.07.2017.
 Horvat Olga 21.06.2017.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 21.06.2017.
 Ičin Tijana 06.04.2017.
 Ilić Đorđe 26.07.2017.
 Ilić Miroslav 26.07.2017.
 Ilić D. Miroslav 26.07.2017.
 Ilić P. Miroslav 26.07.2017.
 Ilić Tatjana 26.07.2017.
 Ilinčić Branislava 22.06.2017.
 Ivanov Dejan 09.06.2017.
 Ivanov Igor 26.07.2017.
 Ivanović Kovačević Svetlana 26.07.2017.
 Ivković Kapicl Tatjana 10.05.2017.
 Janjić Zlata 27.07.2017.
 Jevtić Marija 12.09.2017.
 Jokić Radoica 22.06.2017.
 Jovančević Ljiljana 22.06.2017.
 Jovanović Darjana 10.04.2017.
 Jovanović Galović Aleksandra 14.07.2017.
 Jovanović Marina 22.06.2017.
 Jovanović Mladen 18.08.2017.
 Jovanović Privrodski Jadranka 22.06.2017.
 Jovanović Radmila 22.06.2017.
 Jović Rajko 27.07.2017.
 Jovićević Mirjana 27.07.2017.
 Jovičić Bata Jelena 12.07.2017.
 Jung Robert 27.07.2017.
 Kavečan Ivana 12.05.2017.
 Kiralj Aleksandar 22.06.2017.
 Klašnja Aleksandar 22.06.2017.
 Kljajić Vladimir 22.06.2017.
 Knežević Aleksandar 22.06.2017.
 Knežević Pogančev Marija 27.07.2017.
 Knežević Ušaj Slavica 22.06.2017.
 Knežević Violeta 20.04.2017.
 Kojić Vesna 13.09.2017.
 Kolarović Jovanka 27.07.2017.
 Komazec Zoran 22.06.2017.
 Konstantinidis Georgios 27.07.2017.
 Konstantinidis Nada 27.07.2017.
 Kopitović Ivan 27.07.2017.
 Kopitović Vesna 28.07.2017.
 Koprivšek Katarina 28.07.2017.
 Kovačević Dragan 28.07.2017.
 Kovačević Pavle 28.07.2017.
 Kozić Duško 12.09.2017.
 Krstonošić Bojana 10.05.2017.
 Krstonošić Veljko 28.07.2017.
 Kuhajda Ivan 22.06.2017.
 Kuruc Vesna 28.07.2017.
 Kvrgić Svetlana 22.06.2017.
 Lainović Tijana 13.07.2017.
 Lalić Popović Mladena 28.07.2017.
 Lalošević Dušan 04.05.2017.
 Lovrenski Jovan 22.06.2017.
 Lučić Miloš 22.06.2017.
 Lučić Silvija 13.04.2017.
 Lukač Damir 28.07.2017.
 Mandić Aljoša 22.06.2017.
 Marić Daniela 01.08.2017.
 Marić Dušan 01.08.2017.
 Marić Dušica 01.08.2017.
 Marković Dubravka 01.08.2017.
 Marušić Goran 01.08.2017.
 Matić Aleksandra 22.06.2017.
 Matić Milan 22.06.2017.
 Matijašević Jovan 01.08.2017.
 Medić Deana 22.06.2017.
 Medić Stojanoska Milica 22.06.2017.
 Mihailović Jasna 08.08.2017.
 Mihajlović Ukropina Mira 22.06.2017.
 Mijatović Vesna 22.06.2017.
 Mijatović Jovanović Vesna 22.06.2017.
 Mikov Aleksandra 07.07.2017.
 Mikov Ivan 23.06.2017.
 Mikov Momir 11.09.2017.
 Mikulić Mira 01.09.2017.
 Miladinov Mikov Marica 01.08.2017.
 Milankov Miroslav 01.08.2017.
 Milić Nataša 06.07.2017.
 Milijašević Boris 22.06.2017.
 Milošević Biljana 01.08.2017.
 Milošević Nataša 11.07.2017.
 Milošević Vesna 22.06.2017.
 Milutinović Dragana 22.06.2017.
 Mirković Siniša 22.06.2017.
 Mišić Pavkov Gordana 12.04.2017.
 Mitić Gorana 13.09.2017.
 Mitić Igor 02.08.2017.
 Mitrović Milena 22.06.2017.
 Mitrović Slobodan 20.04.2017.
 Mladenović Segedi Ljiljana 02.08.2017.
 Mrđanović Jasminka 02.08.2017.
 Mumović Gordana 22.06.2017.
 Nađ Čongor 02.08.2017.
 Naumović Nada 06.07.2017.
 Nikolić Aleksandra 22.06.2017.
 Nikolić Ivan 02.08.2017.
 Nikolić Jelena 11.07.2017.
 Nikolić Olivera 02.08.2017.
 Ninković Srđan 02.08.2017.
 Novaković Budimka 28.07.2017.
 Novaković Paro Jovanka 22.06.2017.
 Obradović Dušanka 07.07.2017.
 Ostojić Jelena 14.07.2017.
 Panić Gordana 03.08.2017.
 Panjković Milana 14.07.2017.
 Pasternak Janko 03.08.2017.
 Pavlović Katica 03.08.2017.
 Petković Stojan 13.07.2017.
 Petronijević Branislava 03.08.2017.
 Petrović Bojan 03.08.2017.
 Petrović Đorđe (ginekologija) 08.08.2017.
 Petrović Đorđe (stomatologija) 22.06.2017.
 Petrović Ljubomir 08.08.2017.
 Petrović Milovan 13.04.2017.
 Petrović Slobodanka 08.08.2017.
 Petrović Tomislav 08.08.2017.
 Petrović Vladimir 22.06.2017.
 Pilija Vladimir 08.08.2017.
 Pilipović Ana 10.07.2017.
 Popadić Gaćeša Jelena 17.07.2017.
 Popović Lazar 08.08.2017.
 Popović Milka 04.07.2017.
 Popović Petrović Svetlana 22.06.2017.
 Popović Stevan 08.08.2017.
 Poša Mihalj 06.09.2017.
 Považan Đorđe 08.08.2017.
 Prćić Sonja 22.06.2017.
 Preveden Tomislav 04.07.2017.
 Protić Mlađan 19.09.2017.
 Puškar Tatjana 08.09.2017.
 Rabi Žikić Tamara 12.07.2017.
 Radovanović Dragana 22.06.2017.
 Radovanović Zoran 08.08.2017.
 Rakić Dušica 22.06.2017.
 Rašković Aleksandar 19.07.2017.
 Redžek Aleksandar 08.08.2017.
 Ristić Mioljub 22.06.2017.
 Ružić Maja 13.04.2017.
 Sabo Ana 12.09.2017.
 Sakač Dejan 08.08.2017.
 Samojlik Isidora 14.07.2017.
 Savić Aleksandar 23.06.2017.
 Savić Dragan 14.08.2017.
 Savović Slobodan 22.06.2017.
 Sečen Nevena 22.06.2017.
 Sečen Svetozar 22.06.2017.
 Sekulić Slobodan 19.09.2017.
 Semnic Marija 14.08.2017.
 Semnic Robert 14.08.2017.
 Simić Svetlana 22.06.2017.
 Simin Dragana 21.03.2017.
 Spasojević Slobodan 30.08.2017.
 Srdić Galić Biljana 26.06.2017.
 Srđenović Čonić Branislava 30.08.2017.
 Stanić Danica 14.08.2017.
 Stankov Karmen 22.06.2017.
 Stefan Mikić Sandra 22.06.2017.
 Stilinović Nebojša 11.07.2017.
 Stojanac Igor 14.08.2017.
 Stojanović Sanja 14.09.2017.
 Stojanović Vesna 27.06.2017.
 Stojšić Milosavljević Anastazija 22.06.2017.
 Stojšin Ivana 14.08.2017.
 Stokić Edita 11.09.2017.
 Stošić Zoran 22.06.2017.
 Suđi Jan 16.08.2017.
 Šarčev Ivan 28.08.2017.
 Šušak Stamenko 28.08.2017.
 Suvajdžić Ljiljana 26.06.2017.
 Tepavčević Vesna 23.06.2017.
 Til Viktor 28.08.2017.
 Tomašević Todorović Snežana 23.06.2017.
 Tomić Sanja 23.06.2017.
 Tomić Zdenko 11.09.2017.
 Tomić Naglić Dragana 28.08.2017.
 Torović Ljilja 18.08.2017.
 Trifunović Jasna 23.06.2017.
 Trivunić Dajko Sandra 28.08.2017.
 Trninić Pjević Aleksandra 28.08.2017.
 Turkulov Vesna 23.06.2017.
 Ukropina Snežana 23.06.2017.
 Uram Benka Anna 28.08.2017.
 Urošević Ivana 28.08.2017.
 Uvelin Arsen 28.08.2017.
 Varga Jan 18.08.2017.
 Vasović Velibor 11.09.2017.
 Vejnović Tihomir 18.08.2017.
 Velicki Lazar 13.07.2017.
 Veljović Tanja 18.08.2017.
 Veselinović Igor 18.08.2017.
 Vicko Ferenc 23.06.2017.
 Vijatov Đurić Gordana 18.08.2017.
 Vlaški Ljiljana 16.08.2017.
 Vojinov Saša 16.08.2017.
 Vojnović Matilda 19.07.2017.
 Vojvodić Svetlana 23.06.2017.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 16.08.2017.
 Vučinić Nataša 23.06.2017.
 Vujkov Sanja 27.04.2017.
 Vučković Biljana 16.08.2017.
 Vučković Dejan 16.08.2017.
 Vučković Nada 18.08.2017.
 Vukmirović Saša 11.09.2017.
 Vuleković Petar 16.08.2017.
 Zarić Bojan 17.07.2017.
 Žarkov Marija 16.08.2017.
 Zgonjanin Bosić Dragana 23.06.2017.
 Živković Dragana 16.08.2017.
 Žeravica Radmila 23.06.2017.
 Živojinov Mirjana 23.06.2017.
 Živojinov Srđan 13.06.2017.
 Zvezdin Biljana 16.08.2017.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic