Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2019. godine

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 30.01.2019.
 Andrejić Višnjić Bojana 05.07.2018.
 Andrijević Ilija 05.07.2018.
 Andrijević Ljiljana 17.07.2019.
 Atanacković Krstonošić Milica 05.07.2018.
 Babić Nikola 21.11.2019.
 Bajkin Branislav 05.07.2018.
 Barak Oto 17.12.2019.
 Bećarević Mirjana 17.07.2019.
 Bijelović Sanja 07.04.2020.
 Bjelanović Jelena 03.07.2020.
 Bjelica Artur 17.07.2019.
 Blažić Larisa 05.07.2018.
 Boban Jasmina 17.07.2019.
 Bogavac Mirjana 17.09.2019.
 Bogdanović Jovo 17.07.2019.
 Bokor Bratić Marija 05.07.2018.
 Bošković Ksenija 17.07.2019.
 Božin Biljana 17.07.2019.
 Brestovački Svitlica Branislava 05.07.2018.
 Brkić Snežana 07.08.2019.
 Brkić Jovanović Nina 07.08.2019.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 19.05.2020.
 Bukarica Svetlana 05.07.2018.
 Čabarkapa Velibor 23.09.2019.
 Čanadanović Vladimir 17.07.2019.
 Čanković Dušan 17.07.2019.
 Čanković Miloš 05.07.2018.
 Čanković Sonja 17.07.2019.
 Čapo Ivan 05.07.2018.
 Ćebović Tatjana 17.07.2019.
 Ćelić Dejan 05.07.2018.
 Čemerlić Ađić Nada 05.07.2018.
 Četojević Simin Dragana 17.07.2019.
 Ćurčić Aleksandar 05.07.2018.
 Cvejić Jelena  22.11.2019.
 Cvijanović Milan 05.07.2018.
 Cvjetković Bošnjak Mina 05.07.2018.
 Damjanov Dragomir 17.10.2019.
 Dankuc Dragan 05.07.2018.
 Davidović Sofija 03.10.2018.
 Demeši Drljan Čila 05.07.2018.
 Dickov Aleksandra 05.07.2018.
 Doder Radoslava 03.07.2020.
 Doronjski Aleksandra 05.07.2018.
 Dragičević Danijela 24.07.2019.
 Dragovac Gorana 05.07.2018.
 Drapšin Miodrag 05.07.2018.
 Drašković Biljana 18.04.2019.
 Drobac Milan 17.07.2019.
 Dugandžija Tihomir 05.07.2018.
 Erić Mirela 23.09.2019.
 Đilas Dragana 05.07.2018.
 Đilvesi Đula 05.07.2018.
 Đolai Matilda 05.07.2018.
 Đurđević Srđan 05.07.2018.
 Đurić Dejan 17.07.2019.
 Đurić Milanko 17.04.2019.
 Đurić Mirna 17.07.2019.
 Gajdobranski Đorđe 09.07.2018.
 Gajić Zoran 31.10.2019.
 Gajinov Zorica 03.07.2020.
 Gavarić Neda 09.07.2018.
 Gebauer Bukurov Ksenija 09.07.2018.
 Gojković Zoran 09.07.2018.
 Goločorbin Kon Svetlana 30.06.2020.
 Golubović Špela 17.07.2019.
 Golušin Zoran 17.07.2019.
 Grebeldinger Slobodan 09.07.2018.
 Grujić Letić Nevena 17.07.2019.
 Grujić Zorica 17.07.2019.
 Grujičić Maja 13.11.2019.
 Gusman Vera 09.07.2018.
 Gušić Ivana 17.07.2019.
 Gvozdenović Ljiljana 07.11.2019.
 Gvozdenović Nemanja 17.07.2019.
 Horvat Olga 09.07.2018.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 09.07.2018.
 Ičin Tijana 09.07.2018.
 Ilić Đorđe 03.02.2020.
 Ilić Miroslav (pulmologija) 17.01.2020.
 Ilić D. Miroslav 04.11.2019.
 Ilić P. Miroslav 16.09.2019.
 Ilić Tatjana 09.07.2018.
 Ilinčić Branislava 10.07.2018.
 Ivanov Dejan 17.07.2019.
 Ivanov Igor 10.07.2018.
 Ivanović Kovačević Svetlana 13.11.2019.
 Ivanović Vladimir 17.07.2019.
 Ivković Kapicl Tatjana 10.07.2018.
 Jakimov Dimitar 17.07.2019.
 Jeremić Dimitrije 24.07.2019.
 Jeremić Knežević Milica 17.07.2019.
 Jevtić Marija 10.07.2018.
 Jokić Radoica 10.07.2018.
 Jovančević Ljiljana 10.07.2018.
 Jovanović Galović Aleksandra 10.07.2018.
 Jovanović Marina 01.06.2020.
 Jovanović Mladen 17.07.2019.
 Jović Rajko 17.07.2019.
 Jovićević Mirjana 10.07.2018.
 Jovičić Bata Jelena 13.11.2019.
 Kantardžić Ivana 18.07.2019.
 Karaba Jakovljević Dea 18.07.2019.
 Kavečan Ivana 18.07.2019.
 Kiralj Aleksandar 10.07.2018.
 Klašnja Aleksandar 10.07.2018.
 Kljajić Vladimir 10.07.2018.
 Knežević Aleksandar 18.07.2019.
 Knežević Pogančev Marija 18.07.2019.
 Knežević Violeta 10.07.2018.
 Kojić Vesna 26.09.2019.
 Kolarov Violeta 18.02.2019.
 Kolarović Jovanka 10.07.2018.
 Komazec Zoran 18.07.2019.
 Konstantinidis Georgios 10.07.2018.
 Konstantinidis Nada 10.07.2018.
 Kopitović Ivan 10.07.2018.
 Koprivšek Katarina 03.07.2020.
 Kovačević Dragan 16.04.2019.
 Kovačević Nadica 05.11.2019.
 Kozić Duško 18.07.2019.
 Krasnik Rastislava 07.02.2020.
 Krstić Tatjana 09.01.2020.
 Krstonošić Bojana 10.07.2018.
 Krstonošić Veljko 10.07.2018.
 Kuhajda Ivan 10.07.2018.
 Kvrgić Svetlana 10.07.2018.
 Lainović Tijana 11.07.2018.
 Lalić Ivica 18.07.2019.
 Lalić Nensi 13.05.2020.
 Lalić Popović Mladena 11.07.2018.
 Lalošević Dušan 18.07.2019.
 Lemajić Komazec Slobodanka 18.07.2019.
 Levakov Ivan 18.07.2019.
 Levakov Fejsa Aleksandra 18.07.2019.
 Lovrenski Aleksandra 11.07.2018.
 Lovrenski Jovan 11.07.2018.
 Lučić Miloš 11.07.2018.
 Lučić Prokin Aleksandra 17.10.2019.
 Lučić Silvija 11.07.2018.
 Lukač Damir 11.07.2018.
 Malenković Goran 13.05.2020.
 Maletin Miljen 18.07.2019.
 Mandić Aljoša 18.07.2019.
 Marić Daniela 07.08.2019.
 Marić Dušica 28.08.2019.
 Matić Aleksandra 18.07.2019.
 Matić Milan 18.07.2019.
 Matijašević Jovan 28.01.2020.
 Medić Deana 18.07.2019.
 Medić Stojanoska Milica 18.07.2019.
 Mihailović Jasna 14.08.2019.
 Mihajlović Dunja 18.07.2019.
 Mijatović Jovin Vesna 18.04.2019.
 Mijatović Jovanović Vesna 18.07.2019.
 Mijović Romana 18.07.2019.
 Mikov Aleksandra 18.07.2019.
 Mikov Ivan 18.07.2019.
 Mikov Momir 30.06.2020.
 Mikulić Mira 11.07.2018.
 Milankov Miroslav 18.07.2019.
 Milekić Bojana 16.12.2019.
 Milić Nataša 11.07.2018.
 Milijašević Boris 18.07.2019.
 Milošević Ivana 18.07.2019.
 Milošević Nataša 18.06.2020.
 Milutinović Dragana 18.07.2019.
 Mirković Siniša 11.07.2018.
 Mirnić Jelena 18.07.2019.
 Mišić Pavkov Gordana 18.07.2019.
 Mitić Gorana 01.08.2019.
 Mitrović Milena 11.07.2018.
 Mitrović Slobodan 11.07.2018.
 Mladenović Segedi Ljiljana 12.07.2018.
 Mrđanović Jasminka 12.07.2018.
 Mumović Gordana 12.07.2018.
 Naumović Nada 18.07.2019.
 Nikolić Aleksandra 12.07.2018.
 Nikolić Ivan 12.07.2018.
 Nikolić Jelena 12.07.2018.
 Nikolić Olivera 12.07.2018.
 Nikolin Borislava 12.07.2018.
 Ninković Srđan 03.07.2020.
 Novaković Budimka 13.11.2019.
 Obradović Dušanka 12.07.2018.
 Ostojić Jelena 22.07.2019.
 Panić Gordana 12.07.2018.
 Panjković Milana 12.07.2018.
 Pasternak Janko 12.07.2018.
 Pavlović Katica 12.07.2018.
 Paut Kusturica Milica 22.07.2019.
 Perčić Ivanka 22.07.2019.
 Perin Branislav 12.07.2018.
 Petković Stojan 22.07.2019.
 Petronijević Šarčev Branislava 18.04.2019.
 Petrović Bojan 22.07.2019.
 Petrović Đorđe (ginekologija) 27.08.2018.
 Petrović Đorđe (stomatologija) 22.07.2019.
 Petrović Ljubomir 22.07.2019.
 Petrović Milovan 12.07.2018.
 Petrović Tomislav 22.07.2019.
 Petrović Vladimir 12.07.2018.
 Pilija Vladimir 12.07.2018.
 Pilipović Ana 12.07.2018.
 Popadić Gaćeša Jelena 12.07.2018.
 Popović Lazar 12.07.2018.
 Popović Petrović Svetlana 22.07.2019.
 Poša Mihalj 22.07.2019.
 Prćić Sonja 12.07.2018.
 Preveden Tomislav 22.07.2019.
 Protić Mlađan 22.07.2019.
 Puškar Tatjana 12.07.2018.
 Radovanović Dragana 22.07.2019.
 Radovanović Zoran 22.07.2019.
 Rakić Dušica 16.06.2020.
 Ramić Bojana 22.07.2019.
 Rašković Aleksandar 22.07.2019.
 Redžek Aleksandar 20.09.2019.
 Redžek Mudrinić Tatjana 15.05.2020.
 Ristić Mioljub 13.07.2018.
 Rosić Milenko 22.07.2019.
 Ružić Maja 13.07.2018.
 Sabo Ana 22.07.2019.
 Sakač Dejan 13.07.2018.
 Samojlik Isidora 22.07.2019.
 Savić Aleksandar 13.07.2018.
 Savić Dragan 22.07.2019.
 Savić Željka 22.07.2019..
 Savović Slobodan 13.07.2018.
 Sekulić Slobodan 22.07.2019.
 Semnic Marija 13.07.2018.
 Simić Svetlana 13.07.2018.
 Simin Dragana 22.07.2019.
 Slavković Sanela 22.07.2019.
 Smieško Gordana 10.10.2019.
 Spasojević Slobodan 13.07.2018.
 Srdić Galić Biljana 07.08.2019.
 Srđenović Čonić Branislava 22.07.2019.
 Stankov Karmen 22.07.2019.
 Stanković Milan 17.12.2019.
 Stefan Mikić Sandra 22.07.2019.
 Stilinović Nebojša 13.07.2018.
 Stojadinović Aleksandra 22.07.2019.
 Stojanac Igor 13.07.2018.
 Stojanović Sanja 22.07.2019.
 Stojanović Vesna 17.04.2019.
 Stojšić Milosavljević Anastazija 22.07.2019.
 Stojšin Ivana 13.07.2018.
 Stokić Edita 22.07.2019.
 Šarčev Ivan 13.07.2018.
 Šušak Stamenko 13.07.2018.
 Suvajdžić Ljiljana 22.07.2019.
 Tatić Milanka 13.07.2018.
 Tegeltija Dragana 13.07.2018.
 Tepavčević Vesna 16.07.2018.
 Til Viktor 25.01.2019.
 Tomašević Todorović Snežana 16.07.2018.
 Tomić Sanja 18.11.2019.
 Tomić Zdenko 22.07.2019.
 Tomić Naglić Dragana 16.07.2018.
 Torović Ljilja 20.05.2020.
 Trifunović Jasna 16.07.2018.
 Trivunić Dajko Sandra 22.07.2019.
 Trninić Pjević Aleksandra 16.07.2018.
 Turkulov Vesna 07.08.2019.
 Tušek Ivan 22.07.2019.
 Urošević Ivana 16.07.2018.
 Uvelin Arsen 16.07.2018.
 Vapa Dušan 03.07.2020.
 Varga Jan 16.07.2018.
 Vasović Velibor 23.09.2019.
 Vejnović Tihomir 30.06.2020.
 Velicki Lazar 22.07.2019.
 Velisavljev Filipović Gordana 25.07.2019.
 Veljković Radovan 22.07.2019.
 Veljović Tanja 16.07.2018.
 Veselinović Igor 25.07.2019.
 Vicko Ferenc 16.07.2018.
 Vicković Sanja 02.12.2019.
 Vijatov Đurić Gordana 22.07.2019.
 Vilotijević Dautović Gordana 12.09.2019.
 Vlaški Ljiljana 16.07.2018.
 Vojinov Saša 16.07.2018.
 Vojnović Matilda 22.07.2019.
 Vojvodić Svetlana 08.06.2020.
 Vorgučin Ivana 16.01.2020.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 16.07.2018.
 Vučinić Nataša 16.07.2018.
 Vučinić Predrag 22.07.2019.
 Vučković Biljana 16.07.2018.
 Vučković Dejan 16.07.2018.
 Vučković Nada 16.07.2018.
 Vukmirović Saša 16.07.2018.
 Vukoja (Kojičić) Marija 22.07.2019.
 Vuleković Petar 22.07.2019.
 Zarić Bojan 22.07.2019.
 Žarkov Marija 02.09.2019.
 Zgonjanin Bosić Dragana 22.07.2019.
 Živanović Željko 21.05.2020.
 Živković Dragana 03.07.2020.
 Žeravica Radmila 22.07.2019.
 Živojinov Mirjana 16.07.2018.
 Zvekić Svorcan Jelena 07.10.2019.
 Zvezdin Biljana 16.07.2018.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic