Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2018.

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 05.07.2018.
 Andrejić Višnjić Bojana 05.07.2018.
 Andrijević Ilija 05.07.2018.
 Andrijević Ljiljana 05.07.2018.
 Atanacković Krstonošić Milica 05.07.2018.
 Babić Nikola 05.07.2018.
 Bajkin Branislav 05.07.2018.
 Barak Oto 05.07.2018.
 Bećarević Mirjana 05.07.2018.
 Bijelović Sanja 05.07.2018.
 Bjelica Artur 05.07.2018.
 Blažić Larisa 05.07.2018.
 Bogavac Mirjana 05.07.2018.
 Bogdanović Jovo 05.07.2018.
 Bodganović Stojanović Dragana 05.07.2018.
 Bokor Bratić Marija 05.07.2018.
 Bošković Ksenija 05.11.2018.
 Božin Biljana 05.07.2018.
 Brestovački Svitlica Branislava 05.07.2018.
 Brkić Snežana 05.07.2018.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 16.11.2018.
 Bukarica Svetlana 05.07.2018.
 Čabarkapa Velibor 05.07.2018.
 Čanadanović Vladimir 05.07.2018.
 Čanak Grozdana 05.07.2018.
 Čanković Dušan 05.07.2018.
 Čanković Miloš 05.07.2018.
 Čapo Ivan 05.07.2018.
 Ćebović Tatjana 05.07.2018.
 Ćelić Dejan 05.07.2018.
 Čemerlić Ađić Nada 05.07.2018.
 Četojević Simin Dragana 01.08.2018.
 Ćurić Nikola 05.07.2018.
 Ćurčić Aleksandar 05.07.2018.
 Cvijanović Milan 05.07.2018.
 Cvjetković Bošnjak Mina 05.07.2018.
 Davidović Sofija 03.10.2018.
 Dankuc Dragan 05.07.2018.
 Demeši Drljan Čila 05.07.2018.
 Dickov Aleksandra 05.07.2018.
 Doder Radoslava 05.07.2018.
 Dodić Slobodan 05.07.2018.
 Doronjski Aleksandra 05.07.2018.
 Dragičević Danijela 05.07.2018.
 Dragovac Gorana 05.07.2018.
 Drapšin Miodrag 05.07.2018.
 Drašković Biljana 05.07.2018.
 Drobac Milan 05.11.2018.
 Dugandžija Tihomir 05.07.2018.
 Erić Mirela 05.07.2018.
 Fabri Milotka 05.07.2018.
 Đilas Dragana 05.07.2018.
 Đilvesi Đula 05.07.2018.
 Đolai Matilda 05.07.2018.
 Đurđević Srđan 05.07.2018.
 Đurđević Mirković Tatjana 05.07.2018.
 Đurić Dejan 05.07.2018.
 Đurić Milanko 05.07.2018.
 Đurić Mirna 05.07.2018.
 Gajdobranski Đorđe 09.07.2018.
 Gajinov Zorica 09.07.2018.
 Gavarić Neda 09.07.2018.
 Gebauer Bukurov Ksenija 09.07.2018.
 Gojković Zoran 09.07.2018.
 Goločorbin Kon Svetlana 09.07.2018.
 Golubović Špela 09.07.2018.
 Grebeldinger Slobodan 09.07.2018.
 Grujić Letić Nevena 09.07.2018.
 Grujić Zorica 09.07.2018.
 Grujičić Maja 09.07.2018.
 Gusman Vera 09.07.2018.
 Gušić Ivana 09.07.2018.
 Gvozdenović Ljiljana 09.07.2018.
 Hogervorst Cvejić Jelena 05.07.2018.
 Horvat Olga 09.07.2018.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 09.07.2018.
 Ičin Tijana 09.07.2018.
 Ilić Miroslav 09.07.2018.
 Ilić D. Miroslav 09.07.2018.
 Ilić P. Miroslav 09.07.2018.
 Ilić Tatjana 09.07.2018.
 Ilinčić Branislava 10.07.2018.
 Ivanov Dejan 10.07.2018.
 Ivanov Igor 10.07.2018.
 Ivanović Vladimir 10.07.2018.
 Ivanović Kovačević Svetlana 10.07.2018.
 Ivković Kapicl Tatjana 10.07.2018.
 Jakimov Dimitar 01.08.2018.
 Jeremić Dimitrije 01.11.2018.
 Jeremić Knežević Milica 24.09.2018.
 Jevtić Marija 10.07.2018.
 Jokić Radoica 10.07.2018.
 Jovančević Ljiljana 10.07.2018.
 Jovanović Galović Aleksandra 10.07.2018.
 Jovanović Marina 10.07.2018.
 Jovanović Mladen 10.07.2018.
 Jovanović Privrodski Jadranka 10.07.2018.
 Jovanović Radmila 10.07.2018.
 Jović Rajko 10.07.2018.
 Jovićević Mirjana 10.07.2018.
 Jovičić Bata Jelena 10.07.2018.
 Jung Robert 10.07.2018.
 Karaba Jakovljević Dea 10.07.2018.
 Katanić Dragan 10.07.2018.
 Kavečan Ivana 10.07.2018.
 Kiralj Aleksandar 10.07.2018.
 Klašnja Aleksandar 10.07.2018.
 Kljajić Vladimir 10.07.2018.
 Knežević Aleksandar 10.07.2018.
 Knežević Pogančev Marija 10.07.2018.
 Knežević Ušaj Slavica 10.07.2018.
 Knežević Violeta 10.07.2018.
 Kolarović Jovanka 10.07.2018.
 Komazec Zoran 10.07.2018.
 Konstantinidis Georgios 10.07.2018.
 Konstantinidis Nada 10.07.2018.
 Kopitović Ivan 10.07.2018.
 Kopitović Vesna 10.07.2018.
 Koprivšek Katarina 10.07.2018.
 Kovačević Dragan 10.07.2018.
 Kovačević Pavle 10.07.2018.
 Kozić Duško 10.07.2018.
 Krstonošić Bojana 10.07.2018.
 Krstonošić Veljko 10.07.2018.
 Kuhajda Ivan 10.07.2018.
 Kvrgić Svetlana 10.07.2018.
 Lainović Tijana 11.07.2018.
 Lalić Ivica 11.07.2018.
 Lalić Popović Mladena 11.07.2018.
 Lalošević Dušan 11.07.2018.
 Lemajić Komazec Slobodanka 11.07.2018.
 Lovrenski Aleksandra 11.07.2018.
 Lovrenski Jovan 11.07.2018.
 Lučić Miloš 11.07.2018.
 Lučić Silvija 11.07.2018.
 Lukač Damir 11.07.2018.
 Lukić Panin Violeta 11.07.2018.
 Maletin Miljen 11.07.2018.
 Mandić Aljoša 11.07.2018.
 Marić Daniela 11.07.2018.
 Marić Dušan 11.07.2018.
 Marić Dušica 11.07.2018.
 Matić Aleksandra 11.07.2018.
 Matić Milan 11.07.2018.
 Medić Deana 11.07.2018.
 Medić Stojanoska Milica 11.07.2018.
 Mihailović Jasna 11.07.2018.
 Mihajlović Ukropina Mira 11.07.2018.
 Mijatović Vesna 11.07.2018.
 Mijatović Jovanović Vesna 11.07.2018.
 Mijović Romana 11.07.2018.
 Mikov Aleksandra 28.08.2018.
 Mikov Ivan 11.07.2018.
 Mikov Momir 11.07.2018.
 Mikulić Mira 11.07.2018.
 Milankov Miroslav 11.07.2018.
 Milić Nataša 11.07.2018.
 Milijašević Boris 11.07.2018.
 Milošević Biljana 11.07.2018.
 Milošević Nataša 11.07.2018.
 Milošević Vesna 11.07.2018.
 Milutinović Dragana 11.07.2018.
 Mirković Siniša 11.07.2018.
 Mirnić Jelena 11.07.2018.
 Mišić Pavkov Gordana 11.07.2018.
 Mitić Gorana 11.07.2018.
 Mitrović Milena 11.07.2018.
 Mitrović Slobodan 11.07.2018.
 Mladenović Segedi Ljiljana 12.07.2018.
 Mrđanović Jasminka 12.07.2018.
 Mumović Gordana 12.07.2018.
 Naumović Nada 12.07.2018.
 Nikolić Aleksandra 12.07.2018.
 Nikolić Ivan 12.07.2018.
 Nikolić Jelena 12.07.2018.
 Nikolić Olivera 12.07.2018.
 Nikolin Borislava 12.07.2018.
 Ninković Srđan 12.07.2018.
 Novaković Budimka 08.10.2018.
 Obradović Dušanka 12.07.2018.
 Ostojić Jelena 12.07.2018.
 Panić Gordana 12.07.2018.
 Panjković Milana 12.07.2018.
 Pasternak Janko 12.07.2018.
 Pavlović Katica 12.07.2018.
 Paut Kusturica Milica 25.09.2018.
 Perin Branislav 12.07.2018.
 Petković Stojan 12.07.2018.
 Petronijević Branislava 12.07.2018.
 Petrović Bojan 12.07.2018.
 Petrović Đorđe (ginekologija) 27.08.2018.
 Petrović Đorđe (stomatologija) 12.07.2018.
 Petrović Ljubomir 12.07.2018.
 Petrović Milovan 12.07.2018.
 Petrović Slobodanka 12.07.2018.
 Petrović Tomislav 12.07.2018.
 Petrović Vladimir 12.07.2018.
 Pilija Vladimir 12.07.2018.
 Pilipović Ana 12.07.2018.
 Popadić Gaćeša Jelena 12.07.2018.
 Popović Jovan 12.07.2018.
 Popović Lazar 12.07.2018.
 Popović Petrović Svetlana 12.07.2018.
 Poša Mihalj 12.07.2018.
 Považan Đorđe 12.07.2018.
 Prćić Sonja 12.07.2018.
 Preveden Tomislav 12.07.2018.
 Protić Mlađan 12.07.2018.
 Puškar Tatjana 12.07.2018.
 Rabi Žikić Tamara 12.07.2018.
 Radojčić Branka 12.07.2018.
 Radovanović Dragana 13.07.2018.
 Radovanović Zoran 13.07.2018.
 Rakić Dušica 13.07.2018.
 Ramić Bojana 07.11.2018.
 Rašković Aleksandar 13.07.2018.
 Redžek Aleksandar 13.07.2018.
 Ristić Mioljub 13.07.2018.
 Rosić Milenko 13.07.2018.
 Ružić Maja 13.07.2018.
 Sabo Ana 13.07.2018.
 Sakač Dejan 13.07.2018.
 Samojlik Isidora 13.07.2018.
 Savić Aleksandar 13.07.2018.
 Savić Dragan 13.07.2018.
 Savić Željka 13.07.2018.
 Savović Slobodan 13.07.2018.
 Sekulić Slobodan 13.07.2018.
 Semnic Marija 13.07.2018.
 Simić Svetlana 13.07.2018.
 Simin Dragana 13.07.2018.
 Slankamenac Petar 13.07.2018.
 Spasojević Slobodan 13.07.2018.
 Srdić Galić Biljana 13.07.2018.
 Srđenović Čonić Branislava 13.07.2018.
 Stanić Danica 13.07.2018.
 Stankov Karmen 13.07.2018.
 Stefan Mikić Sandra 13.07.2018.
 Stilinović Nebojša 13.07.2018.
 Stojadinović Aleksandra 13.07.2018.
 Stojanac Igor 13.07.2018.
 Stojanović Sanja 13.07.2018.
 Stojanović Vesna 13.07.2018.
 Stojšić Milosavljević Anastazija 13.07.2018.
 Stojšin Ivana 13.07.2018.
 Stokić Edita 13.07.2018.
 Šarčev Ivan 13.07.2018.
 Šušak Stamenko 13.07.2018.
 Suvajdžić Ljiljana 13.07.2018.
 Tatić Milanka 13.07.2018.
 Tegeltija Dragana 13.07.2018.
 Tepavčević Vesna 16.07.2018.
 Til Viktor 16.07.2018.
 Tomašević Todorović Snežana 16.07.2018.
 Tomić Sanja 16.07.2018.
 Tomić Zdenko 16.07.2018.
 Tomić Naglić Dragana 16.07.2018.
 Torović Ljilja 16.07.2018.
 Trifunović Jasna 16.07.2018.
 Trivunić Dajko Sandra 16.07.2018.
 Trninić Pjević Aleksandra 16.07.2018.
 Turkulov Vesna 16.07.2018.
 Tušek Ivan 16.07.2018.
 Urošević Ivana 16.07.2018.
 Uvelin Arsen 16.07.2018.
 Vapa Dušan 16.07.2018.
 Varga Jan 16.07.2018.
 Vasović Velibor 16.07.2018.
 Vejnović Tihomir 16.07.2018.
 Velicki Lazar 19.11.2018.
 Veljković Radovan 24.09.2018.
 Veljović Tanja 16.07.2018.
 Veselinović Igor 16.07.2018.
 Vicko Ferenc 16.07.2018.
 Vijatov Đurić Gordana 16.07.2018.
 Vlaški Ljiljana 16.07.2018.
 Vojinov Saša 16.07.2018.
 Vojnović Matilda 16.07.2018.
 Vojvodić Svetlana 16.07.2018.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 16.07.2018.
 Vučinić Nataša 16.07.2018.
 Vučinić Predrag 16.07.2018.
 Vučković Biljana 16.07.2018.
 Vučković Dejan 16.07.2018.
 Vučković Nada 16.07.2018.
 Vukmirović Saša 16.07.2018.
 Vukoja (Kojičić) Marija 16.07.2018.
 Vuleković Petar 16.07.2018.
 Zarić Bojan 16.07.2018.
 Žarkov Marija 16.07.2018.
 Zgonjanin Bosić Dragana 16.07.2018.
 Živković Dragana 16.07.2018.
 Žeravica Radmila 16.07.2018.
 Živojinov Mirjana 16.07.2018.
 Zvezdin Biljana 16.07.2018.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic