Aktuelnosti

Monografije

 

 

 

   

  Naslov: Biofarmaceutici - monoklonska antitela u dijagnostici i terapiji automiunih inflamatornih oboljenja
  Autor: Mirjana Bećarević

 

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Razvoj muskuloskeletnog sistema - funkcionalni aspekti
  Autor: Jelena Popadić Gaćeša

 

 

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Prenatalni senzorni i motorni razvoj čoveka
  Autor: Slobodan Sekulić

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Odabrana poglavlja adhezivne stomatologije
  Autor: Milan Drobac

 

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Idiopatska plućna fibroza
  Urednik: Svetlana Kašiković Lečić

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Hronični bol
  Urednica: Miroslava Pjević

 

  

 

 

 

   

  Naslov: Analiza biološki aktivnih prirodnih proizvoda metodom tečne hromatografije
  Autor: Jelena Cvejić

 

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Kliničko ispitivanje kvaliteta
  estetskih ispuna
  Autor: Igor Stojanac

 

 

 

 

 

   

  Naslov: Neuropsihologija ishemijskog
  moždanog udara
  Autorke: Vojislava Bugarski
  Ignjatović, Marija Semnic

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Grlić materice
  Urednik: Aljoša Mandić 

 

 

 

 

 

 

    

  Naslov: Metabolizam vitamina d i kalcijuma i mineralna gustina kostiju kod bolesnika sa sarkoidozom
  Autorka: Svetlana Kašiković Lečić

 

 

 

 

 

 

   

 

  Naslov: Neurološki pregled u prvoj godini
  života
  Autor: Slobodan Sekulić

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Bolesti optičkog nerva
  Autorka: Desanka Grković

 

 

 

 

 

 

  

  Naslov: Termodinamika binarnih smeša i
  mešovitih micela: sistemi natrijumovih soli
  žučnih kiselina i nejonskih surfaktanata
  Autor: Mihalj Poša

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Tranzitorni ishemijski atak
  Autorka: Marija Žarkov

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Osteoporoza, fizička aktivnost i
  ishrana
  Urednica: Ksenija Bošković 

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Primarna zdravstvena zaštita –
  uloga lekara opšte medicine
  Autorka: Matilda Vojnović

 

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Prevencija infekcija izazvanih
  humanim papiloma virusima
  Urednik: Aleksandra Kapamadžija
  Monografiju možete preuzeti ovde>>

 

 

 

 

 

 

  Naslov: Imunizacija protiv zaraznih bolesti
  Urednik: Vladimir Petrović
  Monografiju možete preuzeti ovde>>

 

 

 

 

 

 


Naslov:
Razvoj ginekologije i akušerstva u Vojvodini do 2000. godine
Urednici: Petar Drača
Cena: 550,00 dinara, rasprodato

 

 

 

 

 

 


Naslov: Nespecifične infekcije u pulmologiji
Urednici: Đorđe Považan, Nevena Sečen
Cena:  -  dinara, rasprodato

 

 

 

 

 

Adaptacioni mehanizmi trudnoće


Tekst uneo: IvanaMaksimovic