Aktuelnosti

Monografije

Naslov: Morfološka dijagnostika oboljenja štitaste žlezde

Autorka: Ljiljana Todorović Đilas

Naslov: Kompozitni kor materijali u stomatološkoj protetici

Autorka: Branislava Petronijević Šarčev

Naslov: Hronični rinosinuzitis - korelacije između subjektivnih tegoba bolesnika i objektivnih dijagnostičkih metoda

Autor: Slobodan Savović

Naslov: Magnetnorezonantna spektroskopija mozga

Autorka: Jelena Ostojić

Naslov: Onkološka epidemiologija

Autor: Tihomir Dugandžija

Naslov: Postoperativne kile

Autor: Radovan Veljković

Naslov: Hemodijaliza - metoda zamene bubrežne funkcije

Autor: Violeta Knežević

 

Naslov: Biofarmaceutici - monoklonska antitela u dijagnostici i terapiji automiunih inflamatornih oboljenja

Autor: Mirjana Bećarević

Naslov: Razvoj muskuloskeletnog sistema - funkcionalni aspekti

Autor: Jelena Popadić Gaćeša

 

Naslov: Prenatalni senzorni i motorni razvoj čoveka

Autor: Slobodan Sekulić

Naslov: Odabrana poglavlja adhezivne stomatologije

Autor: Milan Drobac

Naslov: Idiopatska plućna fibroza

Urednica: Svetlana Kašiković Lečić

Naslov: Analiza biološki aktivnih prirodnih proizvoda metodom tečne hromatografije

Autorka: Jelena Cvejić

Naslov: Kliničko ispitivanje kvaliteta estetskih ispuna

Autor: Igor Stojanac

Naslov: Neuropsihologija ishemijskog moždanog udara

Autorke: Vojislava Bugarski Ignjatović, Marija Semnic

Naslov: Grlić materice

Urednik: Aljoša Mandić

Naslov: Metabolizam vitamina d i kalcijuma i mineralna gustina kostiju kod bolesnika sa sarkoidozom

Autorka: Svetlana Kašiković Lečić

Naslov: Neurološki pregled u prvoj godini života

Autor: Slobodan Sekulić

Naslov: Bolesti optičkog nerva

Autorka: Desanka Grković

Naslov: Termodinamika binarnih smeša i mešovitih micela: sistemi natrijumovih soli žučnih kiselina i nejonskih surfaktanata

Autor: Mihalj Poša

Naslov: Tranzitorni ishemijski atak

Autorka: Marija Žarkov

Naslov: Osteoporoza, fizička aktivnost i ishrana

Urednica: Ksenija Bošković

 

Naslov: Primarna zdravstvena zaštita – uloga lekara opšte medicine

Autorka: Matilda Vojnović

 

Naslov: Prevencija infekcija izazvanih humanim papiloma virusima

Urednik: Aleksandra Kapamadžija 

Monografiju možete preuzeti ovde>>

 

Naslov: Imunizacija protiv zaraznih bolesti 

Urednik: Vladimir Petrović 

Monografiju možete preuzeti ovde>>

Adaptacioni mehanizmi trudnoće


Tekst uneo: IvanaMaksimovic