Aktuelnosti

23/01/2020

OBAVEŠTENjE ZA JANUARSKI ISPITNI ROK U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Opširnije >>>

27/12/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE FARMACIJE - TERMINI ISPITA IZ MATEMATIKE ZA SVE ISPITNE ROKOVE

Opširnije >>>

28/11/2019

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA 1. GODINE STUDIJA U ŠK. 2019/2020. GODINI

Opširnije >>>

25/11/2019

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu - Raspored polaganja usmenog dela ispita za novembarski ispitni rok

Opširnije >>>

13/11/2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE koji slušaju predmet MEDICINSKA ETIKA I SOCIOLOGIJA

Opširnije >>>

25/10/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MATER AKADEMSKIH STUDIJA – Početak nastave iz ETIČKIH PRINCIPA (za sve smerove)

Opširnije >>>

Arhiva

Studenti - Oglasne TableDana: 09. 12. 2019. godine
 
OBAVEŠTENjE ZA SVE STUDENTE OSNOVNIH STRUKOVNIH, OSNOVNIH AKADEMSKIH, INTEGRISANIH AKADEMSKIH, MASTER AKADEMSKIH I SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA 
 
Obaveštavaju se svi studenti navedenih studija da imaju zakonsku obavezu da popune i potpišu Izjavu o saglasnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl glasnik RS“ br. 87/2018). Obaveštenje o Politici privatnosti i Obradi podataka o ličnosti je dostupno na sajtu fakulteta.
 
Rok za potpisivanje izjave: najkasnije prilikom upisa letnjeg semestra.
 
Obrazac Izjave je dostupan u Šalter sali i na portirnici (obrazac se može skinuti i sa sajta).
 
Potpisanu izjavu potrebno je predati nadležnom referentu u Šalter sali.
 
Studenti koji su u postupku prijave i odbrane završnog rada, potpisanu izjavu predaju u sobu. br. 2 Službe za studije prvog i drugog stepena.

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA 1. GODINE STUDIJA U ŠK. 2019/2020. GODINI

TERMINI SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU DIPLOMA ZA STUDENTE (BOLONjA) KOJI SU DIPLOMIRALI ZAKLjUČNO SA DATUMOM: 31. 12. 2018. GODINE


STUDENTSKI ORMARIĆI


O B A V E Š T E Nj E STUDENTIMA MEDICINE
ZA POLAGANjE DIPLOMSKOG ISPITA – ZAKON O UNIVERZITETU, NASTAVNI PLAN 1997.


UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA


Raspored časova za zimski semestar školske 2019/2020.

IZMENA MESTA ODRŽAVANjA PREDAVANjA iz Interne medicine za studente stomatologije


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE
IZBORNI PREDMETI-ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA - ZIMSKI SEMESTAR (24.10.2019.)

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE
IZBORNI PREDMETI-ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA - ZIMSKI SEMESTAR

 • Medicina
 • Stomatologija
 • Radiološka tehnologija
 • Zdravstvena nega - akademske i stukovne studije

IZBORNI PREDMET: ZDRAVSTVENA NEGA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA
 
Izborni predmet ZDRAVSTVENA NEGA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA neće se održavati školske 2019/2020. godine, iz razloga što Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, nadležna za ovaj predmet, nije u mogućnosti da drži nastavu ove školske godine.
U dogovoru sa šefom Katedre za zdravstvenu negu doc. dr Draganom Simin, studenti koji su raspoređeni na ovom predmetu i oni koji se nisu izjasnili ni za jedan od ponuđenih predmeta preusmereni su na slušanje izbornog predmeta BEZBEDNOST BOLESNIKA U SESTRINSKOJ PRAKSI.
Potrebno je da navedeni studenti, nakon prebacivanja predmeta na njihovom portalu, izmene predmet u Šalter sali, da bi kasnije mogli da prijave ispit iz Bezbednosti bolesnika u sestrinskoj praksi.

 • Specijalna edukacija i rehabilitacija - Inkluzivno obrazovanje
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija - Logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija - Višestruka ometenost

Konačne rang liste za budžet, školska 2019/2020.

 Medicina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
 • VI godina
Farmacija
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Stomatologija
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Medicinska rehablitacija
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Specijalna edukacija i rehabilitacija
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Radiološka tehnologija
 • II godina
 • III godina
Zdravstvena nega
 • Akademske studije - II godina
 • Akademske studije - III godina
 • Akademske studije - IV godina
 • Strukovne studije - II godina
 • Strukovne studije - III godinaOdluke Nastavno-naučnog veća sa sednice održane 26.09.2019:
 
 

Spiskovi studenata, školska 2019/2020.
Medicina
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
 • VI godina
Medicina na engleskom
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
 • VI godina
Farmacija
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Stomatologija
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Stomatologija na engleskom
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Medicinska rehablitacija
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Specijalna edukacija i rehabilitacija
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Radiološka tehnologija
 • I godina
 • II godina
 • III godina
Zdravstvena nega
 • Akademske i strukovne studije - I godina
 • Akademske i strukovne studije - II godina
 • Akademske i strukovne studije - III godina
 • Akademske studije - IV godina

INFORMACIJE ZA UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU (ZIMSKI SEMESTAR)


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI

ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


Obaveštenje studentima integrisanih akademskih, akademskih i master akademskih studija - ROK ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


 Raspored za letnju praksu studenata medicine

 • 2. godina
 • 3. godina
 • 4. godina
 • 5. godina
 • 6. godina

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - interna medicina

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - hirurgijaIZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKA

Izborni predmet „Medicinska informatika“ za studente druge godine stomatologije nije održan u zimskom semestru . Molimo studente koji su odabrali ovaj predmet, da se priključe nastavi iz Istorije medicine i stomatologije, kako bi ostvarili mogućnost za postizanje 3 ESPB boda u ovoj školskoj godini.

Iz Službe Obaveštenje o korišćenju učionica na Zavodima kao prostora za učenje

 

Tekst uneo: ivanatojic