Aktuelnosti

17/10/2019

UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA - SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA

Opširnije >>>

10/10/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE IZBORNI PREDMETI - ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA - ZIMSKI SEMESTAR

Opširnije >>>

08/10/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE ZDRAVSTVENE NEGE - Predavanja i vežbe iz Informatike

Opširnije >>>

07/10/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PETE GODINE MEDICINE - Vežbe iz Higijene

Opširnije >>>

30/09/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE FARMACIJE-vežbe iz Matematike

Opširnije >>>

20/09/2019

INFORMACIJE ZA UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU (ZIMSKI SEMESTAR)

Opširnije >>>

Arhiva

Studenti - Oglasne Table


O B A V E Š T E Nj E STUDENTIMA MEDICINE
ZA POLAGANjE DIPLOMSKOG ISPITA – ZAKON O UNIVERZITETU, NASTAVNI PLAN 1997.


UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE
IZBORNI PREDMETI-ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA - ZIMSKI SEMESTAR


Konačne rang liste za budžet, školska 2019/2020.

 Medicina
Farmacija
Stomatologija
Medicinska rehablitacija
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega
Odluke Nastavno-naučnog veća sa sednice održane 26.09.2019:
 
 

Raspored časova za zimski semestar školske 2019/2020.

Spiskovi studenata, školska 2019/2020.

Medicina
Medicina na engleskom
Farmacija
Stomatologija
Stomatologija na engleskom
Medicinska rehablitacija
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega

INFORMACIJE ZA UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU (ZIMSKI SEMESTAR)


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Obaveštenje studentima integrisanih akademskih, akademskih i master akademskih studija - ROK ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA KOJI ĆE BITI PROMOVISANI 06.10.2019.Raspored za letnju praksu studenata medicine

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - interna medicina

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - hirurgijaIZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKA

Izborni predmet „Medicinska informatika“ za studente druge godine stomatologije nije održan u zimskom semestru . Molimo studente koji su odabrali ovaj predmet, da se priključe nastavi iz Istorije medicine i stomatologije, kako bi ostvarili mogućnost za postizanje 3 ESPB boda u ovoj školskoj godini.

Iz Službe


Raspored časova za letnji semestar školske 2018/2019.
 
 
 

IZBORNI PREDMET: VEŠTINE KOMUNIKACIJE
 
Studenti medicine na spisku za Izborni predmet Veštine komuniciranja, od broja 26.-34. POTREBNO JE DA SE PRIJAVE NA NEKI DRUGI PREDMET, jer predmetni nastavnik i Katedra za psihologiju mogu da prime samo 25 studenata (prvih sa spiska). Student kada utvrdi novi predmet, u šalter Sali treba da promeni predmet, da bi kasnije mogao da prijavi ispit.
IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA PSIHOLOGIJA
 
Studenti STOMATOLOGIJE  na spisku za Izborni predmet  Medicinska psihologija  POTREBNO JE DA SE PRIJAVE NA NEKI DRUGI PREDMET, jer je Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju odredila da se nastava održava utorkom, u terminu 15:10 časova u amfiteataru fakulteta, zajedno sa studentima medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege. S obzirom da se u to vreme održava nastava iz predmeta Javno zdravlje, studenti bi trebalo da se priključe za slušanje nekog drugog izbornog predmeta. Podsećamo, da izmenu moraju izvršiti prijavom kod nadležnog nastavnika drugog izbornog predmeta i u Šalter Sali (posle 01.03.2019. god)
 
IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKA
 
Izborni predmet „Medicinska informatika“ za studente druge godine stomatologije nije održan u zimskom semestru. Molimo studente koji su odabrali ovaj predmet, da se priključe nastavi iz Istorije medicine i stomatologije, kako bi ostvarili mogućnost za postizanje 3 ESPB boda u ovoj školskoj godini.

 

Spiskovi studenata, školska 2018/2019.
 
Medicina
Farmacija
Stomatologija
Medicinska rehablitacija
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega

LISTS OF STUDENTS REGISTERED IN 2018/2019 ACCORDING TO GROUPS FOR PRACTICAL CLASSES
 
Note: GROUPS FOR ANATOMY REMAIN THE SAME AS AGREED WITH ANATOMY DEPARTMENT FOR  1ST YEAR STUDENTS OF MEDICINE AND DENTISTRY
 
 
Medicine 
Dentistry


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2017/2018.

Akademski kalendar za školsku 2017/2018. - ispitni rokovi

Cenovnik usluga koje Fakultet pruža studentima za školsku 2018-2019.

Školarine za samofinansirajuće studente za školsku 2018-2019.

CENOVNIK ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU SA IZMENAMA I DOPUNAMA Obaveštenje o korišćenju učionica na Zavodima kao prostora za učenje

 

Tekst uneo: ivanatojic