Aktuelnosti

07/07/2020

OTKAZIVANjE SVEČANE PROMOCIJE - OBAVEŠTENjE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI U PERIODU 1.7.2018– 31.12.2018.

Opširnije >>>

11/06/2020

OBAVEŠTANjE ZA STUDENTE FARMACIJE - ispit iz MATEMATIKE u junskom ispitnom roku

Opširnije >>>

09/06/2020

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE 6. GODINE IAS MEDICINE KOJI ZAVRŠAVAJU STUDIJE PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ 2014. GODINE

Opširnije >>>

02/06/2020

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE I MASTER STUDIJA - TERMIN ISPITA

Opširnije >>>

02/06/2020

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA I MEDICINSKE REHABILITACIJE - POTPISIVANJE INDEKSA

Opširnije >>>

19/05/2020

Termini praktične nastave u okviru predmeta Osnovi parodontalne hirurgije za studente V godine

Opširnije >>>

Arhiva

Studenti - Oglasne TableOBAVEŠTENJE
Termin: 24. јun 2020, 17.00 – 18.00 časova
Online – zoom platforma

 


OBAVEŠTENJE
Forum za mentalno zdravlje
Termin: 3. juni 17 - 18 časova
Online – zoom platforma

OVERA LETNjEG SEMESTRA

RASPORED ZA OVERU LETNjEG SEMESTAR ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE


Kalendar ispitnih rokova i rokova za prijavu ispita u školskoj 2019/2020. godini


USVOJENI IZMENjENI TERMINI ISPITNIH ROKOVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.


Aprilski ispitni rok - prijava ispita


Raspored za nadoknadu praktične nastave za
stomatološke predmete

Raspored časova za letnji semestar školske 2019/2020.

Izborni predmeti - školska 2019/2020.

Raspored izvođenja teorijske nastave za izborni predmet Nuklearna medicina

Obaveštavaju se studenti treće godine studija farmacije da se predmet Preparativna analitička hemija u farmaciji neće održavati u školskoj 2019/2020. godini, zbog malog broja prijavljenih studenata.
Studenti koji su odabrali ovaj predmet (nalaze se na spisku) potrebno je da se prijave za slušanje drugog predmeta (obratiti se predmetnom nastavniku) i nakon toga u šalter sali promene  predmet, da bi mogli da prijave ispit u junskom roku.

Obaveštavaju se studenti pete godine studija farmacije da se za predmet  Osnovi dermatologije u šk. 19/2020. godini dogovore u vezi nastave,  na Katedri za dermatovenerološke bolesti, sa prof. dr Zoranom Golušinom i prof. dr Zoricom Gajinov.

Obaveštavaju se studenti zdravstvene nege  da se izborni predmet Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa pružanjem zdravstvene zaštite neće održavati   u šk. 2019/2020. godini.  
Studenti koji su odabrali ovaj predmet upućuju se da odaberu drugi izborni predmet i da se prijave  nadležnim nastavnicima, kao i da prijave novi predmet u šalter sali.

Obaveštavaju se studenti četvrte godine studija specijalne edukacije i  rehabilitacije  da se  predmeti:

 1. Organizacija i menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
 2. Prevencija poremećaja ponašanja
 3. Kognitivna rehabilitacija
 4. Prevencija socijalnih konflikata

neće održavati  u šk. 2019/2020. godini.  
Studenti raspoređeni na ove predmete, potrebno je da se prijave na drugi predmet, kod predmetnih nastavnika, a u Šalter sali da izmene izborni predmet:

 1. Blok 7. : Reedukacija psihomotorike ili Terapija igrom
 2. Blok 8. : Kvalitet života i socijalna participacija osoba sa invaliditetom ili Okupaciona terapija
Dana: 09. 12. 2019. godine
 
OBAVEŠTENjE ZA SVE STUDENTE OSNOVNIH STRUKOVNIH, OSNOVNIH AKADEMSKIH, INTEGRISANIH AKADEMSKIH, MASTER AKADEMSKIH I SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA 
 
Obaveštavaju se svi studenti navedenih studija da imaju zakonsku obavezu da popune i potpišu Izjavu o saglasnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl glasnik RS“ br. 87/2018). Obaveštenje o Politici privatnosti i Obradi podataka o ličnosti je dostupno na sajtu fakulteta.
 
Rok za potpisivanje izjave: najkasnije prilikom upisa letnjeg semestra.
 
Obrazac Izjave je dostupan u Šalter sali i na portirnici (obrazac se može skinuti i sa sajta).
 
Potpisanu izjavu potrebno je predati nadležnom referentu u Šalter sali.
 
Studenti koji su u postupku prijave i odbrane završnog rada, potpisanu izjavu predaju u sobu. br. 2 Službe za studije prvog i drugog stepena.

STUDENTSKI ORMARIĆI


 UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA
Odluke Nastavno-naučnog veća sa sednice održane 26.09.2019:
 
 

Spiskovi studenata, školska 2019/2020.
Medicina
Medicina na engleskom
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
 • VI godina
Farmacija
Stomatologija
Stomatologija na engleskom
 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
 • V godina
Medicinska rehablitacija
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega

INFORMACIJE ZA UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU (ZIMSKI SEMESTAR)


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI

ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


Obaveštenje studentima integrisanih akademskih, akademskih i master akademskih studija - ROK ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


 Raspored za letnju praksu studenata medicine

 • 2. godina
 • 3. godina
 • 4. godina
 • 5. godina
 • 6. godina

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - interna medicina

Spisak mentora za letnju praksu za studente medicine - hirurgija

 Obaveštenje o korišćenju učionica na Zavodima kao prostora za učenje

 

Tekst uneo: ivanatojic