Opširniji pregled

 KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

ISPITNI ROK - OKTOBAR

RASPORED POLAGANJA ISPITA

KINEZITERAPIJA 1

utorak 19.09.

 1. Jelena Rakoš
 2. Snežana Obradović

KINEZITERAPIJA 2

utorak 19.09.

 1. Jovana Laketić
 2. Miroslav Ušjak
 3. Bojana Jeličić
 4. Bojana Tankosić
 5. Snežana Lukovac
 6. Đurđina Petković

sreda 20.09.

 1. Dušica Šipka
 2. Zorica Stojadinović
 3. Marina Đurić
 4. Ivana Popović
 5. Dajana Ćulum
 6. Tatjana Vujičić
 7. Miloš Petović
 8. Nikolina Jokić
 9. Marko Mašić

ISPIT POČINJE U 8:30h NA KLINICI ZA DEČJU HABILITACIJU I REHABILITACIJU.

STUDENTI ČIJA IMENA SE NE NALAZE NA SPISKU NISU OSVARILI DOVOLJAN BROJ BODOVA ZA POLAGANJE ELIMINACIONOG TESTA.

U Novom Sadu,                                                   ŠEF KATEDRE:

13.09.2017.                                                          PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

Tekst uneo: jelenaivanic