Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

 

Izvučene komisije za polaganje ispita iz Interne medicine za studente medicine KOJI SU POLOŽILI TEST 12. 09. 2017.
 - OKTOBARSKI - ispitnI rok 2017. godine

 

MEDICINA

Ispit počinje u 8 sati.

 

14. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Aleksandar Savić

2.    Prof. dr Tatjana Ilić

KANDIDAT:     Radmila Knežević

 

14. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Tatjana Ilić

2.    Prof. dr Aleksandar Savić

KANDIDAT:     Ivona Stantić

 

 

 

 

14. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Tatjana Đurđević Mirković

2.    Doc. dr Ivanka Perčić

KANDIDAT:     Nikola Kucalović

 

14. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Jasna Trifunović

2.    Prof. dr Slobodan Dodić

KANDIDAT:     Sanja Nadlački

 

15. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Dejan Ćelić

2.    Doc. dr Ivana Milošević

KANDIDAT:     Milena Milinković

 

15. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.  Prof. dr Ivan Kopitović

2. Prof. dr Robert Jung

KANDIDAT:     Nada Morosiuk

 

15. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.  Prof. dr Robert Jung

2.  Prof. dr Ivan Kopitović

KANDIDAT:     Natalija Mitrović

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.  Prof. dr Tatjana Ilić

2.  Doc. dr Dragana Tomić Naglić

KANDIDAT:     Nataša Cvijanović

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Dejan Sakač

2.    Prof. dr Vesna Kuruc

KANDIDAT:     Branislava Mirković

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Vesna Kuruc

2.    Prof. dr Dejan Sakač

KANDIDAT:     Ivana Tumbas

 

 

 

 

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Milovan Petrović

2.    Prof. dr Ivan Kopitović

KANDIDAT:     Mirela Alija

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Nevena Sečen

2.    Prof. dr Jadranka Dejanović

KANDIDAT:     Nataša Hrgar

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Jadranka Dejanović

2.    Prof. dr Nevena Sečen

KANDIDAT:     Stevan Tubić

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Mirna Đurić

2.    Doc. dr Ivan Nikolić

KANDIDAT:     Ana Pepelčević

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Ivan Nikolić

2.    Prof. dr Mirna Đurić

KANDIDAT:     Marko Kašiković

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Aleksandar Savić

2.    Doc. dr Dušan Božić

KANDIDAT:     Diana Bohušova

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Dušan Božić

2.    Prof. dr Aleksandar Savić

KANDIDAT:     Vukota Đurović

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Milena Mitrović

2.    Doc. dr Lada Petrović

KANDIDAT:     Irfan Škrijelj

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Lada Petrović

2.    Prof. dr Milena Mitrović

KANDIDAT:     Milana Tešanović

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Tatjana Đurđević Mirković

2.    Doc. dr Ivana Milošević

KANDIDAT:     Sonja Todorić

                       Sandra Todorović

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Ivana Milošević

2.    Prof. dr Tatjana Đurđević Mirković

KANDIDAT:     Dragoslava Đukić

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Tatjana Ilić

2.    Doc. dr Radoslav Pejin

KANDIDAT:     Aleksandar Kijanović

                       Nikolina Vuković

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Radoslav Pejin

2.    Prof. dr Tatjana Ilić

KANDIDAT:     Tanja Lovčević

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Biljana Zvezdin

2.    Prof. dr Katica Pavlović

KANDIDAT:     Tijana Milanković

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Katica Pavlović

2.    Prof. dr Biljana Zvezdin

KANDIDAT:     Radmila Tadić

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Nevena Sečen

2.    Prof. dr Jadranka Dejanović

KANDIDAT:     Tatjana Samardžić

                       Stefan Pejčić

 

19. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Jadranka Dejanović

2.    Prof. dr Nevena Sečen

KANDIDAT:     Katarina Katai

 

20. 09. 2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Dragan Tešić

2.    Doc. dr Željka Savić

KANDIDAT:     Dejan Ljubojević

 

20. 09. 2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Željka Savić

2.    Prof. dr Dragan Tešić

KANDIDAT:     Anja Kelner

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.  Prof. dr Mirna Đurić

2.  Prof. dr Gordana Panić

KANDIDAT:     Martina Vukosavljev

                       Gorana Kisić Bošković

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Gordana Panić

2.    Prof. dr Mirna Đurić

KANDIDAT:     Nataša Francuski

 

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Dragan Kovačević

2.    Doc. dr Dušanka Obradović

KANDIDAT:     Lidija Drndarski

                       Beslinda Binaj

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Dušanka Obradović

2.    Prof. dr Dragan Kovačević

KANDIDAT:     Nemanja Kuštrimović

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.       Prof. dr Slobodan Dodić

2.       Prof. dr Ivan Kopitović

KANDIDAT:     Dejana Mirić

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Ivan Kopitović

2.    Prof. dr Slobodan Dodić

KANDIDAT:     Lidija Milinović

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Vesna Kuruc

2.    Prof. dr Jasna Trifunović

KANDIDAT:     Laura Pećanac

                       Đorđe Belić

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Jasna Trifunović

2.    Prof. dr Vesna Kuruc

KANDIDAT:     Nikolina Kukić

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Jasna Trifunović

2.    Doc. dr Miroslav Ilić

KANDIDAT:     Miloš Cvetković

                       Jovana Jokić

 

18. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Miroslav Ilić

2.    Prof. dr Jasna Trifunović

KANDIDAT:     Dragana Karać

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Prof. dr Svetlana Kašiković Lečić

2.    Doc. dr Ivan Nikolić

KANDIDAT:     Sanja Adamović

                       Đurica MIhajlović

 

20. 09.2017.

ISPITIVAČI

1.    Doc. dr Ivan Nikolić

2.    Prof. dr Svetlana Kašiković Lečić

KANDIDAT:     Ivana Kovačević

 

 

 

Datum: 13. 09. 2017.

Šef Katedre za internu medicinu

Doc. dr Dušanka Obradović

Tekst uneo: internamedicina