Opširniji pregled


REZULTATI ISPITA IZ FIZIOLOGIJE U OKTOBARSKOM ROKU ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE, SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE I MEDICINSKE REHABILITACIJE, ODRŽANOG DANA 14.SEPTEMBRA 2017.


UPIS OCENE I UVID U SKENTRON KARTICE JE U PONEDELJAK, 18.septembra, u 11h NA ZAVODU!


 

Tekst uneo: Danijel