Opširniji pregled

 KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU SA INFORMATIKOM

REZULTATI ISPITA MEDICINSKA/ZDRAVSTVENA STATISTIKA ODRŽANOG 13.09.2017. GODINE

Upis ocena je u petak, 14.07.2017. u Institutu za javno zdravlje Vojvodine na IV spratu, prema sledećem rasporedu:

10:30 Doc. dr Sanja Harhaji

10:30 Prof. dr Svetlana Kvrgić

11:00 Doc. dr Sonja Šušnjević

11:00 Doc. dr Snežana Ukropina

12:00 Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

14:30 Doc. dr Nataša Dragnić

Studenti koji nisu doneli prijavu na ispit moraju doneti prijavu na upis ocena

Studenti koji ne žele da prihvate konačnu ocenu moraju doći lično u terminu upisa

*Napomena: Studenti za koje je u koloni »ocena« navedeno da se ocena odnosi na statistiku konačnu ocenu će dobiti nakon što katedri budu dostavljene ocene iz informatike. Ovi studenti dolaze na upis ocena u isto vreme kada i studenti koji imaju konačnu ocenu.

 

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA - MEDICINA

Rb

PREZIME I IME

Ocena

Ispitivač

 
 

1

Mirović Marko

10

Doc. Nataša Dragnić

 

2

Zrnić Ivan

10

Doc. Nataša Dragnić

 

3

Vukovljak Teodora

10

Doc. Nataša Dragnić

 

4

Berović Vasil

10

Doc. Nataša Dragnić

 

5

Božić Ilija

10

Doc. Nataša Dragnić

 

6

Kojičić Marko

9

Doc. Nataša Dragnić

 

7

Jovetić Nikolina

9

Doc. Nataša Dragnić

 

8

Ilić Duško

9

Doc. Nataša Dragnić

 

9

Petrović Andrea

9

Doc. Nataša Dragnić

 

10

Kuveljić Miljan

5

Doc. Nataša Dragnić

 

11

Jelić Jelena

10

Doc. Nataša Dragnić

 

12

Branković Tijana

5

Doc. Nataša Dragnić

 

13

Bošković Marija

5

Doc. Nataša Dragnić

 

14

Brajović Tamara

5

Doc. Nataša Dragnić

 

15

Ćorić Nikola

5

Doc. Nataša Dragnić

 

16

Horvat David

5

Doc. Nataša Dragnić

 

17

Malinović Jovana

5

Doc. Nataša Dragnić

 

18

Savić Dragomir

5

Doc. Nataša Dragnić

 

19

Paskaš Aleksandra

5

Doc. Nataša Dragnić

 

20

Damjanac Miljana

5

Doc. Nataša Dragnić

 

21

Balo Ines

5

Doc. Nataša Dragnić

 

22

Kusonić Milan

8

Doc. Nataša Dragnić

 

23

Trajković Marija

10

Doc. Nataša Dragnić

 

24

Nikolić Marina

9

Doc. Nataša Dragnić

 

25

Simić Marina

8

Doc. Nataša Dragnić

 

26

Bajić Milica

8

Doc. Nataša Dragnić

 

27

Teodosić Jelena

7

Doc. Nataša Dragnić

 

28

Milovanović Stefan

7

Doc. Nataša Dragnić

 

29

Rajković Nemanja

5

Doc. Nataša Dragnić

 

30

Kundačina Jelena

5

Doc. Nataša Dragnić

 

31

Nuhodžić Ermin

5

Doc. Nataša Dragnić

 

32

Orozović Jovana

7

Doc. Sonja Šušnjević

 

33

Kolarov Jelena

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

34

Grmuša Željana

5

Doc. Sonja Šušnjević

 

35

Jovančić Olivera

9

Doc. Sonja Šušnjević

 

36

Marjanović Bojana

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

37

Janošević Jelena

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

38

Notaroš Dušan

5

Doc. Sonja Šušnjević

 

39

Šokac Tomislav

5

Doc. Sonja Šušnjević

 

40

Đokić Teodora

9

Doc. Sonja Šušnjević

 

41

Počuča Marija

9

Doc. Sonja Šušnjević

 

42

Popović Tamara

9

Doc. Sonja Šušnjević

 

43

Kelečević Igor

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

44

Gardić Nikola

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

45

Rajković Jovana

8

Doc. Sonja Šušnjević

 

46

Putić Darko

5

Doc. Sonja Šušnjević

 

47

Lakić Teodora

10

Doc. Sonja Šušnjević

 

48

Trišić Dragana

priložiti ocenu iz informatike

Doc. Nićiforović Šurković

 

49

Šućur Nikola

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

50

Jelić Anastasija

7

Doc. Nićiforović Šurković

 

51

Jokić Nemanja

7

Doc. Nićiforović Šurković

 

52

Tomić Sonja

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

53

Kešelj Marko

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

54

Knežević Milica

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

55

Đeković Kosta

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

56

Mrkšić Katarina

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

57

Ninković Olga

5

Doc. Nićiforović Šurković

 

58

Karavezić Nikola

8

Doc. Nićiforović Šurković

 

59

Zaviša Marko

7

Doc. Nićiforović Šurković

 

60

Matković Aleksa

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

61

Boboš Nikolina

9

Doc. Nićiforović Šurković

 

62

Mutibarić Karla

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

63

Vasović Lucija

10

Doc. Nićiforović Šurković

 

 

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA - STOMATOLOGIJA

Rb

PREZIME I IME

Ocena

Ispitivač

 
 

1

Veljković Nevena

7

Prof. Svetlana Kvrgić

 

2

Stanojević Relja

5

Prof. Svetlana Kvrgić

 

3

Necić Dijana

8

Prof. Svetlana Kvrgić

 

4

Gvozdenović Draginja

5

Prof. Svetlana Kvrgić

 

5

Kovačević Vitomir

6

Prof. Svetlana Kvrgić

 

6

Černak Renata

8

Prof. Svetlana Kvrgić

 

7

Lazić Dragana

10

Prof. Svetlana Kvrgić

 

8

Musli Stefana

8

Prof. Svetlana Kvrgić

 

9

Siljanović Tijana

5

Prof. Svetlana Kvrgić

 

10

Cvetanović Natalija

5

Prof. Svetlana Kvrgić

 

11

Beke Nikolina

8

Prof. Svetlana Kvrgić

 

12

Vesković Nikola

5

Prof. Svetlana Kvrgić

 

13

Dobrijević Nikola

8

Prof. Svetlana Kvrgić

 

14

Vulić Nataša

9

Prof. Svetlana Kvrgić

 

15

Petrović Miljan

10

Prof. Svetlana Kvrgić

 

 

ZDRAVSTVENA STATISTIKA - SPECIJALNA REHABILITACIJA

Rb

PREZIME I IME

Ocena

Ispitivač

 
 

Bolesti zavisnosti

 

 

1

Vuković Olga

5

Doc. Sanja Harhaji

 

2

Pavlović Nikola

5

Doc. Sanja Harhaji

 

Logopedija

 

 

1

Petrović Sonja

7

Doc. Sanja Harhaji

 

2

Lazić Milica

5

Doc. Sanja Harhaji

 

Višestruka ometenost

 

 

1

Čolić Milana

8

Doc. Sanja Harhaji

 

 

ZDRAVSTVENA STATISTIKA-ZDRAVSTVENA NEGA (strukovne i akademske)

Rb

PREZIME I IME

Ocena

Ispitivač

 
 

1

Bakoš Filip

5

Doc. Snežana Ukropina

 

2

Udicki Ivana

5

Doc. Snežana Ukropina

 

3

Jovičić Jelena

5

Doc. Snežana Ukropina

 

4

Perić Ana

8

Doc. Snežana Ukropina

 

5

Božin Milanka

8

Doc. Snežana Ukropina

 

6

Pajkanović Stoja

9

Doc. Snežana Ukropina

 

7

Ilić Jovana

9

Doc. Snežana Ukropina

 

8

Kostić Viktor

5

Doc. Sanja Harhaji

 

9

Prokić Bojana

5

Doc. Sanja Harhaji

 

10

Bundalo Monja

9

Doc. Sanja Harhaji

 

11

Šnjegović Andreja

7

Doc. Sanja Harhaji

 

12

Lisica Tamara

5

Doc. Sanja Harhaji

 

 

 

Šef Katedre

Prof. dr Svetlana Kvrgić

 

 

 

 

Tekst uneo: dragnic_n