Opširniji pregled

UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
 
- POTPISIVANJE INDEKSA I UPIS OCENA -
 
Potpisivanje indeksa i upis ocena iz Uvoda u naučnoistraživački rad obaviće se u utorak, 13. 02. 2018. godine.
 
Molimo studente da prikupe indekse i donesu ih na potpis u utorak, 13. 02. 2018. godine u kancelariju doc. dr Maje Grujičić.
 
Molili bismo da sa svakog smera jedan predstavnik donese indekse u 10:30h.
 
 
PREDMETNI NASTAVNIK
                                                                                                      Prof. dr Aleksandar Rašković

Tekst uneo: IvanaMaksimovic