Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Datum: 12. 03. 2018.

 

 

REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE MEDICINE

od 12. 03. 2018. godine

 

Studenti medicine:

1. Vasiljević Branka, 10821/02, položila

2. Privizer Tanja, položila

3. Radulović Radomir, 5842/85, položio

4. Đukić Snežana, 9751/99, položila

5. Dimitrijević Olivera, 10197/2000, uslovno položila

 

REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

od 12. 03. 2018. godine

Studenti stomatologije:

1. Stevanović Mladenka, 2458/13, položila

2. Budimčević Adrijana, 1907/04, položila

3. Isailović Nemanja, 2353/12, položio

4. Vlahović Minja, 2343/12, položio

 

REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENA NEGA

od 12. 03. 2018. godine

 

1. Matijević Željka, 337/15, položila

2. Prokić Milovan, 738/12, uslovno položio

3. Bačić Ivana, 95/10, uslovno položila

4. Mitrović Nikola, 143/12, uslovno položio

5. Velimirović Nađa, nije položila

6. Kolak Stefan, 258/14, uslovno položio

 

Šef Katedre za internu medicinu

Doc. dr Dušanka Obradović, s.r.

 

 

 

Tekst uneo: internamedicina