Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET
NOVI SAD
Služba za studije prvog i drugog stepena
Dana: 13. 3. 2018.
OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE- IZBORNI  PREDMETI
-ŠKOLSKA 2017/2018 GOD- LETNjI SEMESTAR
Poštovani studenti,
  1. Od ponuđenih predmeta, na anketi, neće se održavati nastava iz sledećih predmeta:
Studenti raspoređeni na ove predmete treba da se prijave na drugi od ponuđenih mogućih predmeta koji se održavaju u letnjem semestru. Prijavljuje se kod nadležnog predmetnog nastavnika i u šalter sali, kod nadležnog referenta  (da bi mogli da prijave ispit preko portala, nakon odslušane nastave).
  1. Studenti treće, četvrte i pete godine farmacije, studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege, studenti specijalističkih akademskih studija i studenti master akademskih studija  koji nisu anketirani preko portala i koji su sami sproveli anketu u dogovoru sa Katedrom za farmaciju,  Katedrom za zdravstvenu negu i Katedrom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju treba da provere na svom portalu da li su ispravno zaduženi za predmet koji slušaju. Ukoliko su zaduženi za pogrešan predmet ili nisu uopšte zaduženi, potrebno je da se obrate u šalter sali, kod nadležnog referenta  (da bi mogli da prijave ispit preko portala, nakon odslušane nastave).
  2. Ako se na nekim predmetima prijavi mali broj studenata, postoji mogućnost da se takvi predmeti neće održavati u školskoj 2017/2018 godini. I u tom slučaju, studenti će se prijavljivati za slušanje drugog predmeta i javiće se direktno kod predmetnih nastavnika, odnosno nadležnim katedrama i u šalter sali, kod nadležnog referenta (da bi mogli da prijave ispit preko portala, nakon odslušane nastave). 
  1. Ako su studenti, u dogovoru sa drugom nadležnom katedrom i predmetnim nastavnicima, promenili predmet, neophodno je da obaveste katedru (predmetnog nastavnika) na kojoj su prethodno bili raspoređeni da neće slušati taj predmet i u šalter sali, kod nadležnog referenta (da bi mogli da prijave ispit preko portala, nakon odslušane nastave).
  2. Studenti koji nisu izvršili anketu u predviđenom roku, i ne nalaze se ni na jednom objavljenom spisku, treba da se obrate nadležnoj katedri (predmetnom nastavniku) radi prijave za slušanje određenog predmeta i u šalter sali, kod nadležnog referenta (da bi mogli da prijave ispit preko portala, nakon odslušane nastave). 
  1. Katedre (predmetni nastavnici) objaviće raspored nastave za izborne predmete. Ukoliko nadležne katedre(predmetni nastavnici) ne objave informaciju o početku nastave blagovremeno (do 19.03.2018.), molimo studente da prijave problem predstavniku godine, studentu prodekanu i da se obavesti Služba za studije prvog i drugog stepena.
  1. Studenti koji su odslušali izborni predmet u zimskom semestru ( a predmet je po nastavnom planu predviđen za letnji semestar), ako su pristupili anketiranju i raspoređeni su za novi izborni predmet, potrebno je da dođu u šalter salu da bi se izbrisao novi predmet iz zaduženja. 
Iz Službe

Tekst uneo: IvanaMaksimovic