Opširniji pregled

 

 

Student

bodovi

Položili:

 

1.      Ana Draganić 

42,5

2.      Jelena Stanić

44

3.      Milica Rađenović

43,5

4.      Tajana Čičovački

41,5

5.      Jelena Rakić

40

6.      Milana Momčilov

37

7.      Anka Mirković

49,5

8.      Tatjana Žihlavski

38,5

9.      Milka Popadić

36,5

10.  Igor Moskalj

36

11.  Vesna Pilipović

37,5

12.  Teodora Tošić

48,5

 

 

13.  Marija Lazić

35,5

14.  Belegiški Ivana

35,5

 

 

Nisu položili:

 

1.    Aleksandra Kašai

16,5

2.    Eleonora Novak

28

3.    Jovana Jolović

22

4.    Jovana Pešević

28

5.    Zorka Vurdelja

31

6.    Valentina Vojvodić

31,5

 

Tekst uneo: ksenija.kolundzija