Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Datum: 15. 05. 2018.

 

Izvučeni ispitivači za ispit iz Interne medicine za studente Stomatologije pre i posle testa od 14. 05. 2018. godine u majskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine

 

Stomatologija

Komisija 1.

Prof. dr Dušan Božić - Doc. dr Tijana Ičin

Student: Milan Maćerak

Datum: 16. 05. 2018.

Komisija 2.

Doc. dr Ivana Bajkin – Doc. dr Ivana Milošević

Student: Emil Kalić

Datum: 18. 05. 2018.

Komisija 3.

Doc. dr Ivana Milošević - Doc. dr Ivana Bajkin

Student: Saša Minić

Datum: 18. 05. 2018.

Komisija 4.

Doc. dr Biljana Milić - Doc. dr Radoslav Pejin

Student: Dejan Terzić

Datum: 16. 05. 2018.

Komisija 5.

Doc. dr Dragana Tomić Naglić – Doc. dr Violeta Knežević

Student: Katarina Papharhaji

Datum: 17. 05. 2018.

 

Komisija 6.

Doc. dr Violeta Knežević – Doc. dr Dragana Tomić Naglić

Student: Bojana Plavšić

Datum: 17. 05. 2018.

 

Komisija 7.

Prof. dr Gordana Panić – Doc. dr Ivan Nikolić

Student: Aleksandra Svorcan

Datum: 16. 05. 2018.

 

                                                                                        Šef Katedre za internu medicinu

                                                                                        Doc. dr Dušanka Obradović, s.r.

Tekst uneo: internamedicina