Opširniji pregled

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
U MAJSKOM ISPITNOM ROKU 2018. GODINE
 
Završni ispit iz Uvoda u naučnoistraživački radu MAJSKOM ispitnom roku održaće se 18. maja 2018. godine, u kancelariji Katedre opšteobrazovnih i opštemedicinskih predmeta, sa početkom u 9:00 časova. 
 
 
                                                                      PREDMETNI NASTAVNIK:
                                                                    Prof. dr Aleksandar Rašković 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic