Opširniji pregled

KATEDRA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU


RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA ISPITA IZ PREDMETA MEDICINSKA REHABILITACIJA ZA STUDENTE MEDICINE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2018.


Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

rbr

Ime

Prezime

Indeks

Bodovi

Status

Datum

1

Radovan

Bogdanović

12928/12

24

polozio/la

18.06.2018.

2

Jovana

Vukčević

12772/11

24

polozio/la

18.06.2018.

3

Ivona

Sučević

12534/10

24

polozio/la

18.06.2018.

4

Bojan

Đurić

12252/09

23

polozio/la

19.06.2018.

5

Nataša

Milosavljević

11563/2006

23

polozio/la

19.06.2018.

6

Vasilije

Marjanović

12768/11

22

polozio/la

19.06.2018.

7

Ksenija

Pajić

12934/12

22

polozio/la

20.06.2018.

8

Arbnor

Gucci

12594/10

22

polozio/la

20.06.2018.

9

Sonja

Novaković

13030/12

21

polozio/la

20.06.2018.

10

Jovan

Ubavin

12433/10

21

polozio/la

20.06.2018.

11

Stanko

Macanović

13031/12

20

polozio/la

20.06.2018.

12

Sanja

Đurđević

12686/11

20

polozio/la

21.06.2018.

13

Daniel

Balog

12968/12

20

polozio/la

21.06.2018.

14

Marko

Pastornački

12932/12

20

polozio/la

21.06.2018.

15

Natalija

Mak

12623/11

19

polozio/la

21.06.2018.

16

Jagoda

Đurić

11823/2007

19

polozio/la

21.06.2018.

17

Jovana

Krža

12926/12

19

polozio/la

22.06.2018.

18

Aleksandra

Ivanić

14198/16

18

polozio/la

22.06.2018.

19

Nikolina

Gvozdić

13078/12

18

polozio/la

22.06.2018.

20

Milana

Pajković

10640/2002

18

polozio/la

22.06.2018.

21

Miljana

Pilipović

12826/11

18

polozio/la

22.06.2018.

22

Marko

Radonić

12941/12

18

polozio/la

15.06.2018.

23

Benjamin

Bajus

12921/12

18

polozio/la

15.06.2018.

24

Dušan

Beronja

12998/12

18

polozio/la

15.06.2018.

 

Ispit počinje u 7:15h na Klinici za medicinsku rehabilitaciju KCV Novi Sad. Student treba da se javi sekretarici Jasminki Papuga. Na ispit poneti ispitnu prijavu i indeks.

 

U Novom Sadu,                                                          Šef Katedre

12.06.2018.                                               Prof.dr Snežana Tomašević Todorović

 

Tekst uneo: natasanenadov