Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

Datum: 12. 06. 2018.

 

Rezultati testa iz Interne medicine za studente Opste medicine od 12. 08. 2018. godine

 

Ime

Prezime

Индекс

Статус

Tijana

Aleksandrić

M-13493/14

Условно положио/ла

Milana

Arsenijević

M-13443/14

Положио/ла

Milan

Ašćerić

13342/13

Није положио/ла

Svetlana

Avramović

M-13415/14

Положио/ла

Igor

Bajević

12758/11

Положио/ла

Branko

Baljak

M-13470/14

Положио/ла

Doris

Bilogrević

M-13535/14

Положио/ла

Tara

Bjeletić

13888/15

Положио/ла

Dunja

Bjelogrlić

M-13557/14

Положио/ла

Ljuban

Blanuša

M-13488/14

Положио/ла

Tijana

Boganč

M-13409/14

Положио/ла

Aleksandra

Bojić

13898/15

Условно положио/ла

Aleksandra

Bojić

M-13584/14

Положио/ла

Predrag

Bojović

014461/17

Положио/ла

Vanja

Bosić

M-13418/14

Положио/ла

Nikola

Božić

M-13421/14

Положио/ла

Aleksandra

Budišin

M-13484/14

Положио/ла

Ferenc

Bukosza

014490/17

Условно положио/ла

Nemanja

Čobanov

M-13439/14

Положио/ла

Nemanja

Čolić

14223/16

Положио/ла

Maša

Čomić

M-13402/14

Условно положио/ла

Saša

Deležan

M-13464/14

Положио/ла

Olivera

Dimitrijević

10197/2000

Положио/ла

Milan

Dokić

13059/12

Положио/ла

Milica

Đonović

M-13411/14

Није положио/ла

Nina

Dračina

014495/17

Положио/ла

Nemanja

Dragosavac

M-13429/14

Условно положио/ла

Sonja

Drašković

M-13583/14

Положио/ла

Teodora

Dražić

M-13503/14

Положио/ла

Stevan

Dulić

M-13394/14

Положио/ла

Natalija

Dumančić

M-13533/14

Положио/ла

Anja

Đurđević

M-13526/14

Положио/ла

Stefan

Đurić

M-13578/14

Положио/ла

Sara

Đurica

13887/15

Положио/ла

Jelena

Đurica

M-13589/14

Положио/ла

Ivan

Đurovka

M-13507/14

Није положио/ла

Stefan

Elez

14195/16

Положио/ла

Nikola

Glogonjac

M-13527/14

Положио/ла

Jelena

Golubović

13130/12

Положио/ла

Nikola

Gvozdanović

M-13512/14

Положио/ла

Biljana

Hajrizi

M-13601/14

Није положио/ла

Nikola

Hrnjak

M-13575/14

Положио/ла

Biljana

Ilić

014511/17

Условно положио/ла

Danilo

Ivanović

M-13412/14

Условно положио/ла

Stefan

Ivić

M-13444/14

Положио/ла

Jovana

Jokić

12001/2008

Условно положио/ла

Goran

Jovanović

M-13458/14

Условно положио/ла

Maša

Jović

M-13523/14

Положио/ла

Jelena

Jovičić

M-13545/14

Условно положио/ла

Lavinija

Jovović

M-13571/14

Положио/ла

Ivona

Jurca

M-13614/14

Положио/ла

Dragana

Karać

13003/12

Условно положио/ла

Ikonija

Karalić

M-13459/14

Положио/ла

Radmila

Knežević

13052/12

Положио/ла

Aleksandar

Kolarić

12713/11

Положио/ла

Ana

Kotarac

M-13475/14

Положио/ла

Mara

Kovačević

10274/2000

Положио/ла

Marija

Kuprešanin

M-13528/14

Положио/ла

Igor

Lazarević

13926/15

Положио/ла

Vladimir

Lošonci

13877/15

Положио/ла

Aleksandar

Lukić

M-13536/14

Положио/ла

Marija

Mađar

9607/99

Положио/ла

Vanja

Maksić

M-13447/14

Положио/ла

Đurica

Mihajlović

M-13628/14

Положио/ла

Mirjana

Mihajlović

M-13606/14

Положио/ла

Nora

Mihalek

M-13423/14

Положио/ла

Nikola

Mikić

13323/13

Положио/ла

Marina

Milenković

M-13456/14

Положио/ла

Miloš

Milošević

M-13518/14

Није положио/ла

Janja

Mitrović

12225/09

Условно положио/ла

Nikolina

Mitrović

M-13440/14

Положио/ла

Filip

Mladenović

M-13431/14

Положио/ла

Oršolja

Nađabonji

14488/17

Положио/ла

Sanja

Nadlački

12565/10

Положио/ла

Stefan

Nikolić

M-13478/14

Условно положио/ла

Milan

Nikolić

M-13570/14

Положио/ла

Dario

Novaković

13941/15

Положио/ла

Bojana

Novaković

M-13555/14

Положио/ла

Marijana

Ostoić

M-13460/14

Условно положио/ла

Miloš

Ostojić

M-13604/14

Условно положио/ла

Sara

Pajić

M-13567/14

Положио/ла

Milena

Pantelić

13108/12

Условно положио/ла

Mina

Pavkov

M-13546/14

Положио/ла

Tanja

Privizer

11163/2004

Положио/ла

Nastasija

Racić

M-13435/14

Положио/ла

Jelena

Radonjić

M-13414/14

Положио/ла

Radomir

Radulović

5742/85

Положио/ла

Milijana

Rakin

M-13393/14

Положио/ла

Nemanja

Rankov

M-13419/14

Положио/ла

Aleksandra

Ružić

9798/99

Положио/ла

Teodora

Savović

M-13422/14

Није положио/ла

Tamara

Sekulić

13264/13

Положио/ла

Miroslava

Šimovič

M-13477/14

Није положио/ла

Marija

Šipka

M-13434/14

Положио/ла

Jelena

Slankamenac

M-13391/14

Условно положио/ла

Bojana

Srdić

12598/10

Није положио/ла

Ljubica

Srijemac

13899/15

Положио/ла

Vanja

Stanić

M-13556/14

Положио/ла

Tamara

Stoišić

M-13472/14

Положио/ла

Miloš

Stojanović

M-13432/14

Положио/ла

Strahinja

Stojiljković

M-13560/14

Положио/ла

Jovana

Tešić

M-13537/14

Положио/ла

Nevena

Todorović

M-13597/14

Положио/ла

Milan

Veselinović

M-13450/14

Положио/ла

Tamara

Vetmić

M-13564/14

Условно положио/ла

Jovana

Vidić

M-13602/14

Положио/ла

Milica

Vojnović

M-13573/14

Положио/ла

Žarka

Vrbaški

M-13506/14

Положио/ла

Andrijana

Vujčić

014478/17

Условно положио/ла

Ksenija

Vušurović

014469/17

Положио/ла

Jovana

Zeljajić

M-13534/14

Положио/ла

Nikolina

Zgodić

M-13529/14

Условно положио/ла

 

                                                                                                                                   Sef Katedre za internu medicinu

                                                                                                                                   Doc. dr Dusanka Obradovic, s.r.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst uneo: internamedicina